Ook een ambtenaar heeft recht op de wettelijke transitievergoeding wanneer die voldoet aan de gestelde voorwaarden.

avatar

Ook een ambtenaar heeft recht op de wettelijke transitievergoeding wanneer die voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Wettelijke transitievergoeding voor ambtenaren

In dit artikel bespreekt onze ambtenarenrecht advocaat uit Amsterdam een interessant arrest van het Gerechtshof van 21 juli 2021. Een gemeenteambtenaar procedeerde tegen zijn voormalig werkgever. Het interessante aan deze zaak is dat de gemeente het ontslag heeft gegeven vóór 1 januari 2020. Dit is de datum waarop het civiele arbeidsrecht ging gelden voor ambtenaren. Het werkelijke ontslag was na 1 januari 2020. Zodoende vond de betreffende ambtenaar dat hij recht had op de uitbetaling van de wettelijke transitievergoeding, maar de gemeente was die mening niet toegedaan. Hieronder zal onze ambtenarenrecht specialist uitleggen waarom de gemeente geen transitievergoeding wilde uitbetalen en wat de zienswijze van het Gerechtshof hierop was.

Het arbeidsrecht en ambtenarenrecht

Het is van belang dat het verschil tussen de beide rechtsgebieden eerst helder is. Vóór 1 januari 2020 was er wel degelijk een verschil tussen het ontslag van een ambtenaar en die van een medewerker in dienst van een bedrijf. Voor ambtenaren gold het Burgerlijk Wetboek met daarin opgenomen het civiele arbeidsrecht immers niet. De rechtspositie van ambtenaren werd bepaald door het ambtenarenrecht als onderdeel van de algemene wet bestuursrecht, waarbij ontslagbesluiten op een andere wijze werden beoordeeld. Sinds 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in werking getreden. Deze wet verklaarde het arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek ook van toepassing op ambtenaren die werkzaam zijn in bepaalde sectoren. Een uitzondering hierop heeft te gelden voor ambtenaren die werkzaam zijn bij de politie, Defensie en de rechterlijke macht.

Hieronder zal onze ambtenarenrecht specialist uitleggen waarom de datum in de betreffende zaak zorgde voor onenigheid tussen de gemeente en de betreffende ambtenaar.

Eervol ontslag ambtenaar zonder transitievergoeding

De ambtenaar was bijna 40 jaar in dienst bij de gemeente Utrecht. Door ziekte raakte hij arbeidsongeschikt. Op 16 december 2019 besloot de gemeente hem eervol te ontslaan en wel per 1 maart 2020. De ambtenaar was het wel eens met zijn ontslag, maar niet het besluit dat hij geen recht zou hebben op de wettelijke transitievergoeding. De gemeente vond namelijk dat, omdat het besluit was gegeven voor 1 januari 2020, het civiele arbeidsrecht nog niet van toepassing was op zijn besluit en hij dus geen recht had op de wettelijke transitievergoeding. De ambtenaar vond dat hij wel degelijk recht had op die transitievergoeding omdat hij pas op 1 maart 2020 is ontslagen. De overgangswet bepaalde namelijk dat per 1 januari 2020 zijn aanstelling bij de gemeente werd omgezet in een arbeidsovereenkomst.

Wat vond het gerechtshof in deze zaak over de transitievergoeding?

Het Gerechtshof kon zich vinden in het standpunt van de ambtenaar. Volgens de rechter was de ambtenaar nog in dienst bij de gemeente op 1 januari 2020, hierdoor was zijn aanstelling van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst. De werkelijke datum van het ontslagbesluit is hier dus niet van belang.

Het Gerechtshof oordeelde dat het burgerlijke arbeidsrecht van toepassing was met als gevolg dat deze ambtenaar een bedrag van € 55.000 toekwam.

Waarom is deze uitspraak over ontslagvergoeding volgens onze advocaat ambtenarenrecht voor u van belang?

Ondanks dat het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht veel overeenkomsten hebben, is de rechtspositie niet compleet hetzelfde. De integriteitsregels voor een ambtenaar kunnen bijvoorbeeld substantieel verschillen met die van een medewerker in dienst van een bedrijf. Bij een beoordeling van een ontslagbesluit nemen de kantonrechters de bijzondere positie van een ambtenaar dan ook mee. Het is dus van belang dat, indien u een ambtenaar bent en een geschil krijgt met uw werkgever, u een gespecialiseerde ambtenarenrecht advocaat in de hand neemt. U kunt daarvoor altijd terecht bij ons kantoor. Ons kantoor beschikt over zowel gespecialiseerde arbeidsrecht- als ambtenarenrecht advocaten.

Vraag over uw arbeidsovereenkomst bij de overheid aan onze advocaat ambtenarenrecht

Heeft u vragen over dit artikel? Of heeft u als ambtenaar een andere vraag over uw arbeidsovereenkomst bij de overheid? Neem dan gerust contact op met ons kantoor. U kunt bijvoorbeeld vragen naar mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies.

 

ambtenaar wettelijke transitievergoeding ontslag Advocaat Amsterdam

Call Now Button