Vaststellingsovereenkomst controleren? Advocaat arbeidsrecht Amsterdam checkt de ontslagovereenkomst.

avatar

Advocaat vaststellingsovereenkomst Amsterdam ontslag ontslagvoorstel uitkering
Advocaat vaststellingsovereenkomst Amsterdam

Uw vaststellingsovereenkomst of ontslagvoorstel kunt u bij ontslag met wederzijds goedvinden juridisch (gratis) laten controleren en beoordelen door onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam. De arbeidsrecht advocaten van WS Advocaten in Amsterdam zijn specialist in vaststellingsovereenkomsten en ontslagrecht. Wij geven als vaststellingsovereenkomst advocaat juridisch advies over ontslag en toetsen de beëindigingsovereenkomst. Ook checken onze advocaten gratis een aangeboden vaststellingsovereenkomst voor de werknemer op alle onderdelen. Als nodig onderhandelt onze advocaat arbeidsrecht met instemming van de werknemer over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, zodat een optimaal akkoord over ontslag wordt bereikt. Dit is mogelijk bij alle soorten arbeidscontracten, zoals deeltijd en een 0 uren contract.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Juridisch advies over vaststellingsovereenkomst: advocaat arbeidsrecht

Een ontslagovereenkomst is een manier om een arbeidscontract tussen werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden op basis van een ontslagvoorstel van de werkgever te beëindigen. Het tekenen voor ontslag gebeurt vaak na een reorganisatie of een arbeidsconflict. Dit is ook mogelijk in het ambtenarenrecht. De vaststellingsovereenkomst is wettelijk geregeld in artikel 7:900 BW. Een juridische ontslagprocedure bij de rechtbank is dan overbodig. Bij de volgende redenen voor ontslag:

 • boventalligheid na reorganisatie
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding
 • langdurige ziekte langer dan 2 jaar (104 weken) zonder zicht op herstel

kunnen werkgever en werknemer sinds 2006 de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden of in onderling overleg zonder tussenkomst van de rechter of het UWV beëindigen. De overeenkomst moet dan wel UWV proof zijn. Zo moet het initiatief voor het ontslagvoorstel uitgaan van de werkgever. De kantonrechter of het UWV hoeft dan geen uitspraak te doen; de werknemer kan akkoord gaan met het voorstel en hoeft geen verweer te voeren in een ontslagprocedure.

Recht op WW uitkering beoordelen: UWV proof

advocaat Vaststellingsovereenkomst controleren Amsterdam uitkering akkoordIn de ontbindingsovereenkomst worden de afspraken over het ontslag door een juridisch adviseur arbeidsrecht vastgelegd. Door deze vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst of ontbindingsovereenkomst) blijft o.a. het recht op WW uitkering voor de werknemer behouden, mits de vaststellingsovereenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Als het UWV niet akkoord gaat met de overeenkomst is er geen recht op (behoud van een) WW uitkering. Vooral bij ziekte (zie hieronder) kan het UWV lastig zijn.

Transitievergoeding of kantonrechtersformule bij een vaststellingsovereenkomst?

Als ontslagspecialist in Amsterdam controleren wij de vaststellingsovereenkomst (vso) juridisch op alle punten voordat een werknemer tekent voor ontslag. Ook onderhandelen onze advocaten arbeidsrecht over de voorwaarden van het ontslag. Meestal wordt in een vaststellingsovereenkomst ook een ontslagvergoeding overeengekomen, maar de wettelijke transitievergoeding is niet verplicht. Wel is dit vaak een leidraad om tot een ontslagregeling te komen.

Transitievergoeding berekenen

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 76.000 bruto. De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar, en 1/4 maandsalaris per half dienstjaar vanaf 10 jaar in dienst.

Kantonrechtersformule

Soms wordt nog de oude kantonrechtersvergoeding gebruikt, bijvoorbeeld als gevolg van een sociaal plan. Of de wettelijke transitievergoeding wordt overeengekomen is afhankelijk van de omstandigheden. Onze advocaat kan de ontslagvergoeding voor u uitrekenen en controleren.

WW uitkering en fictieve opzegtermijn

Bij een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst speelt:

een grote rol. Als dit niet goed wordt geregeld, kan de werknemer enige tijd of geheel zonder (WW ) uitkering komen te zitten.

Benadelingshandeling

Ook kan het UWV een uitkering (deels) weigeren:

 • bij een situatie die duidt op een dringende reden (ontslag op staande voet),
 • als het initiatief om afscheid te nemen afkomstig is van de werknemer zelf,
 • als de fictieve opzegtermijn niet in acht is genomen.

