Vaststellingsovereenkomst controleren? Advocaat arbeidsrecht Amsterdam checkt ontslagovereenkomst (VSO).

avatar

Advocaat vaststellingsovereenkomst Amsterdam ontslag ontslagvoorstel uitkering vos ww
Advocaat vaststellingsovereenkomst Amsterdam

Een vaststellingsovereenkomst (VSO) of ontslagvoorstel kun je bij Advocatenkantoor WS Advocaten juridisch (gratis) laten controleren. Onze juristen controleren o.a. of de inhoud van de beëindigingsovereenkomst voldoet aan alle voorwaarden van het UWV voor behoud van een WW uitkering voordat je tekent. Maar ook checken onze adviseurs de correcte vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden. Zo’n check kan bijvoorbeeld in het geval van disfunctioneren, een verschil van inzicht of bij een reorganisatie met een sociaal plan. Vaak eindigt mediation bij een arbeidsconflict of verschil van inzicht ook met een ontslagovereenkomst. Veel ontslagzaken bij de rechter eindigen met een schikking. De arbeidsrecht advocaten van WS Advocaten Amsterdam zijn specialist in het beoordelen van een vaststellingsovereenkomst.

Juridische bijstand bij een vaststellingsovereenkomst 

Bel ons dus gerust als je gratis hulp nodig hebt bij ontslag of een VSO wilt laten nakijken. Als ervaren vaststellingsovereenkomst advocaat geven wij juridisch advies voordat je met wederzijds goedvinden voor ontslag tekent. Daarvoor kun je een afspraak op ons advocatenkantoor maken, of ons de stukken mailen.

Wij hebben dan het volgende van je nodig: arbeidscontract, vaststellingsovereenkomst, loonstrook en kopie identiteitsbewijs.

Onze vaststellingsovereenkomst advocaten checken een aangeboden beëindigingsovereenkomst inhoudelijk op alle afspraken. We geven uitleg over de inhoud van de ontslagovereenkomst en ook onderhandelt onze advocaat arbeidsrecht met jouw instemming, totdat een optimaal ontslagakkoord is bereikt.

Zo’n schikking met maximaal resultaat door VSO kan bij alle soorten arbeidscontracten, zoals deeltijd (deeltijdontslag) en een 0 uren contract.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Wat is een vaststellingsovereenkomst? Een ontslagovereenkomst is een manier om een arbeidscontract tussen werkgever en werknemer (ook ambtenaar) met wederzijds goedvinden te beëindigen. Hiermee komt definitief een einde aan het dienstverband.

Je hoeft zo’n contract of voorstel echter niet meteen te accepteren: je kunt een ontslagvoorstel immers weigeren of afwijzen. Of een tegenbod laten doen.

Eerst een ontslagvoorstel 

Meestal komt de werkgever dan ook eerst met een concept ontslagvoorstel. Zo’n voorstel om te tekenen voor ontslag volgt vaak bij boventalligheid na een reorganisatie, bijvoorbeeld als gevolg van corona, of een arbeidsconflict. Een VSO is ook mogelijk voor ambtenaren bij de overheid. Vaak betreft het pas een eerste voorstel waarbij er na toetsing meestal nog ruimte is voor een tegenbod of onderhandelingen voor een betere ontslagregeling.

Bij een sociaal plan is het lastiger om te onderhandelen omdat voor alle boventallige werknemers meestal dezelfde regels gelden.

Een ontslagovereenkomst is echter niet ‘zomaar’ een overeenkomst, maar een bindend contract waar je arbeidscontract echt mee eindigt. Wanneer je eenmaal een vaststellingsovereenkomst getekend hebt kun je daar dus niet meer op terug komen. De vaststellingsovereenkomst zoals die geldt voor het arbeidsrecht is immers geregeld in de wet: artikel 7:900 BW. Daarom is het belangrijk dat je juridisch advies inwint van een specialist arbeidsrecht in Amsterdam om de VSO inhoudelijk te toetsen.

Bij VSO met wederzijds goedvinden geen ontslagprocedure bij de rechtbank

Wat is het voordeel van een vaststellingsovereenkomst? En waarom kiezen veel werkgevers voor een ontslagcompromis? De reden voor minnelijk ontslag is dat een onzekere juridische ontslagprocedure bij de rechtbank niet nodig is. Dat is de reden dat veel werkgevers liever een overeenkomst aanbieden dan een kostbare rechtszaak beginnen. Bij voorbeeld in geval van ontslag op staande voet. Bij de volgende redenen voor ontslag:

 • boventalligheid na reorganisatie (bedrijfseconomische redenen)
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding
 • langdurige ziekte langer dan 2 jaar (104 weken) zonder zicht op herstel,

kunnen werkgever en werknemer bij een conflict of andere goede reden de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, oftewel in onderling overleg beëindigen. De kantonrechter of het UWV hoeft geen uitspraak te doen over een ontslagakkoord.

