Advocaat Arbeidsrecht en Ontslag voor Ouderkerk aan de Amstel

avatar

Advocaat arbeidsrecht Ouderkerk aan de Amstel specialist ontslag
Advocaat Ouderkerk aan de Amstel voor

arbeidsrecht en ontslag

De advocaat arbeidsrecht en ontslag Ouderkerk aan de Amstel van WS Advocaten is specialist met ruime ervaring in juridisch advies en procedures over (internationaal) arbeidsrecht en ontslagrecht. Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht adviseren in Ouderkerk aan de Amstel en omgeving. Daarom is ons advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam nabij de uitvalswegen en uitstekend bereikbaar, ook per openbaar vervoer. Wij zijn met name gespecialiseerd in ontslag en arbeidsgeschillen.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

ARBEIDSRECHT EN ONTSLAG SPECIALIST VOOR OUDERKERK AAN DE AMSTEL EN OMGEVING

Als ervaren specialist arbeidsrecht in regio Ouder-Amstel zijn wij bij uitstek op de hoogte van de actuele wetgeving en rechtspraak. Hiermee kunnen wij onze cliënten in Ouderkerk aan de Amstel uitstekend van dienst zijn. De advocaten arbeidsrecht staan sinds 1997 werkgevers, werknemers, statutair-directeur (bestuurder) en de ondernemingsraad juridisch bij in tal van arbeids- en ontslagzaken. Vanuit onze expertise geven wij als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht juridisch advies en rechtsbijstand bij:

ADVOCAAT ALS ONTSLAGSPECIALIST: DIRECT HULP BIJ ONTSLAG IN OUDERKERK AAN DE AMSTEL

Ontslag is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht en een van onze specialismes. Vandaag dat u zich als werkgever of werknemer in Ouderkerk aan de Amstel telefonisch of in een gesprek over uw rechten en plichten bij ontslag kunt laten voorlichten door een van onze ontslag specialisten.

ONTSLAG OP STAANDE VOET IN OUDERKERK AAN DE AMSTEL

Een werknemer ontslaan op staande voet kan bij een dringende reden, zoals een geschil van inzicht over fraude of bij werkweigering. Als de werknemer op deze manier wordt ontslagen eindigt het arbeidscontract direct, zonder enige opzegtermijn. Bovendien wordt het op staande voet gegeven ontslag vaak gevolgd door een ontslagbrief. De werknemer heeft in geval van staande voet geen recht op WW.

ARBEIDSCONTRACT LATEN ONTBINDEN DOOR DE KANTONRECHTER AMSTERDAM

Ook de rechter kan iemand ontslaan. Ouderkerk aan de Amstel valt onder rechtbank Amsterdam. Een werkgever kan daarom de kantonrechter in Amsterdam verzoeken om een werknemer te ontslaan op basis van een verzoekschrift, wegens o.a.:

Bij ontbinding van een arbeidscontract bepaalt de kantonrechter of en zo ja wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. De rechter kan bij ontbinding van het contract een ontslagvergoeding vaststellen voor de werknemer (transitievergoeding en/of een billijke vergoeding). In alle gevallen moet er een goed dossier zijn opgebouwd voordat de rechter het arbeidscontract kan ontbinden.

REORGANISATIE EN BOVENTALLIGHEID

Een werkgever in Ouderkerk aan de Amstel kan aan het UWV verzoeken om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen, mits men de opzegtermijn respecteert, bijvoorbeeld bij:

  • reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen en omstandigheden;
  • boventalligheid,
  • (gedeeldelijke) bedrijfssluiting,
  • langdurige ziekte.

Na toestemming van het UWV kan de werkgever het arbeidscontract met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn opzeggen. Ook hier geldt de transitievergoeding. Deze manier van ontslag kan ook plaatsvinden via een vaststellingsovereenkomst waarin het ontslag wordt geregeld.

ONTSLAGVERGOEDING: TRANSITIEVERGOEDING EN BILLIJKE VERGOEDING

De jurist en advocaat arbeidsrecht adviseert ook in Ouderkerk aan de Amstel bij ontslagvergoedingen. Vroeger werd vergoeding bij ontslag de gouden handdruk of afkoopsom genoemd. De kantonrechter bepaalt bij ontslagzaken in de uitspraak (beschikking) of een ontslagvergoeding aan de werknemer wordt toegekend. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een:

Deze vergoeding kan onze advocaat arbeidsrecht voor de werknemer bij verzoekschrift aanvragen, ook in hoger beroep.

ADVOCAAT VOOR VASTSTELLINGSOVEREENKOMST EN BEËINDIGINGSOVEREENKOMST OMGEVING OUDERKERK AAN DE AMSTEL

Ook geven onze specialisten arbeidsrecht voorlichting over de inhoud en alle gevolgen van de beëindigingsovereenkomst zoals:

ONTSLAG IN HOGER BEROEP

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken mogelijk bij de kantonrechter. Voor regio Ouder Amstel is dat kantonrechter Amsterdam en het gerechtshof in Amsterdam (in ontslagzaken).

KORT GEDING EN VOORLOPIGE VOORZIENING BIJ DE KANTONRECHTER

In spoedeisende gevallen is een snelle procedure de beste mogelijkheid om een conflict tussen werkgever en werknemer te beëindigen. Onze arbeidsrecht advocaat kunt u inschakelen om een kort geding of voorlopige voorziening in het arbeidsrecht bij de kantonrechter aan te vragen, bijvoorbeeld bij:

ADVIES VAN EEN ADVOCAAT ARBEIDSRECHT EN ONTSLAGRECHT

Tevens kan een advocaat arbeidsrecht uw juridische positie in het arbeidsrecht versterken met het oog op een mogelijke (toekomstige) ontslagzaak door:

  • een goed dossier op te bouwen,
  • het controleren of opstellen van uw contracten,
  • het instellen van een interne klachtprocedure,
  • mediation.

Advocaat arbeidsrecht Ouderkerk aan de Amstel Ouder Amstel specialist ontslag

ADVOCAAT ARBEIDSRECHT EN ONTSLAGRECHT IN OUDERKERK AAN DE AMSTEL EN OMGEVING

Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor meer informatie of juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag in Ouderkerk aan de Amstel.

 

Advocaat Amsterdam

 

 

Advocaat Amsterdam

 

 

Call Now Button