Advocaat werkgever Haarlem

avatar

Advocaat Arbeidsrecht Werkgever Haarlem advocaat Ondernemer
Advocaat arbeidsrecht voor werkgever in Haarlem

Onze advocaat arbeidsrecht voor werkgevers in Amsterdam en omgeving, waaronder Haarlem, is specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht voor werkgevers. Wij staan als advocatenkantoor vanuit Amsterdam sinds 1997 werkgevers (bedrijven en ondernemingen, ook MKB en bestuurders) bij in alle facetten van het arbeidsrecht en ontslagrecht. Het arbeidsrecht is een uitgebreid en gecompliceerd rechtsgebied, waarin niet iedere werkgever zijn weg weet te vinden. Bovendien verandert het arbeidsrecht regelmatig door nieuwe jurisprudentie en wetswijzigingen. Onze advocaten arbeidsrecht zijn op de hoogte van alle recente ontwikkelingen van het arbeidsrecht.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Goede juridische hulp en begeleiding in het arbeidsrecht voor ondernemers begint met een arbeidscontract: voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd, nuluren of oproepcontract. Als advocaat arbeidsrecht begeleiden wij werkgevers bij het opstellen en beoordelen van arbeidscontracten tot en met een ontslagprocedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

Arbeidscontracten voor ondernemers

Wij geven werkgevers juridisch arbeidsrechtelijk advies over arbeidscontracten, flexcontracten en bedrijfsreglementen, zoals:

Juridisch advies voor werkgevers in het arbeidsrecht

Vroeg of laat krijgt iedere werkgever te maken met het arbeidsrecht, of het gaat om een zieke werknemer, een disfunctionerende werknemer of een verstoorde arbeidsverhouding: in al die gevallen kunt u als werkgever in Haarlem een beroep doen op onze advocaten. Wij verlenen aan werkgevers rechtshulp op het gebied van arbeidszaken als zich gedurende het dienstverband bij een werkgever complicaties bij het personeel voordoen, waarbij juridisch advies en bijstand door een specialist arbeidsrecht is vereist, zoals:

Ontslag advocaat voor werkgevers in Haarlem

Wij staan als advocaat de werkgever ook terzijde bij alle vormen van ontslag, bijvoorbeeld:

Werkgever en ontslag

Onze advocaten arbeidsrecht staan werkgevers bij in het gehele ontslagtraject en in de ontslagprocedure bij de rechtbank of het UWV. Een goed opgebouwd dossier of een uitgevoerd verbetertraject (bij disfunctioneren) door de werkgever is onontbeerlijk voordat u als werkgever een ontslagprocedure aanvangt. Soms is ook voorafgaande mediation wenselijk. Ook hierbij kunnen wij u als werkgevers advocaat bijstaan.

Werkgevers en WWZ

Sinds de invoering van de WWZ in 2015 zijn de eisen die de rechter aan een ontslagdossier stelt strenger geworden: er worden vaker dan voorheen verzoeken van een bedrijf tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen.

De redelijke gronden voor ontbinding van een arbeidscontract op verzoek van de werkgever zijn sinds 2015:

Disfunctioneren van de werknemer

De meest voorkomende redenen voor het ontbinden van een arbeidsovereenkomst zijn tegenwoordig het disfunctioneren van de werknemer (na een uitgevoerd verbetertraject), een verstoorde arbeidsverhouding of het verwijtbaar handelen van de werknemer.

Het niet goed functioneren van een werknemer is wellicht de meest voorkomende reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Bij disfunctioneren moet een werkgever alles doen om hier verandering in te brengen. De werknemer moet hiervan op de hoogte worden gebracht en genoeg gelegenheid krijgen om zich te verbeteren. Soms is er ondersteuning nodig, zoals coaching of scholing. Als het niet verbetert kan er gekeken worden naar ander passend werk, desnoods op lager niveau, niet alleen bij de werkgever zelf maar ook bij groepsmaatschappijen.

Als het gedrag ernstig verwijtbaar is, dan zal de werknemer geen transitievergoeding krijgen. Ook kan de kantonrechter dan zonder de wettelijke opzegtermijn ontbinden.

Onze specialisten arbeidsrecht zijn op de hoogte van de criteria die de rechtspraak hanteert bij ontslag en kan u als ondernemer op deze procedure voorbereiden.

Ontslag op staande voet

Vooral bij ontslag op staande voet is snel juridisch optreden namens de werkgever geboden. Deze vorm van ontslag moet ook goed worden voorbereid en uitgevoerd. Zo moet de ontslagreden duidelijk zijn en kan er niet te lang worden gewacht met het geven van ontslag op staande voet. Er zijn echter ook alternatieven die wij met u kunnen bespreken, omdat er aan ontslag op staande voet enige risico’s kleven. Het grootste risico bij ontslag op staande voet is dat het achteraf door de rechter kan worden vernietigd. In dat geval legt de rechter in het algemeen een billijke vergoeding aan de werkgever op, die aanzienlijk op kan lopen. Bovendien bestaat het risico dat als het ontslag door de kantonrechter wordt goedgekeurd, het gegeven ontslag op staande staande voet bij het gerechtshof in hoger beroep geen stand zal houden. In dat geval kan het gerechtshof de arbeidsovereenkomst herstellen, met gevolg dat er een aanzienlijke loonbetalingsverplichting wordt opgelegd, al dan niet in combinatie met een billijke ontslagvergoeding. Bij twijfel kan een werkgever in plaats van ontslag op staande voet een ontbindingsverzoek indienen. Ook bij minder ernstig gedrag kan er immers sprake zijn van verwijtbaar handelen van de werknemer, dat voldoende is om over te gaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, zoals:

  • te vaak te laat komen,
  • opzettelijk disfunctioneren
  • of tal van redenen die bij elkaar opgeteld voldoende zijn (de laatste druppel).

Andere gronden voor ontslag in het arbeidsrecht

Het gaat hier om specifieke, zelfstandige situaties bijvoorbeeld:

Ook kan men bij de kantonrechter terecht bij:

  • Ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen, als hierover eerst bij het UWV is geprocedeerd maar het UWV toestemming heeft geweigerd (een soort van hoger beroep);
  • Als een medewerker langer dan twee jaar ziek is, als hierover eerst bij het UWV is geprocedeerd maar het UWV toestemming heeft geweigerd (een soort van hoger beroep).
  • Regelmatig ziek zijn met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen.

Vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer

Veel arbeidsovereenkomsten eindigen met wederzijds goedvinden. Wij kunnen namens de werkgever de onderhandelingen met de (advocaat van de) werknemer voeren en het resultaat van de onderhandelingen neerleggen in een vaststellingsovereenkomst.

Omdat onze lijnen kort zijn, kunnen wij als advocaat snel reageren als zich in uw bedrijf een HR probleem voor de werkgever voordoet.

ZZP

Soms is het echter de vraag of er wel sprake is van een arbeidscontract, zoals bij een ZZP-, stage– of opdrachtovereenkomst. Laat u zich als werkgever in Haarlem bij twijfel voorlichten door onze ervaren advocaat arbeidsrecht.

Advocaat werkgever Haarlem ondernemer bedrijven MKB Amsterdam arbeidsrechtContact met advocaat voor werkgever in Haarlem

Neem contact op met onze gespecialiseerde werkgeversadvocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam als u als werkgever of ondernemer in Haarlem vragen heeft over het arbeidsrecht en ontslag.

[ratings]

Call Now Button