In die gevallen is er sprake van een benaderingshandeling, namelijk een onnodig beroep op een WW uitkering.

Beëindigingsovereenkomst en ziekte

Een zieke werknemer mag tijdens arbeidsongeschiktheid niet zomaar met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan. Als hij vrijwillig tekent voor ontslag:

 • wordt de ZW (en WW) uitkering geweigerd,
 • tenzij de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt,
 • of samenhangt met de arbeidsrelatie.

Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam kunnen werknemers bij ziekte adviseren.

advocaat vaststellingsovereenkomst ontslagvoorstel amsterdamWederzijds goedvinden bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract)

Ook als een arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, niet tussentijds kan worden opgezegd, door het ontbreken van een opzegbeding in het arbeidscontract, kan dit problemen opleveren bij de aanvraag van een WW-uitkering. Het UWV kan verlangen dat de werknemer eerst het contract voor bepaalde tijd uitdient.

Onderhandelen en tegenvoorstel bij ontslagvoorstel

Waar moet u op letten bij onderhandelen over vrijwillig ontslag op basis van een ontslagvoorstel? Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam adviseren en onderhandelen, als de werknemer het niet eens is met het aanbod, over alle voorkomende onderwerpen van de vaststellingsovereenkomst, en kunnen een tegenvoorstel doen over de:

 • einddatum uitdiensttreding
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • getuigschrift
 • fictieve opzegtermijn
 • relatiebeding
 • geheimhouding
 • bedenktijd
 • finale kwijting over en weer.

Bedenktijd voor de werknemer

Een werknemer kan na tekenen voor ontslag gedurende twee weken afzien van deze overeenkomst. De bedenktermijn duurt drie weken als de werkgever de werknemer niet schriftelijk op deze bedenktermijn heeft gewezen. Gedurende deze periode kan de werknemer de vaststellingsovereenkomst zonder reden ontbinden.

Vaststellingsovereenkomst vernietigen

Blijft de werknemer bij zijn besluit? Dan kan de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (volgens artikel 7:900-910 van het Burgerlijk Wetboek) alleen in uitzonderingsgevallen worden vernietigd door de rechter. Daar is een juridische procedure voor nodig, bijvoorbeeld als:

 • de werkgever de werknemer niet goed juridisch heeft voorgelicht over de consequenties van de overeenkomst, zoals het recht op uitkering,
 • de werknemer in de onderhandelingen niet is bijgestaan door een jurist of advocaat.

Dwaling en misbruik van omstandigheden

De werknemer kan in bepaalde gevallen achteraf vernietiging van de vaststellingsovereenkomst inroepen wegens:

 • dwaling
 • of misbruik van omstandigheden.

De arbeidsovereenkomst herleeft dan, als de rechter dat bepaalt. Ook om die reden is het verstandig dat een werknemer zich goed laat voorlichten over een vaststellingsovereenkomst.

Opstellen overeenkomst

Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze advocaten arbeidsrecht in centrum Amsterdam.

Kosten juridisch advies bij ontslag: gratis juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst

Kosten juridisch advies bij ontslag advocaat Vaststellingsovereenkomst controleren Amsterdam ontslagvoorstel tegenvoorstelAls u van uw werkgever een beëindigingsvoorstel heeft ontvangen is een check en juridisch advies bij ontslag bijna altijd gratis voor de werknemer, omdat de werkgever de advocaatkosten vergoedt. De reden hiervoor is dat de werkgever dan de garantie heeft dat de vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig is en achteraf niet wordt aangetast door de werknemer, bijvoorbeeld op grond van dwaling of misbruik van omstandigheden.

Vast bedrag kostenvergoeding of advocaatkosten

Meestal wordt in een vaststellingsovereenkomst een vast bedrag aan advocaatkosten vergoed. De advocaat stuurt de declaratie (factuur) rechtstreeks naar de werkgever. In dat geval is de werkgever niet bevoegd om de BTW te verrekenen. De juridische werkzaamheden zijn immers verricht voor de werknemer. Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam geven ontslagadvies over de vaststellingsovereenkomsten op alle onderdelen. Dus ook wat betreft de vergoeding van de advocaatkosten (kosten rechtsbijstand).

Contact met advocaat vaststellingsovereenkomst Amsterdam

vaststellingsovereenkomst-ontslag-advocaat-amsterdam-centrum-gratis

Voor (gratis) juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst of ontslagvoorstel, of het opstellen of controleren van uw beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum mr. P.Chr. Snijders: 020-5221999.

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

 

 

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam