Advocaat WIA, WGA of IVA uitkering in Amsterdam

avatar

advocaat WIA, WGA of IVA uitkering amsterdamOnze advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht in Amsterdam geeft informatie en juridisch advies over de WIA, WGA of IVA uitkering. WIA is de uitkering die u kunt aanvragen als u door ziekte niet of minder kunt werken. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). U krijgt mogelijk WGA als u twee jaar of langer ziek bent (en) in de toekomst kunt werken. U heeft mogelijk recht op een IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt.

Advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht in Amsterdam: WIA, WGA of IVA uitkering

Onze advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht in Amsterdam geeft informatie en juridisch advies over de WIA, WGA of IVA uitkering. WIA is de uitkering die u kunt aanvragen als u door ziekte niet of minder kunt werken. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). U krijgt mogelijk WGA als u twee jaar of langer ziek bent (en) in de toekomst kunt werken. U heeft mogelijk recht op een IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt.

WGA uitkeringen

Er zijn drie verschillende WGA uitkeringen: een loongerelateerde uitkering (LGU), loonaanvullingsuitkering (LAU) en de vervolguitkering (VVU).

U krijgt een loongerelateerde uitkeringals het volgende op u van toepassing is:

 • u kunt door ziekte 65% of minder verdienen van uw oude loon; en

 • u heeft in de 36 weken vóór uw eerste ziektedag, in minstens 26 weken gewerkt.

Let op: heeft u in de laatste 36 weken minder dan 26 weken gewerkt? Dan krijgt u geen loongerelateerde uitkering, maar loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.

U krijgt een loonaanvullingsuitkeringals het volgende op u van toepassing is:

 • u kunt nu maximaal 20% van uw oude loon verdienen, maar in de toekomst kunt u waarschijnlijk meer verdienen; en u komt niet (meer) in aanmerking voor de loongerelateerde uitkering;

 • u kunt door ziekte 65% of minder van uw oude loon verdienen;

 • u verdient minstens de helft van wat u kunt verdienen; en

 • u komt niet (meer) in aanmerking voor de loongerelateerde uitkering.

U krijgt een vervolguitkering als het volgende op u van toepassing is:

 • u kunt door ziekte 20 tot 65% van uw oude loon verdienen;

 • u verdient minder dan de helft van wat u kunt verdienen; en

 • u komt niet (meer) in aanmerking voor de loongerelateerde uitkering.

Na 88 weken ziekte ontvangt u een brief van het UWV waarin staat dat u WIA kunt aanvragen. U kunt uiterlijk in de 93e ziekteweek WIA aanvragen. Het is belangrijk dat u de WIA-uitkering op tijd aanvraagt, zodat u niet zonder inkomen komt te zitten, want na twee jaar ziekte betaalt uw werkgever uw loon immers niet langer door.

Kunt u weer meer verdienen? Dan kan uw uitkering worden beëindigd. Wanneer die precies wordt beëindigd is afhankelijk van de WIA uitkering die u heeft.

 • Loongerelateerde uitkering (LGU)

U ontvangt de loongerelateerde uitkering altijd tot de maximale duur. Ook als u weer meer dan 65% verdient van wat u verdiende voordat u ziek werd. Wat de maximale duur in uw geval is, leest u in de beslissingsbrief van het UWV.

 • Loonaanvullingsuitkering (LAU) en de vervolguitkering (VVU)

Verdient u weer meer dan 65% van uw oude loon tijdens of na uw loongerelateerde uitkering dan stopt vanaf dat moment uw loonaanvullende uitkering of vervolguitkering na een jaar. Daarom kan het zijn dat u na uw loongerelateerde uitkering korter dan een jaar loonaanvullende uitkering of vervolguitkering krijgt. Ook kan de situatie zich voordoen dat u helemaal geen loonaanvullende uitkering of vervolguitkering meer krijgt.

 • AOW leeftijd

Als u de AOW-leeftijd bereikt, stopt uw WIA-uitkering automatisch. Voordat u die leeftijd bereikt, krijgt u een brief van de Sociale Verzekeringsbank.

 • Verhuizing naar het buitenland

U kunt uw WIA-uitkering meenemen als u verhuist naar:

 • een verdragsland;

 • een land binnen de Europese Unie, Economische Ruimte;

of – Zwitserland.

Alleen met deze landen zijn afspraken gemaakt over de WIA. Alle andere landen zijn niet-verdragslanden. Verhuist u naar een niet-verdragsland? Dan stopt uw WIA-uitkering.

 • Detentie

Uw uitkering stopt als u langer dan een maand bent gedetineerd.

 • Overlijden

Bij overlijden stopt de uitkering op de dag na het overlijden.

Bezwaar maken via advocaat bij WIA, WGA of IVA uitkering in Amsterdam?

Onze advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht in Amsterdam geeft informatie en juridisch advies over de WIA, WGA of IVA uitkering.

Contact met advocaat WIA, WGA en IVA Amsterdam

Meer informatie en juridisch advies over de WIA, WGA of IVA uitkering? Onze advocaat mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies in Amsterdam kan u in alle voorkomende bestuursrechtelijke procedures bijstaan.

Call Now Button
advocaat amsterdam