Advocatenkantoor Amsterdam Arbeidsrecht

avatar

Arbeidsrecht advocatenkantoor Amsterdam juridisch advies specialist Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Amsterdam: WS Advocaten

De afdeling arbeidsrecht van advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam bestaat uit advocaten arbeidsrecht die zijn gespecialiseerd in alle facetten van het arbeidsrecht en ontslagrecht. Als advocatenkantoor geven wij vanuit Amsterdam sinds 1997 juridische hulp bij ontslag en arbeidsconflict, zowel aan werkgevers als aan werknemers. Door de WWZ en de ontwikkelingen in de rechtspraak is het arbeidsrecht en onslagrecht behoorlijk gecompliceerd geworden. Onze gespecialiseerde advocaten houden de ontwikkelingen in het arbeidsrecht nauwgezet bij.

Als advocatenkantoor in Amsterdam zijn wij gespecialiseerd in de volgende facetten van het arbeidsrecht:

Ontslagrecht: ontslagspecialist

Veel arbeidsconflicten eindigen vroeg of laat met ontslag. Ontslag wegens het niet goed functioneren, of wegens bedrijfseconomische redenen zoals reorganisatie, heeft vergaande gevolgen. Er zijn diverse vormen van ontslag waar een arbeidscontract mee kan worden beëindigd. Als advocatenkantoor in Amsterdam zijn wij ontslagspecialist: wij geven juridisch advies en rechtshulp aan werkgevers en werknemers bij vrijwillig of gedwongen beëindiging van de arbeidsovereenkomst:

Vaststellingsovereenkomst

U zoekt hulp voor een vaststellingsovereenkomst? Bij advocatenkantoor WS Advocaten bent u aan het goede adres. De arbeidsovereenkomst kan in overleg eindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst (vso of beëindigingsovereenkomst), als partijen on speaking terms zijn, een arbeidsconflict willen oplossen of als het bedrijf in zwaar weer verkeert. De vaststellingsovereenkomst regelt alle gevolgen van de beëinding. Een vaststellingsovereenkomst moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om de werknemer recht te geven op WW.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is in het ontslagrecht mogelijk bij ernstige misdragingen, zoals

 • werkweigering
 • of fraude.

Alle advocaten en juristen arbeidsrecht en ontslagrecht van ons advocatenkantoor kunnen bij de rechter binnen 2 maanden bezwaar maken tegen deze vorm van opzegging. De kantonrechter controleert dan achteraf of aan alle voorwaarden is voldaan.

Advocatenkantoor voor ontbinding arbeidscontract door de kantonrechter

De kantonrechter kan het arbeidscontract op verzoek van een van de partijen ontbinden. Als advocatenkantoor staan wij werknemers en werkgevers bij als ontslag aan de orde komt. Dat kan op de volgende (redelijke) gronden:

 1. Als het UWV toestemming heeft geweigerd;
 2. Regelmatig ziek zijn;
 3. Disfunctioneren;
 4. Verwijtbaar handelen;
 5. Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar;
 6. Verstoorde arbeidsverhouding;
 7. Overige gronden (voor een beperkte groep zoals voetbaltrainers);
 8. Combinatie van ontslaggronden.

Gevolgen ontbinding arbeidsovereenkomst

Grond nr. 3, 4 en 6 worden vaak aangevoerd. De werkgever moet dit bij de kantonrechter goed motiveren.  Als de kantonrechter het verzoek toewijst, bepaalt hij de datum waarop het arbeidscontract eindigt. De rechter kan, als hij het verzoek inwilligt, een transitievergoeding of een billijke vergoeding opleggen.

Ontslagvergunning door het UWV

Het UWV kan een werkgever toestemming verlenen voor een ontslagvergunning. Een advocaat van advocatenkantoor WS Advocaten kunt u inhuren bij:

 • langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 2 jaar);
 • bedrijfseconomisch ontslag (zoals boventalligheid).

Advocatenkantoor voor hoger beroep en cassatie in ontslagzaken

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken mogelijk. Alleen advocaten mogen dit instellen. Het gerechtshof kan:

Wij hebben goede contacten met een gespecialiseerde cassatieadvocaat in arbeidszaken als een procedure bij de Hoger Raad noodzakelijk is.

Kort geding in het arbeidsrecht

In spoedeisende gevallen in arbeidszaken is een korte procedure de beste en snelste mogelijkheid om een conflict tussen werkgever en werknemer te beëindigen. Een arbeidsrechtjurist van ons advocatenkantoor kunt u inhuren om een kort geding of voorlopige voorziening in het arbeidsrecht bij de kantonrechter aan te vragen, bijvoorbeeld bij:

Arbeidsrechtelijk advies voor werkgevers en werknemers

De specialisten van ons advocatenkantoor in Amsterdam kunnen uw juridische positie in het arbeidsrecht versterken met het oog op een mogelijke (toekomstige) ontslagzaak door:

 • een goed dossier op te bouwen,
 • afspraken vast te leggen,
 • het controleren en opstellen van contracten,
 • het instellen van een interne klachtprocedure.

Arbeidsrecht advocatenkantoor Amsterdam juridisch advies specialistContact met advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een advocatenkantoor over arbeidsrecht? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders voor informatie en juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag. 

[ratings]

Call Now Button