Vreemdelingenrecht

Advocaat vreemdelingenrecht Amsterdam

advocaat vreemdelingenrecht immigratie amsterdam
Vreemdelingenrecht advocaat Amsterdam

Onze gespecialiseerde advocaat vreemdelingenrecht en immigratierecht in Amsterdam geeft juridisch advies over het regulier vreemdelingenrecht, waaronder het verkrijgen van een visum of verblijfsvergunning. Afhankelijk van uw nationaliteit dient u eerst te beschikken over een MVV (machtiging tot voorlopig verblijf), voordat een verblijfsvergunning kan worden verkregen. Indien er eenmaal een verblijfsvergunning is verleend, kan deze door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) worden ingetrokken: omdat uw persoonlijke situatie is veranderd of wegens strijd met de openbare orde.

Wij staan u als advocaat vreemdelingenrecht in Amsterdam centrum bij in procedures tegen de IND en kunnen ook namens u aanvragen indienen in onder andere de volgende situaties:

advocaat vreemdelingenrecht amsterdamGezinshereniging en verblijf

Wilt u uw buitenlandse (pleeg)kind(eren) of ouder(s) naar Nederland laten komen? Of wilt u uw buitenlandse echtgenoot laten overkomen?

In dat geval is er sprake van gezinshereniging. Onze advocaat immigratierecht in Amsterdam kan u juridisch adviseren aan welke voorwaarden u dient te voldoen om uw gezinslid naar Nederland te laten komen en u begeleiden met de aanvraagprocedure.

Ook indien u een afwijzing van de IND heeft ontvangen kunnen kan ons advocatenkantoor u bijstaan in de bezwaarprocedure en beroepsprocedure.

 • Hebt u de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie:
 • en wenst u langer dan 6 maanden in Nederland te verblijven
 • of wenst u als gezinslid verblijf bij een gemeenschapsonderdaan die in Nederland woont?

In dat geval is de Europese regelgeving voor immigratie oftewel gemeenschapsrecht van toepassing. Deze regelgeving is veel gunstiger dan het nationale vreemdelingenrecht. Graag geeft onze jurist u nader advies.

Buitenlandse Werknemers

 • Wilt u een buitenlandse werknemer in dienst nemen
 • of wilt u als buitenlander een bedrijf in Nederland beginnen
 • of zich vestigen als zelfstandig beroepsuitoefenaar?

U dient dan

 • een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst
 • of arbeid als zelfstandige

aan te vragen. In dat geval dient worden aangetoond dat met de aanwezigheid van de buitenlandse werknemer of ondernemer een wezenlijk Nederlands belang is gediend. Voor elke categorie is specifiek beleid van toepassing. Onze advocaat kan u juridisch advies geven op welke manier u in bezit kunt komen van een dergelijke verblijfsvergunning en wanneer ook een tewerkstellingsvergunning (TWV) noodzakelijk is.

advocaat vreemdelingenrecht amsterdamKennismigranten

Buitenlandse werknemers die aan een bepaald looncriterium voldoen en buitenlandse promovendi worden door de IND kennismigranten genoemd. Zowel voor de toelating van bedrijven voor de kennismigrantenregeling als het aanvragen van de benodigde MVV en verblijfsvergunning kunt u bij onze advocaat terecht voor juridisch advies.

Buitenlandse studenten

Ook na verblijf als buitenlandse student

 • aan HBO
 • of universiteit

bestaan er mogelijkheden om het verblijf in Nederland te verlengen, bijvoorbeeld als kennismigrant.

Visa voor kort verblijf en Nederlanderschap

Het verkrijgen van een visum (maximaal 3 maanden),

 • zowel toeristenvisa
 • als zakenvisa,

kan vaak op veel problemen stuiten. Visumaanvragen worden vaak afgewezen op grond van vestigingsgevaar. De IND vreest dan dat de betreffende buitenlander na zijn bezoek aan Nederland niet zal terugkeren naar zijn eigen land. Het is dan aan te raden hiertegen tijdig door middel van een advocaat bezwaar te laten maken.

 • Wilt u Nederlander worden
 • of dreigt u uw Nederlanderschap te verliezen?

U kunt ook bij onze advocaat vreemdelingenrecht terecht op het gebied van nationaliteitsrecht.

Adoptie buitenlands kind

 • U hebt een buitenlands kind geadopteerd en wilt graag voor hem een MVV en verblijfsvergunning aanvragen
 • of wellicht heeft het kind door de adoptie de Nederlandse nationaliteit verkregen?

Onze jurist vreemdelingenrecht te Amsterdam kan u bijstaan in zowel het vreemdelingrechtelijk traject als de adoptieprocedure in Nederland.

vreemdelingenrecht advocaat amsterdamAdvocaat Verblijfsvergunning Amsterdam

Uw verblijfsvergunning kan worden ingetrokken omdat u een strafblad heeft of omdat u niet meer bij uw partner of ander afhankelijk gezinslid woont.

Als immigratierecht advocaat kunnen wij namens u tijdig bezwaar maken en een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank om te voorkomen dat u Nederland wordt uitgezet.

In bewaringstelling van illegale vreemdelingen

Dit wordt vreemdelingenbewaring genoemd. Onze gespecialiseerde advocaat zal u zo spoedig mogelijk

 • bezoeken
 • en bijstaan in de procedure

om de bewaring op te heffen en eventueel om schadevergoeding te verzoeken indien deze niet rechtmatig is.

vreemdelingenrecht-advocaat-verblijfsvergunning-amsterdamContact met advocaat vreemdelingenrecht en immigratierecht in Amsterdam

Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaat vreemdelingenrecht in Amsterdam centrum voor juridisch advies over vreemdelingenrecht en immigratierecht.

 

www.visumkortverblijf.nl

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam