Arbeidsrecht en ontslag advocaat voor regio Uithoorn

avatar

Advocaat arbeidsrecht in Uithoorn specialist ontslag

ARBEIDSRECHT EN ONTSLAG ADVOCAAT VOOR REGIO UITHOORN

 

De arbeidsrecht en ontslag advocaat voor regio Uithoorn van WS Advocaten is specialist voor juridisch advies en procedures over (internationaal) arbeidsrecht en ontslagrecht. Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht zijn actief in Uithoorn en omgeving. Advocatenkantoor WS Advocaten is gevestigd in Amsterdam nabij de uitvalswegen en uitstekend bereikbaar, ook per openbaar vervoer. Onze ervaren juristen zijn gespecialiseerd in ontslag en arbeidsgeschillen.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

ARBEIDSRECHT EN ONTSLAG SPECIALIST IN UITHOORN EN OMGEVING

Daardoor zijn wij bij uitstek op de hoogte van de actuele wetgeving en rechtspraak over het arbeidsrecht. Hiermee kunnen wij cliënten in Uithoorn uitstekend van dienst zijn. Als advocaat arbeidsrecht staan wij al sinds 1997 werkgevers, werknemers, statutair-directeur (bestuurders) en de ondernemingsraad juridisch bij in tal van arbeids- en ontslagzaken. De specialiteit van de advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht is:

ONTSLAGSPECIALIST: DIRECT HULP BIJ ONTSLAG IN UITHOORN EN OMGEVING

Ontslag is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht. Vandaag dat u zich als werkgever of werknemer in Uithoorn het beste over uw rechten en plichten bij ontslag kunt laten voorlichten door een ervaren ontslag specialist.

EINDE VAN EEN ARBEIDSCONTRACT

Een werkgever kan (net ale een werknemer) ontslag aanvragen bij de kantonrechter of het UWV, dat wil zeggen:

ONTSLAG OP STAANDE VOET IN UITHOORN

Een werknemer ontslaan op staande voet kan bij een dringende reden, zoals een geschil van inzicht over fraude of bij werkweigering. Als de werknemer op deze manier wordt ontslagen eindigt het arbeidscontract direct, zonder enige opzegtermijn. Meestal wordt het op staande voet gegeven ontslag gevolgd door een ontslagbrief. De werknemer heeft in geval van staande voet geen recht op WW. Echter: de wet stelt strenge eisen aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet.

ARBEIDSCONTRACT ONTBINDEN DOOR DE KANTONRECHTER IN AMSTERDAM

Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken om een werknemer te mogen ontslaan op basis van een verzoekschrift, wegens o.a.:

Bij ontbinding van een arbeidscontract bepaalt de rechter of en zo ja wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. De rechter kan bij ontbinding van het contract een ontslagvergoeding vaststellen voor de werknemer (transitievergoeding en/of een billijke vergoeding).

Voordat de rechter het arbeidscontract kan ontbinden moet er echter een goed dossier zijn opgebouwd.

ADVIES BIJ REORGANISATIE EN BOVENTALLIGHEID

Een werkgever in Uithoorn kan aan het UWV verzoeken om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen, mits met een opzegtermijn, bijvoorbeeld bij:

  • reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen en omstandigheden;
  • boventalligheid,
  • (gedeeldelijke) bedrijfssluiting,
  • langdurige ziekte.

Na toestemming van het UWV kan de werkgever het arbeidscontract opzeggen, mits deze de wettelijke opzegtermijn opzegtermijn in acht neemt. Ook hier geldt de transitievergoeding. Deze manier van ontslag kan ook via een vaststellingsovereenkomst waarin het ontslag wordt geregeld.

ONTSLAGVERGOEDING: TRANSITIEVERGOEDING EN BILLIJKE VERGOEDING

De jurist en advocaat arbeidsrecht adviseert in regio Uithoorn ook bij ontslagvergoedingen. Vroeger werd vergoeding bij ontslag de gouden handdruk of afkoopsom genoemd. De kantonrechter bepaalt bij ontslagzaken in de uitspraak (beschikking) of een ontslagvergoeding aan de werknemer wordt toegekend. Dit kan gaan om een:

Deze vergoeding kan onze advocaat arbeidsrecht voor de werknemer bij verzoekschrift aanvragen, ook in hoger beroep.

ADVOCATEN VOOR VASTSTELLINGSOVEREENKOMST EN BEËINDIGINGSOVEREENKOMST IN UITHOORN

Als specialist arbeidsrecht geven wij voorlichting over de inhoud en alle gevolgen van de beëindigingsovereenkomst zoals:

ONTSLAG IN HOGER BEROEP 

Uithoorn valt onder het Amsterdam. Dat omvat het grondgebied van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Weesp.

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken mogelijk bij de kantonrechter (in UWV zaken en het gerechtshof (in ontslagzaken).

Het gerechtshof Amsterdam kan op verzoek van werkgever of werknemer alsnog: ontbinding, herstel van de arbeidsovereenkomst, of een billijke vergoeding opleggen. Het gerechtshof behandelt de zaak geheel opnieuw. Alleen een advocaat (dus niet elke jurist) mag hoger beroep over arbeidsrecht en ontslagrecht bij het gerechtshof instellen. Uiteraard heeft onze advocaat de nodige ervaring met hoger beroep.

KORT GEDING EN VOORLOPIGE VOORZIENING BIJ DE KANTONRECHTER

In spoedeisende gevallen is een snelle procedure de beste mogelijkheid om een conflict tussen werkgever en werknemer te beëindigen. Daarom kunt u het beste een arbeidsrecht advocaat inhuren om een kort geding of voorlopige voorziening in het arbeidsrecht bij de kantonrechter aan te vragen, bijvoorbeeld bij:

ADVIES VAN EEN ADVOCAAT ARBEIDSRECHT EN ONTSLAGRECHT

Een goede advocaat arbeidsrecht kan uw juridische positie in het arbeidsrecht versterken met het oog op een mogelijke (toekomstige) ontslagzaak door:

  • een goed dossier op te bouwen,
  • het controleren of opstellen van uw contracten,
  • het instellen van een interne klachtprocedure, bijvoorbeeld bij zorginstellingen of het onderwijs;
  • het aanvragen van een deskundigenadvies (second opinion) bij het UWV
  • mediation.

Advocaat arbeidsrecht Uithoorn specialist ontslag

ADVOCAAT ARBEIDSRECHT EN ONTSLAGRECHT IN UITHOORN EN OMGEVING

Interesse? Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor meer informatie of juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag in Uithoorn.

 

 

 

Advocaat Amsterdam

Advocaat Amsterdam arbeidsrecht

Call Now Button