Vaststellingsovereenkomst advocaat Haarlem

avatar

Advocaat Vaststellingsovereenkomst HaarlemVaststellingsovereenkomst Haarlem laten controleren door advocaat arbeidsrecht

Uw vaststellingsovereenkomst in Haarlem kunt u in geval van ontslag  juridisch (gratis) laten controleren en beoordelen door een advocaat ontslagrecht, als u woonachtig of werkzaam bent in Haarlem of omgeving. Onze advocaten vaststellingsovereenkomst zijn specialisten in arbeidsrecht en ontslagrecht en adviseren werknemers die wonen of werken in omgeving Haarlem.

Wij geven juridisch advies over ontslag en stellen de overeenkomst op of checken de aangeboden overeenkomst voor de werknemer op alle onderdelen. Ook onderhandelen onze advocaten over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst.

Ontslag en rechtshulp van een vaststellingsovereenkomst advocaat

Een vaststellingsovereenkomst, met als gevolg ontslag, is een manier om een arbeidscontract met wederzijds goedvinden te beëindigen. Meestal gebeurt dat na een reorganisatie of een arbeidsconflict. Dit is ook mogelijk in het ambtenarenrecht. Een juridische ontslagprocedure bij de rechtbank is dan overbodig, want werkgever en werknemer gaan in goed overleg uit elkaar.

Bij de volgende redenen voor ontslag:

 • boventalligheid na reorganisatie
 • een geschil van inzicht
 • verstoorde verhouding
 • langdurige ziekte langer dan 2 jaar zonder zicht op herstel

kunnen werkgever en werknemer sinds 2006 de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden of in onderling overleg  beëindigen. De kantonrechter of het UWV hoeft dan geen uitspraak te doen in een ontslagprocedure en de werknemer hoeft geen juridisch verweer te voeren.

Recht op WW beoordelen

Een vaststellingsovereenkomst advocaat controleert de afspraken over het ontslag. Door deze vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst of ontbindingsovereenkomst) moet immers o.a. het recht op WW voor de werknemer behouden blijven. Dat kan alleen als de vaststellingsovereenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet.

Transitievergoeding of kantonrechtersformule?

Als ontslagspecialisten controleren wij de in Haarlem aangeboden vaststellingsovereenkomst (vso) daarom kritisch op alle onderdelen. Ook onderhandelen onze advocaten over de voorwaarden. In een vaststellingsovereenkomst wordt immers veel geregeld. Vaak wordt in een vaststellingsovereenkomst ook een ontslagvergoeding overeengekomen, maar de wettelijke transitievergoeding is niet verplicht. Wel is dit vaak een uitgangspunt voor de hoogte van de vergoeding.

TRANSITIEVERGOEDING BEREKENEN

Voor de hoogte van de transitievergoeding is het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren van belang.

KANTONRECHTERSFORMULE

Soms is de oude kantonrechtersvergoeding van toepassing, bijvoorbeeld bij een sociaal plan. Of een werknemer tekent voor de wettelijke transitievergoeding, is afhankelijk van de omstandigheden. Een vaststellingsovereenkomst advocaat kan de ontslagvergoeding voor u uitrekenen en controleren.

WW en fictieve opzegtermijn

Bij een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst speelt

een grote rol. Als dit niet goed wordt geregeld, kunt u als werknemer enige tijd of geheel zonder (WW) uitkering komen te zitten.

GEEN UITKERING ONDANKS ONTSLAGOVEREENKOMST

In welke gevallen kan het UWV een uitkering (deels) weigeren, ook als u een ontslagovereenkomst heeft getekend?

 • bij een een dringende reden (ontslag op staande voet),
 • als het initiatief afkomstig is van de werknemer zelf,
 • als de opzegtermijn niet in acht is genomen.

In die gevallen is er soms sprake van een benadelingshandeling, als u een onnodig beroep op WW of de Ziektewet doet.

Beëindigingsovereenkomst en de Ziektewet

Ook een zieke werknemer mag niet zomaar een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst tekenen.

 • U krijgt geen ZW (en/of WW) uitkering;
 • tenzij de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar heeft geduurd.

Laat u zich als werknemers uit Haarlem en omgeving bij ziekte dan ook goed adviseren over de mogelijkheden en risico’s van een vaststellingsovereenkomst.

Wederzijds goedvinden bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Ook als

kan dit problemen opleveren bij de aanvraag van een WW-uitkering. Het UWV kan dan verlangen dat de werknemer eerst het contract voor bepaalde tijd uitdient.Soms zijn hier oplossingen voor. Bel gerust een vaststellingsovereenkomst advocaat voor advies.

Onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst in Haarlem

Waar moet u op letten bij ontslag? Onze advocaten ontslagrecht adviseren en onderhandelen voor werknemers in Haarlem over alle voorkomende onderwerpen zoals:

 • einddatum
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • finale kwijting over en weer.

BEDENKTIJD VOOR DE WERKNEMER

Een werknemer kan na ondertekenen gedurende twee weken afzien van deze overeenkomst. De bedenktermijn duurt drie weken als de werkgever de werknemer niet schriftelijk op deze bedenktermijn heeft gewezen.

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VERNIETIGEN

Blijft de werknemer bij zijn besluit? Dan kan de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (volgens artikel 7:900-910 van het Burgerlijk Wetboek) alleen in uitzonderingsgevallen worden vernietigd door de rechter. Daar is een juridische procedure voor nodig, bijvoorbeeld als:

 • de werkgever de werknemer niet goed juridisch heeft voorgelicht over de consequenties van de overeenkomst, zoals het recht op uitkering,
 • de werknemer in de onderhandelingen niet is bijgestaan door een jurist of advocaat.

DWALING EN MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN

De werknemer kan in bepaalde gevallen achteraf vernietiging van de vaststellingsovereenkomst inroepen wegens:

 • dwaling
 • of misbruik van omstandigheden.

De arbeidsovereenkomst herleeft dan, als de rechter dat bepaalt. Ook om die reden is het verstandig dat een werknemer zich goed laat voorlichten over een vaststellingsovereenkomst.

OPSTELLEN OVEREENKOMST

Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze advocaten arbeidsrecht.

Gratis juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst in Haarlem

Als u van uw werkgever een beëindigingsvoorstel heeft ontvangen is een check en juridisch advies bij ontslag bijna altijd gratis voor de werknemer. Veelal vergoedt de werkgever de advocaatkosten. De reden hiervoor is dat de werkgever dan de garantie heeft dat de vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig is. Ook achteraf ben je dan zeker van je zaak.

VAST BEDRAG KOSTENVERGOEDING

Meestal bevat een vaststellingsovereenkomst een vast bedrag aan advocaatkosten. De vaststellingsovereenkomst advocaat stuurt de declaratie dan rechtstreeks naar de werkgever. In dat geval is de werkgever niet bevoegd om de BTW te verrekenen. De juridische werkzaamheden zijn immers verricht voor de werknemer.

Onze advocaten ontslagrecht geven ontslagadvies over de vaststellingsovereenkomsten op alle onderdelen. Dus ook wat betreft de kosten.

Vaststellingsovereenkomst controleren door advocaat ontslagrecht

vaststellingsovereenkomst-advies-ontslag-Advocaat-Haarlem-gratis

Voor (gratis) juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst of het controleren van uw beëindigingsovereenkomst in Haarlem en omgeving kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht: 020-5221999.

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

 

Call Now Button