Wel moet je er op letten dat de overeenkomst UWV proof is, want als het UWV niet akkoord gaat met de overeenkomst is er geen recht op (behoud van een) WW uitkering. Vooral een VSO sluiten bij ziekte (zie hieronder) kan bij het UWV op problemen stuiten. Tevens moet het initiatief voor het ontslagvoorstel uitgaan van de werkgever, en zo zijn er meer voorwaarden waar wij standaard op letten bij het beoordelen van een ontslagovereenkomst.

Recht op WW uitkering beoordelen: UWV proof

advocaat Vaststellingsovereenkomst controleren Amsterdam uitkering akkoordVandaar dat een juridisch adviseur arbeidsrecht in de ontbindingsovereenkomst alle definitieve afspraken over het ontslag goed vastlegt. Natuurlijk stellen wij ook ontslagovereenkomsten op. Door deze vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst of ontbindingsovereenkomst) blijft dan het recht op WW uitkering voor de werknemer behouden. 

Transitievergoeding of kantonrechtersformule bij een vaststellingsovereenkomst?

Een van de belangrijkste onderdelen van een VSO is de ontslagvergoeding, want een werknemer gaat normaalgesproken niet zonder een redelijk bedrag aan schadevergoeding naar huis. Je lijdt immers schade door ontslag: geen inkomen meer of een lagere uitkering. Als ontslagspecialist in Amsterdam controleren de advocaten de vaststellingsovereenkomst juridisch op alle punten en onderhandelen we over de (financiële) voorwaarden van het ontslag voor een maximaal resultaat. Daarbij hoort ook het berekenen van de transitievergoeding.

Meestal bereiken de juridisch adviseurs in een vaststellingsovereenkomst een betere ontslagvergoeding voor de werknemer, omdat de wettelijke transitievergoeding niet verplicht is. Vaak is de de wettelijke transitievergoeding zoals die sinds 2020 geldt, wel een uitgangspunt of minimum om tot een ontslagregeling te komen, en is na een tegenvoorstel een hogere vergoeding mogelijk.

Transitievergoeding berekenen

Hoe hoog is de wettelijke transitievergoeding? Voor de hoogte van de transitievergoeding is jouw maandsalaris en het aantal dienstjaren belangrijk. De hoofdregel is sinds 2020:

 1. 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag;
 2. De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 )

Kantonrechtersformule

Soms is de oude kantonrechtersvergoeding mogelijk als ontslagvergoeding in een VSO, bijvoorbeeld in een sociaal plan. Welke vergoeding het uiteindelijk wordt, is afhankelijk van onderhandelingen. Onze advocaat in Amsterdam kan de ontslagvergoeding voor je uitrekenen, controleren en hierover met de werkgever onderhandelen voor het beste resultaat.

Let er op dat het hier fiscaal gezien altijd om een bruto bedrag gaat.

WW uitkering en fictieve opzegtermijn

Het recht op WW is bij een VSO cruciaal. Wanneer is het contract WW veilig? En waar kijkt het UWV verder naar als je WW aanvraagt? Bij een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst speelt:

een grote rol. Als dit niet goed is geregeld, kan de werknemer enige tijd of helemaal zonder (WW) uitkering komen te zitten. Je zult dan in bezwaar moeten komen bij het UWV.

Benadelingshandeling bij UWV

Een WW uitkering is niet vanzelfsprekend na ontslag. Het UWV kan een WW uitkering (deels) weigeren:

 • bij een situatie die duidt op een dringende reden (ontslag op staande voet),
 • als de werknemer het initiatief neemt om afscheid te nemen, dus zelf ontslag neemt,
 • als de fictieve opzegtermijn niet in acht is genomen.

In die gevallen is er sprake van een benaderingshandeling, namelijk een onnodig beroep op een WW uitkering. Teken dus nooit zomaar een overeenkomst zonder juridisch advies, hoe aantrekkelijk het aanbod ook lijkt, maar bel een gespecialiseerde jurist in Amsterdam die veel ervaring heeft met VSO’s. 

Beëindigingsovereenkomst bij ziekte (arbeidsongeschiktheid)

Niet altijd adviseren onze deskundigen om afscheid te nemen van de werkgever met een ontslagbrief. Een zieke werknemer bijvoorbeeld mag tijdens arbeidsongeschiktheid, zoals burn out, niet zomaar met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan. Dat kan alleen als je je beter meldt. Pas als het tweede spoor niet lukt en je een WIA uitkering krijgt, geeft het UWV toestemming voor geregeld ontslag. Maar pas op. Als je toch vrijwillig tekent voor ontslag binnen 104 weken (2 jaar) ziekte:

 • is er geen recht op een ZW (en WW) uitkering,
 • tenzij de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt,
 • of samenhangt met de arbeidsrelatie.

Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam kunnen werknemers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid goed adviseren. Wij adviseren ook bij zwangerschap. Zwangerschap geeft in het algemeen recht op een uitkering, behalve als door de zwangerschap ziek bent geworden, dan geldt zoals bij elke ziekte een opzegverbod. Ga je desondanks akkoord met vrijwillig ontslag dan kun je een probleem krijgen bij het UWV.

advocaat beeindigingsovereenkomst ontslagvoorstel amsterdam vsoWederzijds goedvinden bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract)

Ook als een arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, niet tussentijds kan worden opgezegd, door het ontbreken van een mogelijkheid tot opzeggen (tussentijds opzegbeding), kan dit problemen opleveren bij de aanvraag van een WW-uitkering. Het UWV kan verlangen dat de werknemer eerst het contract voor bepaalde tijd helemaal uitdient. Dat betekent dat het recht op WW pas ingaat als de oorspronkelijke einddatum van het contract is bereikt.

Laat je ook hier goed adviseren door een deskundige advocaat arbeidsrecht en teken nooit zomaar een ontslagvoorstel.

Onderhandelen en tegenvoorstel bij ontslagvoorstel VSO

Laten we er van uitgaan dat je het ontslagvoorstel niet meteen tekent, bijvoorbeeld omdat je het niet meteen eens bent met het eerste aanbod. Wat doen onze experts dan voor je? De ingeschakelde advocaat ontslagrecht in Amsterdam adviseert en onderhandelt dan namens jou over alle voorkomende onderwerpen van de vaststellingsovereenkomst. Zo kunnen onze juristen een passend tegenvoorstel doen voor een VSO.

Hoe ziet een beëindigingsovereenkomst eruit?

Wat staat er in een model VSO? Hiervoor hanteren wij een checklist. Een goede en volledige beëindigingsovereenkomst bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:

 • einddatum uitdiensttreding
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • bedenktijd
 • postcontractuele bedingen (zoals concurrentiebeding)
 • vergoeding van de advocaat kosten (juridische kosten)
 • vergoeding van de openstaande verlofdagen (vakantiedagen) en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • getuigschrift
 • voortzetten pensioen
 • fictieve opzegtermijn
 • relatiebeding
 • studiekosten
 • geheimhouding
 • bedenktijd
 • auto van de zaak
 • finale kwijting over en weer.

Bedenktijd voor de werknemer bij een ontslagovereenkomst

Stel dat je het uiteindelijk na onderhandelingen met je werkgever eens bent geworden. Dan is het contract echter nog niet definitief. Een werknemer mag na tekenen voor ontslag immers gedurende twee weken afzien van deze overeenkomst. Deze wettelijke bedenktermijn om een VSO te herroepen duurt drie weken als de werkgever de werknemer niet schriftelijk op deze bedenktermijn heeft gewezen. Gedurende deze periode kan de werknemer de vaststellingsovereenkomst zonder reden intrekken of ontbinden. Je blijft dan gewoon in dienst. 

Vaststellingsovereenkomst en nieuwe baan

Een vaststellingsovereenkomst is ook belangrijk voor een nieuwe baan. Daarom adviseren en onderhandelen wij ook over een goed getuigschrift of referenties, en het concurrentiebeding, zodat je zo snel mogelijk weer kunt solliciteren en aan de slag kunt bij een nieuwe werkgever. Daarbij kunnen we ook afspraken maken over bijvoorbeeld behoud van de laptop of mobiele telefoon. 

Vaststellingsovereenkomst aanvechten en vernietigen

Blijft de werknemer bij zijn besluit? Dan kan de rechter de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (volgens artikel 7:900-910 van het Burgerlijk Wetboek) alleen in uitzonderingsgevallen nog vernietigen. Om ontslag aan te vechten is dus een juridische procedure bij de rechtbank nodig, bijvoorbeeld als:

 • de werkgever de werknemer niet goed juridisch heeft voorgelicht over de consequenties van de overeenkomst, zoals het recht op uitkering,
 • de werknemer in de onderhandelingen niet is bijgestaan door een jurist of advocaat.

VSO aanvechten wegens dwaling en misbruik van omstandigheden

Om deze redenen kan de werknemer achteraf de vaststellingsovereenkomst aanvechten. Dat terugkomen op een VSO kan echter maar in een beperkt aantal gevallen, bij dwaling of misbruik van omstandigheden (wilsgebrek). Alleen als de rechter dat bepaalt dan herleeft het arbeidscontract. Ook om die reden is het het beste dat een werknemer zich op tijd laat voorlichten over de risico’s van een vaststellingsovereenkomst.

