Ambassade moet werknemer terugnemen na ontslag

avatar

Advocaat Ambassade moet werknemer terugnemen na ontslag

Rechtbank Den Haag heeft op 7 maart 2019 in een door onze advocaat arbeidsrecht mr. Snijders behandelde ontslagzaak beslist dat een ambassade een zieke werknemer terug moet nemen nadat deze was ontslagen doordat zijn contract niet was verlengd. De ambassade had de werknemer laten weten dat zijn laatste, aflopende, contract niet zou worden verlengd. De werknemer, die zich voor die tijd al ziek had gemeld, was het daar niet mee eens.

Volgens de werknemer was hij ontslagen omdat hij wegens ziekte zijn werk niet meer kon uitvoeren. Mr. Snijders spande daarop een procedure aan tegen de ambassade en vorderde dat de werknemer tot zijn werkzaamheden als chauffeur zou worden toegelaten zodra hij hersteld was, op straffe van een dwangsom

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Contract voor bepaalde tijd, Nederlands recht van toepassing

De ambassade beriep zich erop dat het contract voor bepaalde tijd was afgelopen en dat om die reden het ontslag rechtsgeldig was. De rechter ging hier echter niet in mee. Er was sprake van een aantal losse contracten, die samen bepaalden dat het Nederlandse recht van toepassing was bij arbeidsgeschillen. En omdat de werknemer al langer dan drie jaar in dienst was, was er inmiddels sprake van een contract voor onbepaalde tijd. Ook de oude buitenlandse contracten telden dus mee. De ambassade mocht zich dus niet beroepen op het einde van het tijdelijke contract, en ook niet dat een buitenlandse rechter bevoegd zou zijn om over het ontslag te oordelen.

Werknemer niet schriftelijk akkoord met ontslag

De ambassade voerde verder aan dat het contract met wederzijds goedvinden zou zijn beëindigd. Ook hierin ging de rechtbank niet mee. Zo ontbrak een schriftelijke verklaring van de werknemer dat hij akkoord was met ontslag. Wel had de werknemer een brief voor ontvangst getekend, maar daar bleek niet uit dat hij daardoor akkoord ging met zijn ontslag. Bovendien gaf de ambassade in die brief een verkeerde voorstelling van zaken, alsof de ambassade bevoegd was het aflopende contract niet te verlengen. Zou de werknemer juist zijn voorgelicht over zijn rechtspositie, dan zou hij zeker deze brief niet voor akkoord hebben getekend. Daarmee stond vast dat de werknemer niet ondubbelzinnig akkoord is gegaan met zijn ontslag, aldus de rechtbank in Den Haag.

Met het oog hierop concludeerde de kantonrechter dat de arbeidsovereenkomst nog steeds van kracht was. De werkgever werd veroordeeld om de werknemer, zodra hij weer zou kunnen werken, toe te laten tot de werkvloer. Voor het geval de ambassade daar niet aan zou meewerken, werd een dwangsom opgelegd voor € 500 euro per dag met een maximum van € 150.000.

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst

Het verzoek van de ambassade om deze overeenkomst alsnog te ontbinden werd ook afgewezen. Als reden had de ambassade opgegeven dat de werknemer te vaak ziek was en zijn functie niet meer kon uitvoeren. De ambassade had echter niet voldaan aan de voorwaarden om een deskundigenbericht van het UWV in te dienen. Bovendien was er sprake van een opzegverbod omdat de werknemer al langer ziek was.

advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ontslag bij ambassade Amsterdam Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ontslag bij ambassade

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

 

[ratings]

Call Now Button