Advocatenkantoor vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding Amsterdam

avatar

Advocatenkantoor vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding Amsterdam
Transitievergoeding en vaststellingsovereenkomst

Advocatenkantoor vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding Amsterdam: de gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht van ons advocatenkantoor in Amsterdam geeft juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is wettelijk geregeld in artikel 7:900 BW. Wij weten als advocatenkantoor in Amsterdam waar wij bij het toetsen van een vaststellingsovereenkomst op moeten letten. Onze advocaten beoordelen en controleren in geval van ontslag de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (ontslagregeling met instemming), bij voorbeeld na 2 jaar ziekte, bij een conflict of bedrijfseconomische redenen (zoals reorganisatie).

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Alleen met een vaststellingsovereenkomst of ontslagbrief met wederzijds goedvinden (ontslagovereenkomst) die voldoet aan de eisen van het UWV is er recht op (behoud van) een WW uitkering en is de werknemer niet verwijtbaar werkloos.

Vaststellingsovereenkomst nakijken

Als Amsterdams advocatenkantoor gespecialiseerd in vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding  controleren wij de overeenkomst (vso) juridisch op alle punten. Dit is mogelijk bij alle soorten arbeidscontracten, zoals deeltijd en een 0 uren contract. Ook onderhandelen onze advocaten arbeidsrecht over de voorwaarden van het ontslag:

 • einddatum uitdiensttreding
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • getuigschrift
 • fictieve opzegtermijn
 • relatiebeding
 • geheimhouding
 • bedenktijd
 • finale kwijting over en weer.

Vaststellingsovereenkomst en ontslagvergoeding

Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst is de transitievergoeding, een vorm van ontslagvergoeding. Deze vergoeding bij ontslag met wederzijdse goedkeuring is in de wet vastgelegd, en is toepasselijk als een werknemer langer dan 2 jaar in dienst is geweest. Hoewel de transitievergoeding niet verplicht in een vaststellingsovereenkomst, is dit wel vaak het uitgangspunt, en wordt er vaak aangeknoopt bij de wettelijke regeling over ontslag.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door het salaris per maand en het aantal halve dienstjaren. De transitievergoeding is aan een grens gebonden. De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar, en 1/4 maandsalaris per half dienstjaar vanaf 10 jaar in dienst.

Kantonrechtersvergoeding in de beëindigingsovereenkomst

In uitzonderlijke gevallen wordt in de beëindigingsovereenkomst nog de kantonrechtersvergoeding gebruikt, bijvoorbeeld in een sociaal plan bij reorganisatie. Welke vergoeding wordt overeengekomen is sterk afhankelijk van de omstandigheden, bijvoorbeeld de vraag of de werknemer een verwijt treft.

Transitievergoeding als vergoeding bij ontslag verplicht in een vaststellingsovereenkomst?

Het toekennen van een vergoeding is niet verplicht bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst is immers een contract waarvoor de contractsvrijheid geldt. Het gaat hier om beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden door middel van een beëindigingsovereenkomst.

Advocatenkantoor vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding AmsterdamBeëindigingsovereenkomst en ontslagvergoeding

Gebruikelijk is dat in een ontslagovereenkomst juist wel een vergoeding wordt toegekend, omdat de werkgever die naar het UWV of de kantonrechter gaat om de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen, in de meeste gevallen ook een ontslagvergoeding moet betalen. Vanwege de kosten en de duur van een procedure is een beëindigingsovereenkomst voordeliger. Bovendien kunnen er dan ook samen met de advocaat andere afspraken worden gemaakt.

Vaststellingsovereenkomst en ziekte

Een zieke werknemer mag tijdens arbeidsongeschiktheid niet zomaar met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan. Als hij vrijwillig tekent voor ontslag wordt de ZW (en WW) uitkering geweigerd, tenzij de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt, of samenhangt met de arbeidsrelatie. Na 2 jaar ziekte (104 weken) is dat wel mogelijk, tenzij het UWV de werkgever een loonsanctie oplegt.

Vaststellingsovereenkomst en tijdelijk contract

Ook bij een tijdelijk contract zonder opzegbeding kan het aangaan van een vaststellingsovereenkomst bij het UWV een probleem opleveren voor de WW uitkering.

Juridische kosten controleren vaststellingsovereenkomst

De advocaatkosten (kosten rechtsbijstand) voor het controleren van een vaststellingsovereenkomst worden vrijwel altijd vergoed door de werkgever.

Advocatenkantoor vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding AmsterdamContact met advocatenkantoor voor vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding Amsterdam

Als advocatenkantoor vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding Amsterdam zijn wij gespecialiseerd in juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst, waaronder de transitievergoeding. Voor (gratis) juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst of het controleren van uw beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders: 020-5221999.

 

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam