Arbeidsrecht advies en informatie

avatar

Arbeidsrecht: advies en informatieArbeidsrecht advies en informatieAls advocaat arbeidsrecht in Amsterdam zijn wij specialist in advies en informatie over het ontslag- en arbeidsrecht. Arbeidsrecht en ontslagrecht is een gespecialiseerd rechtsgebied. Wij hebben sinds 1997 ruime ervaring in het geven van juridisch advies, informatie en voeren van procedures over (internationaal) arbeidsrecht. Onze advocaten arbeidsrecht zijn op de hoogte van de actuele jurisprudentie en wetgeving. Onze specialist mr. P.Chr. Snijders staat vanuit Amsterdam werkgevers, werknemers, statutair-directeuren (bestuurders) en ondernemingsraden bij in alle facetten van het arbeidsrecht:

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Ontslagspecialist in Amsterdam: advies over ontslag

U kunt zich als werkgever of werknemer over uw rechten bij ontslag laten voorlichten door onze ontslagspecialisten in Amsterdam. Ontslag is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht en de meeste gerechtelijke procedures gaan over ontslag. Er zijn diverse mogelijkheden om een arbeidscontract met een werknemer te beëindigen. Wij geven als ontslag advocaat juridisch advies en informatie over alle vormen van ontslag en opzegging. Een werkgever (of werknemer) kan ontslag aanvragen bij de kantonrechter of UWV. De ontslagreden bepaalt welke instantie beslist over ontslag.

Ontslag op staande voet

Als de werknemer op staande voet wordt ontslagen eindigt de arbeidsovereenkomst direct, zonder opzegtermijn. Ontslaan op staande voet kan alleen bij een dringende reden, zoals een ernstig verwijt betreffende fraude of werkweigering.  Meestal wordt het mondeling op staande voet gegeven ontslag gevolgd door een ontslagbrief. De werknemer heeft in geval van ontslag op staande voet geen recht op WW.

  • De termijn waarbinnen een werknemer in een procedure bij de kantonrechter bezwaar kan maken is twee maanden door middel van een verzoekschrift;
  • De wet stelt strenge eisen aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet;
  • Bij een onterecht ontslag op staande voet is een billijke schadevergoeding verschuldigd als de werknemer daar om verzoekt.

Ontbinding arbeidscontract door de kantonrechter

Een werkgever kan een werknemer laten ontslaan door de kantonrechter op basis van een verzoekschrift wegens bepaalde persoonlijke redenen (ontbinding) zoals:

In alle gevallen moet er een goed dossier zijn opgebouwd voordat de rechter het arbeidscontract kan ontbinden. Een ontbindingsverzoek moet ook goed gemotiveerd zijn. De werkgever moet hierin duidelijk maken dat hij geprobeerd heeft om de relatie te verbeteren of om de werknemer bij te sturen. De rechter kan bij ontbinding van het contract een ontslagvergoeding vaststellen voor de werknemer (transitievergoeding en/of een billijke vergoeding).

Reorganisatie en boventalligheid; UWV

De werkgever kan aan het UWV verzoeken om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen door middel van een ontslagvergunning, in geval van:

  • boventalligheid,
  • reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen en omstandigheden;
  • langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 2 jaar).
  • (gedeeldelijke) bedrijfssluiting,

Ook hier moet er sprake zijn van een volledig dossier. Na toestemming van het UWV kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn opzeggen.

Ontslagvergoeding in het arbeidsrecht

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam adviseert ook bij ontslagvergoedingen. De kantonrechter bepaalt bij ontslagzaken of aan de werknemer een ontslagvergoeding wordt toegekend. Dit kan gaan om een transitievergoeding of een billijke vergoeding.

Per 1 januari 2010 luidt de berekening van de transitievergoeding: 1/3 van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Daarmee is de hogere vergoeding tot 2020 voor 50-plussers en werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar vervallen. Vanaf 2020 geldt voor elke werknemer bij de transitievergoeding dus dezelfde formule.

Advies over vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst

Veel geschillen in het arbeidsrecht eindigen met ontslag met wederzijds goedvinden door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsregeling). Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft gespecialiseerd juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst. De kosten van advies en informatie voor een werknemer bij het afsluiten van een vaststellingscontract worden in de meeste gevallen door de werkgever vergoed.

Ontslag in hoger beroep

Hoger beroep in ontslagzaken is mogelijk bij de kantonrechter (in UWV zaken en het gerechtshof in ontslagzaken). Uiteraard heeft onze advocaat in Amsterdam de nodige ervaring met procederen in hoger beroep.

Advies arbeidsrecht

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam kan uw juridische positie in het arbeidsrecht, voor werkgever en werknemer, op de voor u beste van advies voorzien door:

  • een goed dossier op te bouwen,
  • het controleren of opstellen van uw contracten,
  • het voeren van een interne klachtprocedure, bijvoorbeeld bij zorginstellingen of het onderwijs.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders voor informatie en juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag. 

[ratings]

Call Now Button