Advocaat voorlopige hechtenis Amsterdam

avatar

Advocaat voorlopige hechtenis Amsterdam strafrecht strafadvocaat specialistStrafrechtadvocaat Amsterdam: voorlopige hechtenis

Onze strafrecht advocaten Amsterdam zijn gespecialiseerd in het bijstaan van verdachten in een strafzaak. Wij staan als advocaat gespecialiseerd in strafrecht (strafrechtspecialist) verdachten als advocaat en raadsman bij als u als verdachte in voorlopige hechtenis bent genomen. Voorlopige hechtenis komt na de periode van inverzekeringstelling. De voorlopige hechtenis bestaat uit twee fases:

 

  • de bewaring (maximaal 14 dagen; dit duurt maximaal 14 dagen in een huis van bewaring of politiebureau);
  • de gevangenhouding (maximaal 90 dagen).
  • de gevangenneming.

Voorlopige hechtenis: bewaring en gevangenhouding

Na afloop van 14 dagen eindigt uw inbewaringstelling. Is de Officier van Justitie van mening dat u langer vast moet blijven zitten, dan zal hij de rechtbank om een bevel tot gevangenhouding vragen. De gevangenhouding is de tweede fase van de voorlopige hechtenis. Voordat de rechtbank over de gevangenhouding beslist, wordt u door de rechter opgeroepen en wordt u door de rechter daarover gehoord in bijzijn van uw advocaat strafrecht. Dit vindt plaats tijdens een zogenaamde raadkamer zitting. Onze strafrecht advocaat in Amsterdam zal u uiteraard ook bij deze zitting zo veel mogelijk bijstaan.

Als een verdachte maximaal voor 15 uur is opgehouden voor verhoor, volgt maximaal 6 dagen interzekering; in totaal kan de voorlopige hechtenis maximaal 104 dagen duren.

Officier van Justitie

Een bevel tot gevangenhouding geldt voor minimaal 30 en maximaal 90 dagen. Indien in eerste instantie de gevangenhouding wordt verleend voor 30 dagen, kan deze op verzoek van de Officier van Justitie worden verlengd tot maximaal 90 dagen. Bij ieder verzoek zal een toets door de rechter plaatsvinden. Uiteraard zal onze advocaat strafrecht in Amsterdam daarbij aanwezig zijn.

Hoger beroep voorlopige hechtenis

U kunt tegen een bevel tot gevangenhouding, of de verlenging daarvan, door middel van een strafadvocaat in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Na ingang van de beslissing van de rechtbank heeft u hiervoor 3 dagen de tijd. In principe kunt u door middel van een advocaat strafrecht maar één keer in hoger beroep gaan. Mocht u op verzoek van uw advocaat strafrecht worden vrijgelaten, dan kan de officier van justitie in hoger beroep te gaan.

Schorsing en opheffing voorlopige hechtenis en (bewaring en gevangenhouding)

Onze advocaat strafrecht in Amsterdam kan namens een verdachte een verzoek indienen om de voorlopige hechtenis (bewaring en gevangenhouding bij elkaar) tussentijds te beëindigen.

Verzoek indienen door advocaat strafrecht in Amsterdam over voorlopige hechtenis

  • door schorsing (bij schorsing kunnen bepaalde voorwaarden worden opgelegd);
  • of opheffing.

Advocaat voorlopige hechtenis Amsterdam strafrecht strafadvocaat specialistContact met advocaat strafrecht over voorlopige hechtenis in Amsterdam

Voor meer informatie over (opheffing en schorsing van de) voorlopige hechtenis en gevangenhouding kunt u contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten strafrecht in Amsterdam: 020-5221999.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam