Advocaat arbeidsrecht Amstelveen

avatar

Advocaat arbeidsrecht ontslag Amstelveen

ADVOCAAT ARBEIDSRECHT EN ONTSLAG AMSTELVEEN

De advocaat arbeidsrecht in Amsterdam en omstreken, waaronder Amstelveen, van WS Advocaten Amsterdam is specialist met ruime ervaring in juridisch advies en procedures over (internationaal) arbeidsrecht en ontslagrecht. 

ARBEIDSRECHT EN ONTSLAG IN AMSTELVEEN

Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht adviseren in Amstelveen en omgeving. Als specialist zijn wij bij uitstek op de hoogte van de actuele wetgeving en rechtspraak. Hiermee kunnen wij onze cliënten in Amstelveen uitstekend van dienst zijn. Als advocaat arbeidsrecht staan wij sinds 1997 werkgever, werknemer, statutair-directeur (bestuurder) en de ondernemingsraad juridisch bij in tal van arbeids- en ontslagzaken. Wij geven als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht juridisch advies en rechtsbijstand bij:

ONTSLAGSPECIALIST VOOR AMSTELVEEN EN OMGEVING

Ontslag is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht. U kunt zich als werkgever of werknemer in  Amstelveen over uw rechten en plichten bij ontslag laten voorlichten door onze ontslag specialist.

ONTSLAG OP STAANDE VOET IN AMSTELVEEN

Een werknemer ontslaan op staande voet kan bij een dringende reden, zoals een geschil van inzicht over fraude of bij werkweigering. Als de werknemer op deze manier wordt ontslagen eindigt het arbeidscontract direct, zonder enige opzegtermijn. Meestal wordt het op staande voet gegeven ontslag gevolgd door een ontslagbrief. De werknemer heeft in geval van staande voet geen recht op WW. Let wel:

 • De wet stelt strenge eisen aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet;
 • De termijn waarbinnen een werknemer in een procedure een loonvordering kan instellen en bezwaar kan maken tegen verwijtbaar ontslag is kort (twee maanden door middel van een verzoekschrift bij de kantonrechter);
 • Bij een onterecht ontslag op staande voet is loondoorbetaling verplicht en en/of een (aanzienlijke) billijke schadevergoeding als de werknemer in een verweerschrift daar om verzoekt.
 • De Hoge Raad heeft de regels over het voorwaardelijk ontbinden van een arbeidscontract na een ontslag op staande voet op 23 december 2016 veranderd in verband met de mogelijkheid van hoger beroep in ontslagzaken.

ARBEIDSCONTRACT ONTBINDEN DOOR DE RECHTER

Ontslag kan ook gegeven worden door de rechter (ontbinding). Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken om een werknemer te ontslaan op basis van een verzoekschrift, wegens o.a.:

Bij ontbinding van een arbeidscontract bepaalt de rechter of en zo ja wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. De rechter kan bij ontbinding van het contract een ontslagvergoeding vaststellen voor de werknemer (transitievergoeding en/of een billijke vergoeding). In alle gevallen moet er een goed dossier zijn opgebouwd voordat de rechter het arbeidscontract kan ontbinden.

REORGANISATIE EN BOVENTALLIGHEID

Een werkgever in regio Amstelveen kan aan het UWV verzoeken om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen, met een opzegtermijn, door middel van een ontslagvergunning, bijvoorbeeld bij:

 • reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen en omstandigheden;
 • boventalligheid,
 • (gedeeldelijke) bedrijfssluiting,
 • langdurige ziekte.

TRANSITIEVERGOEDING

Voor de transitievergoeding geldt een formule, waarbij het aantal dienstjaren en de hoogte van het salaris van belang is. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de werknemer minimaal twee jaar in dienst zijn. De jurist arbeidsrecht berekent zonodig uw vergoeding.

BILLIJKE VERGOEDING

De billijke vergoeding kan door de kantonrechter aan een werknemer worden toegekend bij ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten van de werkgever. Bijvoorbeeld:

De bedragen lopen per geval uiteen en zijn afhankelijk van de omstandigheden. Onze advocaat arbeidsrecht adviseert u hier over.

SPECIALIST VOOR VASTSTELLINGSOVEREENKOMST EN BEËINDIGINGSOVEREENKOMST IN AMSTELVEEN

Veel geschillen in het arbeidsrecht in en buiten Amstelveen eindigen met ontslag met wederzijds goedvinden door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (vaststellingscontract of beëindigingsregeling). Soms is het sluiten van een beëindigingscontract bij arbeidsconflicten de beste uitkomst bij het zoeken naar een oplossing van een geschil, bijvoorbeeld na mediation. Onze advocaat arbeidsrecht geeft gespecialiseerd juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst. De kosten van advies en rechtsbijstand voor een werknemer bij het afsluiten van een vaststellingscontract worden in de meeste gevallen vergoed.

ONTSLAG IN HOGER BEROEP

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken mogelijk bij de kantonrechter (in UWV zaken en het gerechtshof (in ontslagzaken).

KORT GEDING EN VOORLOPIGE VOORZIENING BIJ DE KANTONRECHTER

In spoedeisende gevallen is een snelle procedure de beste mogelijkheid om een conflict tussen werkgever en werknemer te beëindigen. Onze arbeidsrecht advocaat kunt u inhuren om een kort geding of voorlopige voorziening in het arbeidsrecht bij de kantonrechter aan te vragen, bijvoorbeeld bij:

ADVIES DOOR ADVOCAAT ARBEIDSRECHT EN ONTSLAGRECHT

Onze advocaat arbeidsrecht kan uw juridische positie in het arbeidsrecht op de voor u beste manier versterken met het oog op een mogelijke (toekomstige) ontslagzaak door:

 • een goed dossier op te bouwen,
 • het controleren of opstellen van uw contracten,
 • het instellen van een interne klachtprocedure, bijvoorbeeld bij zorginstellingen of het onderwijs;
 • het aanvragen van een deskundigenadvies (second opinion) bij het UWV
 • mediation.

Advocaat arbeidsrecht Amstelveen specialist ontslag

ADVOCAAT ARBEIDSRECHT EN ONTSLAGRECHT IN AMSTERDAM EN OMGEVING

Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor meer informatie of juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag in Amstelveen.

 

 

Advocaat Amsterdam

 

Call Now Button