Ontslag op staande voet bij diefstal

avatar

Diefstal en ontslag op staande voet advocaat AmsterdamDiefstal en ontslag op staande voet | Advocaat Amsterdam

Ontslag op staande voet wordt vaak gegeven als personeel zich schuldig maakt aan diefstal. Diefstal, in dit geval verduistering, wordt in de wet benoemd als een dringende reden voor ontslag op staande voet. In 2012 heeft Hoge Raad bepaald dat ontslag op staande voet van een werknemer die bij de Bijenkorf werkte, gerechtvaardigd was omdat de Bijenkorf een duidelijk beleid voerde in geval van diefstal door personeel en dat beleid ook uitdroeg. Ondanks de geringe waarde van de zaken, vond de Hoge Raad het ontslag alleszins begrijpelijk. De lijn in de rechtspraak is dat bij ontslag wegens diefstal door personeel, ook al gaat het bijvoorbeeld om blikjes cola, de gevolgen voor de werknemer weliswaar groot zijn, maar niet opwegen tegen de ernst van de feiten.

Bel een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Ontslag bij leidinggevende functie

De werknemer moet zich bewust van zijn gedrag en is daar ook volledig verantwoordelijk voor. Vooral werknemers die een leidinggevende functie of een functie met veel vrijheid hebben, wordt dit, zelfs bij zaken van relatief geringe waarde, zwaar aangerekend.

Interne regels detailhandelorganisatie

In een uitspraak van 27 december 2017 achtte de kantonrechter in Rotterdam opzegging op staande voet van een caissière die tijdens diensttijd in strijd met de interne regels een gratis tester van Nivea gebruikte, rechtsgeldig. De kantonrechter meende dat de werkgever als detailhandelorganisatie een verhoogd risico risico op diefstal/verduistering door eigen personeel heeft en een rechtens te respecteren belang heeft bij de strikte naleving van de interne gedragsregels.

Parkeergarage en contante betalingen

Gerechtshof Amsterdam van 27 augustus 2013 volgde deze lijn al en bepaald dat een werknemer die € 8 contant had aangenomen en niet had afgedragen, terecht op staande voet is ontslagen.Het speelde zich af in een parkeergarage van Q-Park in Amsterdam, waar de werknemer werkzaam was als ‘parking host’ sinds 2002. Q-Park was door een tweetal gebruikers van de parkeergarage ingelicht over meerdere door hen gedane contante betalingen aan de ‘parking host’, waaronder een contante betaling van € 8,- in plaats van betaling via de automaat. Q-Park heeft een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken en uit video-opnamen bleek dat ten minste één betaling in contanten waarneembaar was die niet in het elektronische logboek was vastgelegd.

Ontslag wegens verduistering in dienstbetrekking

Op grond daarvan overwoog het Hof dat de werknemer een aan Q-Park toebehorend bedrag heeft verduisterd en daarbij de binnen Q-Park geldende procedure heeft overtreden.

Het hof nam het volgende in overweging:

  • de aard van de omstreden gedraging
  • de ernst van de omstreden gedraging
  • de belangen van de werkgever
  • het vertrouwen dat de werkgever in personeel moet kunnen hebben

Ontslag en persoonlijke omstandigheden

O. a. uit een uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland van 1 februari 2016 blijkt dat persoonlijke omstandigheden van een werknemer een ontslag op staande voet in de weg kunnen staan. Echter, ook als rekening wordt gehouden met de omstandigheden aan de zijde van de werknemer kan het ontslag op staande voet in stand blijven. Ongeacht de beperkte omvang van het ermee gemoeide bedrag, betekent dit een wezenlijke inbreuk op de belangen van de werkgever, en het in de werknemer gestelde en van deze te verlangen vertrouwen. Op grond van de belangen en persoonlijke omstandigheden van de werknemer kan dus niet worden geoordeeld dat een dringende reden voor ontslag bij diefstal van de werkgever ontbreekt.

advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam over over ontslag op staande voetContact met advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam over ontslag op staande voet

Voor meer informatie en juridisch advies over ontslag op staande voet bij diefstal kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

Call Now Button