2012: 90% ontbindingen, lagere vergoedingen

avatar

Uit de ontslagvergoedingsindex blijkt dat in 2012 in 61% van de gepubliceerde rechtspraak de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaat. Slechts in bijna 1 op de 3 gevallen wordt het ontbindingsverzoek afgewezen. Waarschijnlijk ligt dit laatste aantal in werkelijkheid aanzienlijk lager, omdat er naar verhouding veel afwijzingen gepubliceerd worden.

De gemiddelde hoogte van de toegekende ontbindingsvergoeding bedraagt 1,03 maandsalaris per dienstjaar, een daling van 10% vergeleken met de voorgaande 2 jaar. Omdat ook hier door de selectieve publicatie van uitspraken een vertekend beeld optreedt, neemt men aan dat de gemiddelde ontbindingsvergoeding in 2012 uitkomt op 0,82 maandsalaris per dienstjaar.

Uit de publicaties blijkt dat werknemers die opkomen wegens kennelijk onredelijk ontslag, bijna 60% van de zaken verliezen, vooral jongeren onder de 35 jaar. De gemiddelde hoogte van de kennelijk-onredelijk-ontslagvergoeding was in 2012 0,69 maandsalaris per dienstjaar, ongeveer gelijk aan de vergoeding van de afgelopen 2 jaar.

Call Now Button