Opstellen overeenkomst door een vaststellingsovereenkomst advocaat

Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kun je natuurlijk een beroep doen op de ervaren advocaten arbeidsrecht in Amsterdam.

Kosten juridisch advies bij ontslag: gratis juridisch advies over jouw vaststellingsovereenkomst

Kosten juridisch advies bij ontslag advocaat VSO controleren check ontslagvoorstel tegenvoorstelAls je van je werkgever een beëindigingsvoorstel hebt gekregen dan is onze check en juridisch advies bij ontslag vrijwel altijd gratis, omdat de werkgever de advocaatkosten vergoedt. Meestal staat in de VSO al een budget of vergoeding aan juridische advies kosten genoemd. Je hoeft hiervoor dus niet het Juridisch Loket te bellen maar je kunt gerust met ons een afspraak maken. 

Wij kunnen in de meeste gevallen de advocaatkosten immers verhalen op de werkgever. 

Vast bedrag kostenvergoeding of advocaatkosten verhalen op de werkgever

De jurist stuurt de declaratie (factuur) voor de kosten dan rechtstreeks op naam naar de werkgever. Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam geven daarom ook advies over de vergoeding van de advocaatkosten (kosten rechtsbijstand). En als nodig onderhandelen wij hierover. 

Contact met advocaat vaststellingsovereenkomst Amsterdam

vaststellingsovereenkomst-ontslag-advocaat-amsterdam-centrum-gratis

Voor (gratis) juridisch advies over jouw vaststellingsovereenkomst of ontslagvoorstel, of het opstellen of controleren van een beëindigingsovereenkomst kun je contact opnemen met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam, mr. Paul Snijders: 020-5221999.

 

 

FAQ vaststellingsovereenkomst

Wat is ontslag met een vaststellingsovereenkomst (VSO)?

Een vaststellingsovereenkomst of VSO is een ontslagovereenkomst: een manier om een arbeidscontract tussen werkgever en werknemer in overleg, met wederzijds goedvinden, te beëindigen. Vaak gebeurt dit na een reorganisatie of een arbeidsconflict. De vaststellingsovereenkomst is wettelijk geregeld en bevat alle onderdelen van de ontslagregeling, zoals de einddatum, ontslagvergoeding en eindafrekening.

Heb ik altijd recht op WW als ik ontslag met een vaststellingsovereenkomst teken?

Alleen als de vaststellingsovereenkomst voldoet aan de eisen die het UWV stelt, heb je bij onvrijwillig ontslag recht op WW. Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn en je mag ook niet zelf op ontslag aansturen. Ook bij ziekte en bij een tijdelijk contract moet je voorzichtig zijn. Tenslotte moet je een bepaalde periode, minimaal 26 weken voor het ontslag, in loondienst hebben gewerkt. Laat je dus eerst goed juridisch voorlichten voordat je met geregeld ontslag akkoord gaat.

Wat kost juridisch advies bij een vaststellingsovereenkomst?

Bijna altijd vergoeden de werkgevers minstens een deel van de juridische kosten aan de werknemer om het ontslag netjes geregeld te krijgen. In de meeste gevallen is het advies van een advocaat arbeidsrecht die de overeenkomst checkt dan ook gratis voor de werknemer.

Heb ik bij een vaststellingsovereenkomst altijd recht op een ontslagvergoeding?

Een vaststellingsovereenkomst is vormvrij, er zijn dus niet echt regels voor. Wel is het in de praktijk gebruikelijk dat de werkgever, afhankelijk van de reden van het ontslag, op zijn minst een ontslagvergoeding betaalt, bijvoorbeeld de transitievergoeding. De hoogte daarvan is afhankelijk van wat werkgever en werknemer met elkaar onderhandelen of afspreken.

Heb ik recht op WW als ik na ontslag op staande voet een vaststellingsovereenkomst teken?

Het UWV zal zelfstandig beslissen of je recht heeft op een WW uitkering. Ook kan het UWV bij partijen informatie inwinnen over de ontslagreden. Blijkt uiteindelijk dat er ondanks de vaststellingsovereenkomst toch sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer, zoals diefstal, dan kan het UWV een WW-uitkering weigeren.

Zit ik meteen vast aan ontslag met een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Je hebt na het tekenen 14 dagen bedenktijd als dat in de overeenkomst staat genoemd. Dat wordt 21 dagen als de vaststellingsovereenkomst de bedenktermijn niet vermeldt. Kom je binnen die periode op het minnelijke ontslag terug, dan blijf je gewoon in dienst.

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam