Kun je na ontslag op staande voet een arbeidsovereenkomst achteraf alsnog ontbinden?

avatar

Een opgezegde arbeidsovereenkomst achteraf alsnog ontbinden?

Kun je na ontslag op staande voet een arbeidsovereenkomst achteraf alsnog ontbinden?

Naast de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de rechter op grond van de ontslaggronden, is het ook mogelijk om een arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een tekortkoming in de nakoming: wanprestatie. Dit kun je ook verzoeken aan de kantonrechter. Daarnaast is het ook mogelijk om een eenmaal opgezegde arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld door ontslag op staande voet, met een beroep op wanprestatie te beëindigen. Vooral voor werkgevers is dit een mogelijkheid om schade vergoed te krijgen.In dit artikel legt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, aan de hand van een uitspraak uit hoe dat kan.

Ontslag wegens nevenfuncties en ziekmelding

Volgens onze arbeidsrechtspecialist werd de werknemer op staande voet ontslagen door zijn werkgever. Met toestemming van zijn werkgever voerde hij een nevenfunctie uit. In zijn verzoek gaf de werkgever aan dat het ging om een functie als trainer/coach. Hij sloot echter een arbeidsovereenkomst af van 32 uur bij deze functie en was vervolgens maar voor 4 uur beschikbaar bij zijn werkgever in plaats van 32 uur. Een paar maanden later melde hij zich ziek bij zijn werkgever, maar bleef wel 32 uur werken bij zijn andere baas en voerde daarnaast als zzp-er ook nog diensten uit. Alle drie de functies waren binnen dezelfde sector.

Arbeidsovereenkomst terecht opgezegd

Tegen zijn ontslag op staande voet maakte de advocaat van de werknemer bezwaar. Uiteindelijk heeft het gerechtshof bepaald dat de arbeidsovereenkomst terecht was opgezegd door de werkgever. Het ontslag stond daarmee vast. De rechter oordeelde dat het evident naast elkaar verrichten van twee of meer (vrijwel) volledige functies gevolgen kan hebben voor de inzetbaarheid en de kwaliteit van het werk. Er was dus volgens de rechter sprake van een dringende reden veroorzaakt door het handelen van de werknemer zelf.

Een eenmaal opgezegde overeenkomst alsnog ontbinden bij wanprestatie

De Hoge Raad heeft in 1980 geoordeeld dat het mogelijk is om een eenmaal opgezegde arbeidsovereenkomst alsnog te ontbinden als daar een goede reden voor is: de werkgever moet kunnen aantonen dat de werknemer structureel of in ernstige mate niet voldoet aan zijn verplichtingen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien. Dat is vooral van belang voor werkgevers die na ontslag hun schade vergoed willen krijgen van de werknemer.

Ontbinden met terugwerkende kracht

De werkgever had er volgens onze arbeidsrecht advocaat belang bij dat de opgezegde overeenkomst ook nog eens werd ontbonden ex artikel 7:686 BW. Deze ontbinding heeft namelijk terugwerkende kracht tot het aanvangsmoment van de wanprestatie. Op deze manier kon de werkgever het betaalde loon terug krijgen. Toewijzing van deze vorm van ontbinding is enkel mogelijk indien sprake is van ernstige wanprestatie. Aangezien het gerechtshof al had geoordeeld dat hiervan sprake was, volgde kantonrechter hier ook in.

Ongedaanmakingsverplichting: loon moet terugbetaald

De arbeidsovereenkomst werd dus alsnog achteraf ontbonden. Het gevolg hiervan was dat partijen een ongedaanmakingsverplichting kregen. Dit zag op de periode tussen de tekortkoming en het ontslag op staande voet. De tekortkoming was aangevangen op het moment dat de werknemer in dienst trad bij zijn tweede werkgever. De werkgever had de werknemer dus vanaf dat moment onterecht doorbetaald toen hij zich had ziekgemeld. Dit geld moet de werknemer nu terugbetalen aan de werkgever, ongeveer € 50.000,00.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over de ontbinding van een arbeidsovereenkomst na ontslag

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag en ontbinding.

arbeidsrecht ontslag advocaat amsterdam

Call Now Button