Verhalen schade op werknemer bij eindafrekening in strijd met goed werkgeverschap

avatar

Schade verhalen op werknemer bij eindafrekening advocaat amsterdamSchade verhalen op werknemer bij eindafrekening: advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies bij het verhalen van schade op een werknemer bij een eindafrekening. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst mag een werkgever geldbedragen met de eindafrekening verrekenen als er sprake is van een opeisbare vordering.

Opeisbare vordering

Sector kanton Rechtbank Amsterdam heeft op 1 mei 2013 bepaald dat een vordering van een werkgever om door de werknemer veroorzaakte schade achteraf op deze werknemer te verhalen, in strijd is met goed werkgeverschap. De werknemer werkte als beveiligingsmedewerker. Op 25 juni 2011 had een collega zichzelf per ongeluk ingesloten in het kantoor. Deze heeft de werknemer die op dat moment geen dienst had, gebeld, met het verzoek om hem te komen bevrijden. De medewerker heeft daaraan gehoor gegeven. Om de collega te bevrijden werd het raam van de toegangsdeur vernield.

Eindafrekening: schade

Nadat de arbeidsovereenkomst was beëindigd heeft Centurion aan de werknemer een eindafrekening gestuurd, waarop een bedrag van € 1.080,80 in rekening was gebracht wegens reparatiewerkzaamheden van de toegangsdeur.

Centurion stelde dat de werknemer ‘op roekeloze en disproportionele wijze’ te werk was gegaan bij het bevrijden van zijn collega. Zo had verwacht mogen worden dat hij, in plaats van de betreffende ruit in te slaan, de piketdienst had gebeld, die dit geval zonder schade had kunnen oplossen.

De rechtbank overwoog dat het opmerkelijk is dat Centurion

  • meer dan een jaar heeft gewacht voordat zij de (ex) werknemer voor de ontstane schade aansprakelijk heeft gesteld,
  • en de schade uitsluitend op de werknemer wilde verhalen, terwijl zij collega mede debet was aan de ontstane situatie:

‘Zo gezien is de schade primair veroorzaakt door [werknemer 1] die een probleem had veroorzaakt en dat probleem heeft opgelost door het inschakelen van [werknemer 2] in plaats van de piketdienst. Daarmee wil niet gezegd zijn dat [werknemer 2] bij de gebleken gang van zaken geen enkel verwijt treft, omdat hij na te zijn ingeschakeld zijn eigen verantwoordelijkheid had, maar wel dat het niet goed te begrijpen is dat alleen hij door zijn werkgever Centurion voor de schade aansprakelijk is gesteld, daar waar de fout in grotere mate bij zijn collega [werknemer 1] lijkt te liggen’.

Goed werkgeverschap en eindafrekening

De rechtbank oordeelde dat van een goed werkgever verwacht had mogen worden dat zij direct na het plaatsvinden van het betreffende incident met de beide betrokken werknemers om de tafel was gaan zitten. Daarbij had onder meer de afhandeling en eventuele verdeling van de schade aan de orde kunnen komen, de vraag hoe het schadebedrag betaald zou kunnen worden, terwijl tevens de mogelijkheden tot verhaal op een verzekering hadden kunnen worden besproken.

‘Dit alles is niet gebeurd. In plaats daarvan heeft Centurion een jaar na het incident, bij de eindafrekening naar aanleiding van het einde van de arbeidsovereenkomst, het onverdeelde schadebedrag aan [werknemer]  in rekening gebracht, een paar maanden later gevolgd door een eerste schriftelijke aansprakelijkheidstelling. Daarin wordt [werknemer] alsnog aangeraden zijn verzekering in te schakelen, iets wat uiteraard minder kansrijk is een jaar nadat het schadegeval heeft plaatsgevonden’.

De handelwijze van de werkgever werd gekwalificeerd als een daad van slecht werkgeverschap. De werknemer hoefde na al die tijd in redelijkheid niet meer te verwachten dat Centurion hem alsnog voor de schade zou aanspreken. Op grond van het bovenstaande werd de vordering afgewezen.

Contact met advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over verhalen van schade op een werknemer in de eindafrekening

Schade verhalen op werknemer bij eindafrekening advocaat amsterdamVoor juridisch advies over het verhalen van schade op een werknemer bij een eindafrekening kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.

Call Now Button