Advocaat VOG Amsterdam verklaring omtrent het gedrag

avatar

Advocaat VOG Amsterdam

Advocaat VOG Amsterdam Verklaring omtrent het gedrag
VOG advocaat Amsterdam (verklaring omtrent gedrag)

De VOG advocaat van ons advocatenkantoor in Amsterdam geeft juridisch advies over afgifte van een VOG, ‘Verklaring Omtrent het Gedrag‘ of  ‘bewijs van goed gedrag’. Ook voeren wij procedures over de VOG, door het indienen van een zienswijze, bezwaar of beroep. In het onderwijs, voor taxichauffeurs, buschauffeurs en gastouders is de VOG verplicht. Op Schiphol is de Schipholpas verplicht. Veel werkgevers vragen om een VOG. Onze advocaten te Amsterdam kunnen een zienswijze indienen of bezwaar voor u maken.

VOG-aanvraag bij Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt een VOG-aanvraag. De staatssecretaris onderzoekt de gegevens die bekend zijn bij politie en justitie, zoals

  • veroordelingen
  • strafbeschikkingen van de officier van justitie (strafblad).

Alles wat bekend is bij politie, justitie en reclassering is van belang. Bij strafbare gedragingen wordt beoordeeld of deze relevant zijn voor de aangevraagde verklaring is aangevraagd. Per beroep is dit verschillend.

VOG en strafbare feiten

In de VOG wordt alleen aangegeven of het verleden een belemmering oplevert voor de aangevraagde VOG. Ook wordt vermeld op welk risicogebied of profiel er is gescreend.

VOG zienswijze bij voornemen tot afwijzing

Als Dienst Justis voornemens is uw VOG te weigeren kan een van onze VOG advocaten Amsterdam voor u een u een zienswijze indienen en aanvullende informatie geven.

Geen of afgewezen VOG: bezwaar tegen weigering

Als de weigering van de VOG definitief is, kan onze deskundige VOG advocaat in Amsterdam voor u bezwaar maken. Mocht het bezwaar worden afgewezen, dan is de mogelijkheid om bij de bestuursrechter in beroep te gaan.

Advocaat Schipholpas en VOG

Als u in de (Non-) Security Restricted Area’s en/of Secured Premises gaat werken heeft u naast een Schipholpas een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) nodig van de AIVD (afgegeven door de Koninklijke Marechaussee).

De einddatum van de ‘Verklaring van geen bezwaar’ (VGB) is gekoppeld aan de Schipholpas. De GVB is een verplichte screening voor wie in de beschermde gebieden van de luchthaven werkt. Zowel de verklaring van geen bezwaar (VGB) als de Schipholpas zijn maximaal 5 jaar geldig.

Advocaat VOG Amsterdam Verklaring omtrent het gedragContact met VOG advocaat Amsterdam centrum

Voor alle problemen met of juridisch advies over VOG of VGB kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde VOG advocaat in Amsterdam.

Call Now Button