Vrijspraak militair na geslaagd beroep op noodweer

avatar

advocaat Vrijspraak militair na geslaagd beroep op noodweer amsterdamMilitaire kamer doet uitspraak in het Militair Strafrecht: een militair wordt vrijgesproken na geslaagd beroep op noodweer. Een militair is vrijgesproken van poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling bij gebrek aan overtuigend bewijs dat hij het slachtoffer tegen zijn hoofd zou hebben getrapt. Het beroep op noodweer is gehonoreerd. De militair is ontslagen van alle rechtsvervolging ter zake van mishandeling.

Noodweer in het Strafrecht

Van noodweer is sprake wanneer een persoon zichzelf heeft verdedigd tegen een ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding en die verdediging ook noodzakelijk was. Voor een geslaagd beroep op noodweer gelden de volgende vereisten. Ik volsta met de vereiste die voor dit artikel van belang is. Deze vereiste luidt als volgt:

Ogenblikkelijke aanranding

  • de aanranding van uw of andermans lichaam moet al zijn begonnen
  • en mag ook niet zijn beëindigd.

Hiervan is sprake wanneer u bijvoorbeeld wordt geslagen. Wanneer u nog niet wordt geslagen, maar dat er sprake is van een onmiddellijke dreiging dat dit wel gaat gebeuren, kan er wel sprake zijn van een ogenblikkelijke aanranding, mits deze dreiging objectief gezien echt bestond. Dit is bijvoorbeeld de situatie waarin iemand uithaalt om u te slaan. U hoeft deze klap niet af te wachten. Dat de persoon naar u heeft uitgehaald, moet uiteraard wel uit de bewijsmiddelen blijken.

Militair is uithangbord Defensie

Een militair wordt beschouwd als het permanente uithangbord van het Ministerie van Defensie. Zodat van hem wordt verwacht dat hij zich in alle omstandigheden gedraagt zoals een goed militair ambtenaar betaamt. Van een militair wordt verwacht dat hij de-escalerend optreedt en dat hij zijn agressie kan beheersen. Hij is immers getraind in geweldstoepassing, maar ook de beheersing daarvan.

Mag militair zich verdedigen?

Er is een aantal omstandigheden te bedenken dat ook een militair, zoals een ieder ander persoon in Nederland, de aanranding van zijn lichaam mag verdedigen. Wat zijn deze omstandigheden? Deze blijken uit de volgende uitspraak van de militaire kamer in Arnhem

Een militair kreeg tijdens het stappen ruzie in een café. Over het gebeurde heeft de militair verklaard dat hij, staande nabij een après ski-barretje, spuugde, waaraan het slachtoffer zich mogelijk ergerde, waarna het slachtoffer naar hem toe kwam. De militair dacht in eerste instantie dat het slachtoffer dronken was. Hij merkte dat het slachtoffer zich provocerend gedroeg, zodat hij het slachtoffer wegduwde. Het slachtoffer liep vervolgens naar het rookhok. Het slachtoffer kwam daarna met een andere jongen terug. Het slachtoffer ging, volgens de militair, toen strak naast hem staan. Hij kwam steeds dichterbij staan. Hierop heeft de militair verklaard dat hij het slachtoffer toen van zich af heeft geduwd. De andere man kwam, volgens de militair, ook steeds dichterbij. De militair heeft verklaard dat het slachtoffer toen weer op hem kwam aflopenen dat het slachtoffer hem toen ook heeft geduwd. Vervolgens sloeg het slachtoffer hem op zijn ribben. De militair heeft verklaard het slachtoffer toen weer met twee handen van zich heeft afgeduwd. De militair heeft verklaard dat hij toen tegen het slachtoffer zei dat hij weg moest blijven en op moest donderen. Daarop kwam het slachtoffer weer op hem afen zag de militair aan de lichaamshouding dat hij weer wilde gaan slaan, waarna de militair het slachtoffer een met zijn rechter tot vuist gebalde hand een klap heeft gegeven in zijn gezicht.

Getuigenverklaringen in het strafrecht

De verklaringen van de militair worden bevestigd door diverse getuigen, die – kort weergegeven – het navolgende hebben verklaard.

  • Getuige twee heeft verklaard dat het slachtoffer de militair begon uit te dagen. Volgens hem duwde het slachtoffer een paar keer tegen de militair, waarop de militair het slachtoffer terug duwde. Daarna sloeg het slachtoffer de militair op zijn bovenlichaam. De militair reageerde hierop door het slachtoffer terug te slaan.
  • Getuige drie heeft verklaard dat het slachtoffer de militair begonnen te duwen en te trekken. De onbekende man kwam erg dronken over. Getuige drie zag toen dat de onbekende man een klap gaf aan de militair, waarop de militair hem een klap teruggaf. De onbekende man viel hierdoor op de grond.
  • Getuige vier heeft verklaard dat het slachtoffer naar hem toe was gekomen en dat hij vervolgens met het slachtoffer naar de militair was gelopen om verhaal te halen.

De militaire kamer in het militair strafrecht spreekt zich uit over deze situatie

Gelet op de bovengenoemde getuigen, is de militaire kamer van oordeel dat sprake was van een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van de militair ambtenaar door het slachtoffer. Er was sprake van een voor de militair dreigende situatie doordat een andere man en het slachtoffer samen op de militair afkwamen en hem min of meer inslotenDaarbij sloeg het slachtoffer de militair.

Militair mag zich verdedigen

Anders dan door de officier van justitie is betoogd, is niet gebleken dat er van de militair onder de hiervoor geschetste omstandigheden kon worden gevergd zich aan de situatie te onttrekken. Dit volgde verder nog uit de ter zitting door de militair afgelegde verklaring, dat hij met zijn rug tegen de muur stond, terwijl het slachtoffer en de onbekende man voor hem stonden en hij niet om hen heen kon lopen, omdat er op dat moment veel mensen in het café waren.

Vuistslag nodig voor de noodzakelijke verdediging van de militair ambtenaar

Het geven van de vuistslag was, naar het oordeel van de militaire kamer, in dit geval geboden door de noodzakelijke verdediging van de militair zelf. De reactie van de militair voldoet daarbij aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit. De militaire kamer is dan ook van oordeel dat het beroep op noodweer slaagt. Dit betekent dat het feit niet strafbaar is en dat de militair moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Bent u als militair gedagvaard voor een strafbaar feit? Heeft u als gevolg hiervan ook te vrezen voor uw baan bij Defensie? In deze situaties doet u er verstandig aan tijdig contact te leggen met een juridisch professional die is gespecialiseerd in het militaire ambtenarenrecht en het militair strafrecht. Door haar jarenlange ervaring als militair juriste bij Defensie kan onze juridisch adviseur in Amsterdam, advocaat mr. Krystle Aaron-de Bies, u in deze procedures (strafzaken) deskundig juridisch advies geven en/of bijstand verlenen.

Contact met advocaat militair strafrecht in Amsterdam 

Voor meer informatie en juridisch advies over de militaire rechtspositie, waaronder ontslag of een strafrechtelijke procedure, kunt u contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten of juristen strafrecht. Onze specialist mr. Krystle Aaron-de Bies heeft als militair-juriste binnen Defensie ruimschoots ervaring opgedaan in het militaire ambtenaren- en strafrecht. Door haar jarenlange ervaring bij Defensie kent zij de organisatie als geen ander, zodat zij militaire ambtenaren in een dergelijke procedure kordaat kan bijstaan, ook in (militaire) strafzaken.

Call Now Button