Arbeidsrecht advocaat Amsterdam

avatar

Arbeidsrecht arbeidsrecht advocaat amsterdamArbeidsrecht advocaat Amsterdam: arbeidsgeschil, ontslag en ziekte

Onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam is specialist in alle facetten van het arbeidsrecht, waaronder arbeidsgeschillen, ontslag en ziekte. Wij hebben als advocatenkantoor ruime ervaring in juridisch advies en gerechtelijke procedures over (internationaal) arbeidsrecht en het ontslagrecht. Het arbeidsrecht en ontslagrecht is een uitgebreid en steeds veranderend rechtsgebied als gevolg van nieuwe wetgeving en rechtspraak. Daarom zijn onze arbeidsrecht advocaten op de hoogte van de actuele wetgeving en jurisprudentie. Als advocaat arbeidsrecht adviseren wij sinds 1997 vanuit Amsterdam werkgevers, werknemers, statutair-directeuren (bestuurders) en ondernemingsraden. Onze arbeidsrecht advocaten zijn gespecialiseerd op de volgende gebieden:

Arbeidsrecht advocaat AmsterdamArbeidsconflict

Arbeidsconflicten leiden vaak tot een ziekmelding. Werkgever en werknemer zijn echter verplicht om er voor te zorgen dat de werknemer zo spoedig mogelijk weer aan het werk gaat. Dat volgt uit de wet Poortwachter. Bij arbeidsgeschillen zijn er vaak geen medische beperkingen van fysieke of psychische aard, maar kan het zijn dat de werknemer niet in staat is zijn werk te hervatten. Als de werknemer toch loon wil ontvangen, moet hij aantonen dat hij opnieuw zal uitvallen als hij het werk hervat, bijvoorbeeld als het arbeidsconflict niet is opgelost en de werkgever ook de bereidheid daartoe niet heeft. Onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam staat werknemers en werkgevers terzijde bij alle soorten arbeidsconflicten.

Ontslag en beëindigen arbeidscontract

Ontslag is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht. Elke arbeidsrecht advocaat in Amsterdam van ons kantoor is ontslagspecialist. Wij lichten u als werkgever of werknemer graag voor over de rechten en plichten bij ontslag. Een werkgever kan een werknemer niet alleen op staande voet ontslaan, maar bijvoorbeeld ook een contract niet verlengen of ontslag aanvragen bij de kantonrechter of UWV. De reden van het ontslag bepaalt sinds 2015 welke weg de aangewezen route is: de kantonrechter bij redenen van persoonlijke aard (zoals verwijtbaar gedrag, disfunctioneren van de werknemer of een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie) dan wel het UWV in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid of bij economische redenen.

Ontslag op staande voet

De werknemer heeft in geval van staande voet geen recht op WW. Een werknemer ontslaan op staande voet kan bij een dringende reden, zoals fraude of werkweigering. Als de werknemer op deze manier wordt ontslagen eindigt het arbeidscontract direct, zonder enige opzegtermijn.

 • Bij een onterecht ontslag op staande voet is loondoorbetaling verplicht en danwel een billijke schadevergoeding;
 • De wet stelt strenge eisen aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet;
 • Een werknemer kan in een procedure een loonvordering instellen binnen twee maanden door middel van een verzoekschrift bij de kantonrechter.

Uiteraard staan de door ons kantoor aangewezen arbeidsrecht advocaten in Amsterdam werkgevers en werknemers bij in ontslagzaken, niet alleen bij de kantonrechter maar ook in hoger beroep.

Ontbinding arbeidscontract 

Ontslag kan ook gegeven worden door de rechter (ontbinding) wegens:

Bij ontbinding van een arbeidscontract bepaalt de rechter of, en zo ja wanneer, de arbeidsovereenkomst eindigt. De kantonrechter kan bij ontbinding van het contract een ontslagvergoeding vaststellen voor de werknemer (transitievergoeding en/of een billijke vergoeding). In alle gevallen moet er een goed dossier zijn opgebouwd voordat de rechter het arbeidscontract kan ontbinden. Als arbeidsrecht advocaat in Amsterdam hebben wij ruime ervaring in dit soort procedures.

Reorganisatie en boventalligheid; langdurige ziekte

De werkgever kan aan het UWV verzoeken om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen, met een opzegtermijn, door middel van een ontslagvergunning, bijvoorbeeld bij:

 • reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen en omstandigheden;
 • (gedeeldelijke) bedrijfssluiting,
 • boventalligheid,
 • langdurige ziekte.

Arbeidsrecht advocaat AmsterdamVaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst

Veel geschillen in het arbeidsrecht eindigen met behulp van onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (vaststellingscontract, ontslagovereenkomst of beëindigingsregeling). Soms is het sluiten van een beëindigingscontract bij een arbeidsconflict de beste uitkomst, bijvoorbeeld na een arbeidsconflict of mediation. Ook bij bedrijfseconomisch redenen of een verschil in inzicht over de manier waarop het werk moet worden uitgevoerd, kan een vaststellingsovereenkomst aangewezen zijn. De overeenkomst bepaalt dan de voorwaarden van het vertrek.

Inhoud van een vaststellingsovereenkomst

Belangrijk onderdelen van een vaststellingsovereenkomst zijn de einddatum, de ontslagvergoeding en een eventuele periode van vrijstelling van werk. Als specialist arbeidsrecht in Amsterdam geeft onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam niet alleen voorlichting over geregeld ontslag, maar ook onderhandelen wij over de inhoud en alle gevolgen van de beëindigingsovereenkomst zoals:

 • de noodzaak en risico’s van een vaststellingsovereenkomst
 • hoogte van de ontslagvergoeding
 • postcontractuele bedingen (geheimhouding, concurrentiebeding)
 • fictieve opzegtermijn
 • ontslag tijdens ziekte
 • recht op een WW-uitkering

Arbeidsrecht advocaat AmsterdamOntslagvergoeding; transitievergoeding en billijke vergoeding

De jurist en advocaat arbeidsrecht Amsterdam adviseert ook bij ontslagvergoedingen, ook wel gouden handdruk of afkoopsom genoemd. De kantonrechter bepaalt bij ontslagzaken in de uitspraak (beschikking) of aan een werknemer een ontslagvergoeding wordt toegekend. Deze vergoeding kan onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam bij verzoekschrift aanvragen. Dit kan gaan om:

Arbeidsrecht advocaat Amsterdam Contact met arbeidsrecht advocaat Amsterdam

Voor betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht belt u onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag. 

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam