Ontslagzaak mr. Snijders over medewerker ambassade in NRC

avatar

Ambassades lappen Nederlandse ontslagregels aan hun laars arbeidsrecht Amsterdam advocaat NRC: Ambassades lappen Nederlandse ontslagregels aan hun laars

In het NRC van 17 november 2021 verscheen een artikel over o.a. een ontslagen medewerker van een ambassade, die zowel bij de kantonrechter als in hoger beroep bij gerechtshof Den Haag jarenlang was bijgestaan door onze advocaat arbeidsrecht mr. Snijders. De titel van het artikel luidt: ‘Ambassades lappen Nederlandse ontslagregels aan hun laars, ingrijpen is vrijwel onmogelijk‘.

Onmogelijk om gerechtelijke uitspraak tegen de ambassade te executeren

De client van mr. Snijders werd tot twee keer toe in een arbeidszaak het gelijk gesteld. Het bleek echter onmogelijk om de uitspraak te executeren, omdat de ambassade zich beroept op immuniteit. Dit is niet de enige ambassade die uitspraken van de Nederlandse rechter niet uitvoert, zo bleek uit onderzoek van het NRC. NRC schrijft over de client van mr Snijders:

Dus staat (…) in 2017 in de rechtszaal tegenover zijn oude werkgever, de ambassade van Saoedi-Arabië. De kantonrechter oordeelt dat de Nederlandse rechter bevoegd is over de zaak te oordelen en geeft de chauffeur gelijk: hij is onterecht ontslagen. Saoedi-Arabië moet elke maand het salaris van (…) blijven betalen, tot het contract op een juiste manier beëindigd is. Als Saoedi-Arabië in beroep gaat, komt het gerechtshof Den Haag tot dezelfde conclusie.

De opvolgende advocaat van de cliënt, die de zaak na de laatste uitspraak overnam, heeft, net als mr. Snijders dat jarenlang heeft gedaan, tevergeefs geprobeerd om via een deurwaarder het geld te innen van de ambassade van Saoudi Arabië.

Geen hulp van ministerie van Buitenlandse Zaken in arbeidszaak

Het NRC vervolgt:

Bijna alle voormalige ambassademedewerkers hebben contact gezocht met of concreet hulp gevraagd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat leidde in geen enkel geval tot concrete resultaten. Door het Verdrag van Wenen zijn de mogelijkheden beperkt om op te treden als uitspraken van rechters niet worden nageleefd. 

In dit geval was het ministerie van Buitenlandse Zaken echter niet bereid om te bemiddelen, ook niet toen een oud-ambassadeur daar om verzocht, tenzij de cliënt voor een groot deel zou afzien van zijn vordering. Anders dan het ministerie aan de NRC laat weten, was er in dit geval dus niets te merken van „hoge prioriteit” of „stevige stappen in de diplomatie”.

Bepaalde ambassades weigeren uitspraken van Nederlandse arbeidsrechters uit te voeren

Terecht merkt het NRC op:

Nederlandse werknemers van ambassades van Egypte, Marokko, Saoedi-Arabië en Koeweit worden ten onrechte ontslagen en krijgen hun geld niet. Rechters stellen hen in het gelijk, maar ambassades negeren dat.

Het is erg spijtig en onrechtvaardig dat bepaalde ambassades uitspraken van Nederlandse rechter weigeren uit te voeren. Gelukkig zijn er ook buitenlandse ambassades die zich wel netjes aan gerechtelijke uitspraken van Nederlandse rechters houden. Het is dus vrijwel altijd zinvol om een rechtszaak tegen een ambassade aan te spannen.

Contact met advocaat personeel ambassade in Amsterdam

Voor meer informatie en juridisch advies over loonvorderingen in het arbeidsrecht, ook bij loonvorderingen en andere arbeidsgeschillen van personeel van buitenlandse ambassades, kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam, mr. P.Chr. Snijders.

advocaat ambassade Amsterdam

Call Now Button