Vaststellingsovereenkomst: ziek uit dienst en recht op uitkering UWV

avatar

Vaststellingsovereenkomst: advocaat ontslag en ziekte Amsterdam

Advocaat ontslag en ziekte advocaat amsterdam
Advies over vaststellingsovereenkomst, ontslag en ziekte

Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in Amsterdam centrum geven juridisch advies over ontslag en ziekte. Ziek uit dienst gaan, bijvoorbeeld bij vrijwillig ontslag met een vaststellingsovereenkomst, kan een probleem opleveren als de werknemer een uitkering bij het UWV wil aanvragen. Een zieke werknemer heeft na de eerste ziektedag recht op maximaal 2 jaar (104 weken) doorbetaling van zijn salaris. Gedurende die periode mag de werkgever de arbeidsovereenkomst niet beëindigen, tenzij bijvoorbeeld de werknemer zich erg verwijtbaar opstelt.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Ziek uit dienst en recht op uitkering UWV?

Wat gebeurt er als een zieke werknemer voordat de twee jaar is afgelopen vrijwillig uit dienst gaat, bijvoorbeeld door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst, ook in geval van een reorganisatie?

Advocaat ontslag en ziekte bij vaststellingsovereenkomst AmsterdamVaststellingsovereenkomst en benadelingshandeling UWV

Bij ziekte beschouwt het UWV vrijwillig vertrek, zoals het meewerken aan een vaststellingsovereenkomst, als een benadelingshandeling omdat de werknemer zijn inkomsten, 2 jaar doorbetaling bij ziekte, vrijwillig opgeeft. Er wordt dan ten onrechte een beroep gedaan op het UWV. Resultaat: geen ZW.

Centrale Raad van Beroep en vaststellingsovereenkomst

De Centrale Raad van Beroep heeft meermalen geoordeeld dat van een zieke werknemer verwacht mag worden dat hij zijn arbeidsovereenkomst niet zomaar opgeeft, zelfs niet als de werkgever een goede bedrijfseconomische reden heeft. Slechts onder strenge voorwaarden krijgt de werknemer wel een Ziektewet-uitkering:

In zo’n geval is volgens de Centrale Raad van Beroep, als de werkgever naar de Kantonrechter (tegenwoordig: UWV) zou gaan om de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen (bijvoorbeeld reorganisatie) te ontbinden, de kans ‘verwaarloosbaar klein’ dat de kantonrechter dat verzoek zou afwijzen.

Bedrijfseconomische redenen voor ontslag

De werkgever kon zich in geval van bedrijfseconomische redenen nog tot 1 juli 2015 wenden tot de kantonrechter. Die kon beoordelen of de verzochte ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen verband hield met de ziekte. Als er geen enkel verband is met de ziekte, kon de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden, mogelijk onder toekenning van een vergoeding.

Advocaat ontslag en ziekte bij vaststellingsovereenkomst AmsterdamUWV en ontslagvergunning

Per 1 juli 2015 is dit vervallen: de werkgever kan bij reorganisatie alleen nog maar bij het UWV terecht voor een ontslagvergunning. Als de werkgever toestemming krijgt van het UWV, krijgt hij te maken met het opzegverbod: de ontslagvergunning mag de werkgever niet gebruiken tijdens de ziekte van de werknemer gedurende maximaal 104 weken. Is de werknemer in die periode nog ziek, dan kan de ontslagvergunning niet worden gebruikt, tenzij sprake is van een (volledige) bedrijfsbeëindiging.

De werkgever zal dan de zieke werknemer gedurende die tijd serieus moeten re-integreren binnen of buiten het bedrijf. De positie van de zieke werknemer is hiermee aanzienlijk versterkt.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Meewerken aan een beëindiging van een dienstverband, kan een zieke werknemer duur komen te staan. Het ontslag is immers niet onvermijdelijk en de werknemer geeft zijn recht op loon prijs. Bij het einde van het dienstverband heeft de werknemer dan geen aanspraak op een ZW-uitkering. Het aangaan  van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte, dus instemmen met ontslag tijdens de eerste 104 weken van ziekte, is gevaarlijk.

Advocaat Vaststellingsovereenkomst: advocaat ontslag en ziekte AmsterdamWerkgerelateerde spanningsklachten, vaststellingsovereenkomst bij situatieve arbeidsongeschiktheid

Een oplossing kan zijn om, bijvoorbeeld bij werkgerelateerde spanningsklachten, zich bij een vaststellingsovereenkomst beter te melden voordat men uit dienst gaat. Dat is mogelijk als de ziekte verband houdt met de situatie bij de werkgever maar de werknemer wel kunnen werken bij een andere werkgever. In het kader van de vaststellingsovereenkomst moet dan worden overeengekomen dat de werknemer  hersteld uit dienst treedt. Medewerkers die zich hersteld hebben gemeld en ook meer dan 28 dagen hersteld blijven, worden niet meer als ziek aangemerkt. Daarmee kan na ontslag een WW-uitkering worden aangevraagd omdat de herstelde werknemer weer beschikbaar is voor de arbeidsmarkt en recht heeft op een WW-uitkering.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte controleren door advocaat ontslagrecht in Amsterdam

vaststellingsovereenkomst-ontslag-advocaat-amsterdam-centrum-gratis

Voor (gratis) juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst, het opstellen of het controleren van uw beëindigingsovereenkomst, ook bij ziekte, kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders: 020-5221999.

Call Now Button