Advocaat arbeidsrecht werknemer Amsterdam

avatar

Arbeidsrecht advocaat voor werknemers in Amsterdam

Advocaat werknemer Amsterdam arbeidsrecht

Zoekt u als werknemer een arbeidsrecht advocaat in Amsterdam? Onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam is specialist in ontslag- en arbeidsrecht voor werknemers. Wij geven sinds 1997 juridisch advies aan werknemers en voeren gerechtelijke procedures over (internationaal) arbeidsrecht. Vanuit Amsterdam staan wij werknemers bij in arbeidszaken zoals:

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Ontslagspecialist voor werknemers

Ontslag is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht. Een werkgever kan ontslag aanvragen bij de kantonrechter (de ontbindingsprocedure via de kantonrechter) als het gaat om persoonlijke redenen. Denk aan slecht functioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Ontslag heeft ernstige gevolgen, bijvoorbeeld voor een WW uitkering. Daarom geven onze advocaten aan werknemers dagelijks juridisch advies over alle soorten ontslag.

Naast ontslag via de kantonrechter kan ook het UWV aan een werknemer ontslag geven (ontslagvergunning), bijvoorbeeld bij reorganisatie of ziekte langer dan 2 jaar. De ontslagreden bepaalt welke instantie beslist over ontslag: het UWV of de kantonrechter.

U hoeft als werknemer nooit akkoord te gaan met ontslag. Immers, voor een werknemer bestaat er ontslagbescherming. Dat betekent dat ontslag in principe alleen mogelijk is als het UWV of de kantonrechter het er mee eens is. Om die reden valt er soms veel winst te behalen in een ontslagzaak. In veel gevallen wijst de rechter een ontslagverzoek immers af, of is een gunstige ontslagregeling mogelijk. Bel daarom de gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van WS Advocaten in Amsterdam als u dreigt te worden ontslagen.

Daarnaast bestaat er nog ontslag buiten de rechter om:

Ontslagvergoeding in het arbeidsrecht

Natuurlijk adviseert onze advocaat werknemers ook over ontslagvergoedingen. Bij ontslagzaken kan de rechter immers een ontslagvergoeding toekennen. Dit kan een transitievergoeding of een billijke vergoeding zijn. De advocaat arbeidsrecht kan dat voor u aanvragen.

Transitievergoeding

Voor de berekening van de transitievergoeding geldt een bepaalde formule. Per 1 januari 2010 luidt de berekening van de transitievergoeding: 1/3 van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Sinds 2020 geldt voor elke werknemer bij de transitievergoeding dezelfde formule. U heeft daar als werknemer bij ontslag recht op, tenzij u ernstig verwijtbaar hebt gehandeld.

Billijke vergoeding

De kantonrechter kan bij ontslag ook een billijke vergoeding opleggen. Dat kan bij ernstig verwijtbaar gedrag (of nalaten) van de werkgever. Zoals:

De bedragen aan billijke vergoeding lopen per geval uiteen. Bel onze arbeidsrecht advocaat als u meer wilt weten over ontslagvergoedingen.

Vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst

Bij ontslag met wederzijds goedvinden geven wij werknemers gespecialiseerd juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst. Dat is mogelijk bij geregeld ontslag. Werkgever en werknemer sluiten dan een overeenkomst waarin de ontslagregeling is neergelegd. U heeft dan recht op een WW uitkering. De werkgever vergoedt vrijwel altijd de kosten van juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst. Bel ons dus als uw werkgever u een ontslagvoorstel doet. Wij kunnen dat voor u checken en hierover onderhandelen voor een beter resultaat.

Ontslag in hoger beroep voor werknemers

Hoger beroep in ontslagzaken is mogelijk bij de kantonrechter (in UWV zaken en het gerechtshof in ontslagzaken). Onze advocaat heeft de nodige ervaring met procederen in hoger beroep. Bent u niet tevreden met de uitspraak van de kantonrechter, bel ons dan voor advies in hoger beroep.

Kort geding en voorlopige voorziening

In spoedeisende gevallen kunnen onze advocaten arbeidsrecht voor een werknemer een kort geding aanvragen. Bijvoorbeeld bij:

De kantonrechter geeft dan op korte termijn een uitspraak.

Contact met arbeidsrecht advocaat in Amsterdam voor werknemers

Zoekt u als werknemer betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht? Bel onze gespecialiseerde advocaat in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders voor informatie en juridisch advies. 

[ratings]

Call Now Button