Advocatenkantoor arbeidsrecht Amsterdam

avatar

Advocatenkantoor arbeidsrecht Amsterdam
Advocatenkantoor voor arbeidsrecht in Amsterdam

De advocaten arbeidsrecht van ons advocatenkantoor in Amsterdam zijn als jurist arbeidsrecht gespecialiseerd in alle facetten van het arbeidsrecht en ontslagrecht. Als advocatenkantoor in Amsterdam geven wij sinds 1997 juridische hulp bij ontslag en arbeidsconflict aan werkgevers en werknemers. Door de WWZ en de ontwikkelingen in de rechtspraak is het arbeidsrecht en onslagrecht behoorlijk gecompliceerd geworden. Onze gespecialiseerde advocaten houden de ontwikkelingen in het arbeidsrecht nauwgezet bij.

Als advocatenkantoor zijn wij gespecialiseerd in de volgende facetten van het arbeidsrecht:

Advocatenkantoor arbeidsrecht voor ontslagrecht: ontslagspecialist

Veel arbeidsconflicten eindigen met ontslag. Ontslag wegens het niet goed functioneren, of wegens bedrijfseconomische redenen zoals reorganisatie heeft vergaande gevolgen. Er zijn diverse vormen van ontslag waar een arbeidscontract mee kan worden beëindigd. Onze ontslagadvocaten in Amsterdam zijn ontslagspecialist: juridisch advies en rechtshulp voor werkgevers en werknemers bij vrijwillig of gedwongen beëindiging van de arbeidsovereenkomst:

Advocatenkantoor arbeidsrecht voor vaststellingsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst kan in overleg eindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst (vso of beëindigingsovereenkomst), als partijen on speaking terms zijn, een arbeidsconflict willen oplossen of als het bedrijf in zwaar weer verkeert.

De vaststellingsovereenkomst regelt alle gevolgen van de beëinding. Een vaststellingsovereenkomst moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om de werknemer recht te geven op WW.

Advocatenkantoor arbeidsrecht voor ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is in het ontslagrecht mogelijk bij ernstige misdragingen, zoals

 • werkweigering
 • of fraude.

Onze advocaten en juristen arbeidsrecht en ontslagrecht kunnen bij de rechter binnen 2 maanden bezwaar maken tegen deze vorm van opzegging. De kantonrechter controleert dan achteraf of aan alle voorwaarden is voldaan.

Advocatenkantoor arbeidsrecht voor ontbinding arbeidscontract

De kantonrechter kan het arbeidscontract op verzoek van een van de partijen ontbinden. Dat kan op de volgende gronden:

 1. Als het UWV toestemming heeft geweigerd;
 2. Regelmatig ziek zijn;
 3. Disfunctioneren;
 4. Verwijtbaar handelen;
 5. Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar;
 6. Verstoorde arbeidsverhouding;
 7. Overige gronden (voor een beperkte groep zoals voetbaltrainers).

Gevolgen ontbinding arbeidsovereenkomst

Grond nr. 3, 4 en 6 worden vaak aangevoerd. De werkgever moet dit bij de kantonrechter goed motiveren.  Als de kantonrechter het verzoek toewijst, bepaalt hij de datum waarop het arbeidscontract eindigt. De rechter kan, als hij het verzoek inwilligt, een transitievergoeding of een billijke vergoeding opleggen.

Advocatenkantoor arbeidsrecht voor ontslagvergunning UWV

Het UWV moet toestemming verlenen voor een ontslagvergunning bij:

 • langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 2 jaar);
 • bedrijfseconomisch ontslag (zoals boventalligheid).

Advocatenkantoor arbeidsrecht voor hoger beroep in ontslagzaken

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken mogelijk. Alleen advocaten mogen dit instellen. Het gerechtshof kan:

Advocatenkantoor arbeidsrecht voor kort geding

In spoedeisende gevallen in arbeidszaken is een korte procedure de beste en snelste mogelijkheid om een conflict tussen werkgever en werknemer te beëindigen. Onze arbeidsrechtjurist kunt u inhuren om een kort geding of voorlopige voorziening in het arbeidsrecht bij de kantonrechter aan te vragen, bijvoorbeeld bij:

Arbeidsrechtelijk advies voor werkgevers en werknemers

Een arbeidsrecht advocatenkantoor  in Amsterdam kan uw juridische positie in het arbeidsrecht versterken met het oog op een mogelijke (toekomstige) ontslagzaak door:

 • een goed dossier op te bouwen,
 • afspraken vast te leggen,
 • het controleren en opstellen van contracten,
 • het instellen van een interne klachtprocedure.

Contact met advocatenkantoor voor arbeidsrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een advocatenkantoor over arbeidsrecht? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum mr. P.Chr. Snijders voor informatie en juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag. 

[ratings]

Call Now Button