Vaststellingsovereenkomst controleren? Advocaat arbeidsrecht Amsterdam checkt de ontslagovereenkomst.

avatar

Advocaat vaststellingsovereenkomst Amsterdam ontslag ontslagvoorstel uitkering
Advocaat vaststellingsovereenkomst Amsterdam

Een vaststellingsovereenkomst of ontslagvoorstel kun je bij ontslag met wederzijds goedvinden juridisch (gratis) laten controleren en beoordelen door onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam. Dat kan bijvoorbeeld in het geval van disfunctioneren of bij een verschil van inzicht of bij ontslag wegens reorganisatie. De arbeidsrecht advocaten van WS Advocaten in Amsterdam zijn specialist in vaststellingsovereenkomsten en ontslag. Daarom toetsen wij jouw beëindigingsovereenkomst en geven wij als ervaren vaststellingsovereenkomst advocaat hulp en juridisch advies. Ook checken onze vaststellingsovereenkomst advocaten een aangeboden beëindigingsovereenkomst inhoudelijk op alle onderdelen. We geven uitleg over de inhoud van de ontslagovereenkomst en ook onderhandelt onze advocaat arbeidsrecht met instemming van de werknemer, zodat een optimaal akkoord over ontslag mogelijk is. Zo’n schikking kan bij alle soorten arbeidscontracten, zoals deeltijd (deeltijdontslag) en een 0 uren contract.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Juridisch advies over vaststellingsovereenkomst: advocaat arbeidsrecht

Wat is een vaststellingsovereenkomst? Een ontslagovereenkomst is een manier om een arbeidscontract tussen werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden te beëindigen. Hiermee komt definitief een einde aan je dienstverband. Meestal komt er eerst een concept ontslagvoorstel van de werkgever. Het voorstel om te tekenen voor ontslag volgt vaak na een reorganisatie of een arbeidsconflict. Dit is ook mogelijk voor ambtenaren bij de overheid.

Het is als je tekent echter niet ‘zomaar’ een overeenkomst, maar een contract waar je arbeidscontract mee eindigt en waar je later niet even op terug kunt komen. De vaststellingsovereenkomst is immers wettelijk geregeld in artikel 7:900 BW. Daarom is juridisch advies van een specialist arbeidsrecht belangrijk voordat je tekent.

Voordeel: geen ontslagprocedure bij de rechtbank

Wat is het voordeel van een vaststellingsovereenkomst? Het grote voordeel van een ontslag compromis is dat een juridische ontslagprocedure bij de rechtbank niet nodig is. Dat is de reden dat veel werkgevers liever een overeenkomst tekenen dan een rechtszaak beginnen. Bij de volgende redenen voor ontslag:

 • boventalligheid na reorganisatie (bedrijfseconomische redenen)
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding
 • langdurige ziekte langer dan 2 jaar (104 weken) zonder zicht op herstel

kunnen werkgever en werknemer bij een conflict of andere goede reden de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden dus in onderling overleg beëindigen. De kantonrechter of het UWV hoeft geen uitspraak te doen over een ontslagakkoord.

De overeenkomst moet dan wel UWV proof zijn, anders heb je geen recht op een WW uitkering. Zo moet het initiatief voor het ontslagvoorstel uitgaan van de werkgever, en zo zijn er meer regels. 

Recht op WW uitkering beoordelen: UWV proof

advocaat Vaststellingsovereenkomst controleren Amsterdam uitkering akkoordVandaar dat een juridisch adviseur arbeidsrecht in de ontbindingsovereenkomst alle afspraken over het ontslag goed vastlegt. Door deze vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst of ontbindingsovereenkomst) blijft o.a. het recht op WW uitkering voor de werknemer behouden. Voorwaarde bij recht op uitkering is natuurlijk dat de vaststellingsovereenkomst compleet is en aan alle eisen van het UWV voldoet. Want als het UWV niet akkoord gaat met de overeenkomst is er geen recht op (behoud van een) WW uitkering. Vooral ziekte (zie hieronder) kan voor het UWV lastig zijn.

Transitievergoeding of kantonrechtersformule bij een vaststellingsovereenkomst?

Een van de belangrijkste onderdelen is de ontslagvergoeding, want een werknemer gaat liever niet zonder schadevergoeding naar huis. Als ontslagspecialist in Amsterdam controleren wij de vaststellingsovereenkomst (vso) juridisch op alle punten voordat een werknemer tekent voor ontslag. Daarbij onderhandelen onze advocaten arbeidsrecht over de (financiële) voorwaarden van het ontslag. Meestal bereiken wij in een vaststellingsovereenkomst ook een behoorlijke ontslagvergoeding voor de werknemer, waarbij de wettelijke transitievergoeding niet verplicht is. Vaak is de de wettelijke transitievergoeding wel een uitgangspunt om tot een ontslagregeling te komen.

Transitievergoeding berekenen

Hoe hoog is de transitievergoeding? Voor de hoogte van de transitievergoeding is jouw maandsalaris en het aantal dienstjaren belangrijk. De vergoeding is maximaal € 83.000 bruto. De hoofdregel is:

 1. 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag;
 2. De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 )

Kantonrechtersformule

Soms is de oude kantonrechtersvergoeding mogelijk als ontslagvergoeding, bijvoorbeeld in een sociaal plan. Welke vergoeding het uiteindelijk wordt is afhankelijk van onderhandelingen. Onze advocaat kan de ontslagvergoeding voor je uitrekenen, controleren en hierover onderhandelen.

WW uitkering en fictieve opzegtermijn

Waar kijkt het UWV verder naar? Bij een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst speelt:

een grote rol. Als dit niet goed is geregeld, kan de werknemer enige tijd of helemaal zonder (WW ) uitkering komen te zitten.

Benadelingshandeling

Voorts kan het UWV een uitkering (deels) weigeren:

 • bij een situatie die duidt op een dringende reden (ontslag op staande voet),
 • als de werknemer het initiatief neemt om afscheid te nemen van de werknemer,
 • als de fictieve opzegtermijn niet in acht is genomen.

In die gevallen is er sprake van een benaderingshandeling, namelijk een onnodig beroep op een WW uitkering. Teken dus nooit zomaar een overeenkomst zonder juridisch advies, hoe aantrekkelijk het aanbod ook lijkt. Dat geldt vooral voor zieke werknemer. 

Beëindigingsovereenkomst en ziekte (arbeidsongeschiktheid)

Een zieke werknemer mag tijdens arbeidsongeschiktheid niet zomaar met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan. Als je vrijwillig tekent voor ontslag binnen 104 weken (2 jaar) ziekte:

 • verspeel je een ZW (en WW) uitkering,
 • tenzij de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt,
 • of samenhangt met de arbeidsrelatie.

Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam kunnen werknemers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid goed adviseren.

advocaat vaststellingsovereenkomst ontslagvoorstel amsterdamWederzijds goedvinden bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract)

Ook als een arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, niet tussentijds kan worden opgezegd, door het ontbreken van een mogelijkheid tot opzeggen (tussentijds opzegbeding), kan dit problemen opleveren bij de aanvraag van een WW-uitkering. Het UWV kan verlangen dat de werknemer eerst het contract voor bepaalde tijd uitdient. Laat je ook hier goed adviseren door een advocaat arbeidsrecht en teken nooit zomaar een ontslagvoorstel. 

Onderhandelen en tegenvoorstel bij ontslagvoorstel

Laten we er van uitgaan dat je het ontslagvoorstel niet meteen tekent, bijvoorbeeld omdat je het niet meteen eens bent met het aanbod. Wat doen wij dan voor je? Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam adviseren en onderhandelen dan namens jou over alle voorkomende onderwerpen van de vaststellingsovereenkomst. Zo kunnen onze juristen een passend tegenvoorstel doen aan de hand van de volgende checklist:

 • einddatum uitdiensttreding
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • vergoeding van de advocaat kosten (juridische kosten)
 • vergoeding van de openstaande verlofdagen (
 • vakantiedagen) en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • getuigschrift
 • fictieve opzegtermijn
 • relatiebeding
 • studiekosten
 • geheimhouding
 • bedenktijd
 • auto van de zaak
 • finale kwijting over en weer.

Bedenktijd voor de werknemer

Stel dat je het uiteindelijk met je werkgever eens bent geworden. Dan is het contract echter nog niet definitief. Een werknemer mag na tekenen voor ontslag gedurende twee weken afzien van deze overeenkomst. De bedenktermijn duurt drie weken als de werkgever de werknemer niet schriftelijk op deze bedenktermijn heeft gewezen. Gedurende deze periode kan de werknemer de vaststellingsovereenkomst zonder reden ontbinden. Je blijft dan in dienst. 

Vaststellingsovereenkomst vernietigen

Blijft de werknemer bij zijn besluit? Dan kan de rechter de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (volgens artikel 7:900-910 van het Burgerlijk Wetboek) alleen in uitzonderingsgevallen nog vernietigen. Daar is dus een juridische procedure voor nodig, bijvoorbeeld als:

 • de werkgever de werknemer niet goed juridisch heeft voorgelicht over de consequenties van de overeenkomst, zoals het recht op uitkering,
 • de werknemer in de onderhandelingen niet is bijgestaan door een jurist of advocaat.

Dwaling en misbruik van omstandigheden

Om deze redenen kan de werknemer achteraf vernietiging van de vaststellingsovereenkomst inroepen wegens dwaling of misbruik van omstandigheden.

De arbeidsovereenkomst herleeft dan, als de rechter dat bepaalt. Ook om die reden is het verstandig dat een werknemer zich op tijd goed laat voorlichten over een vaststellingsovereenkomst, zodat je het beste weet waar je aan begint. 

Opstellen overeenkomst door een vaststellingsovereenkomst advocaat

Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kun je natuurlijk  contact opnemen met onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam.

Kosten juridisch advies bij ontslag: gratis juridisch advies over jouw vaststellingsovereenkomst

Kosten juridisch advies bij ontslag advocaat Vaststellingsovereenkomst controleren Amsterdam ontslagvoorstel tegenvoorstelAls je van je werkgever een beëindigingsvoorstel hebt gekregen is onze check en juridisch advies bij ontslag bijna altijd gratis, omdat de werkgever de advocaatkosten vergoedt. De werkgever heeft dan de garantie dat de vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig is en de werknemer deze achteraf niet aantast op grond van dwaling of misbruik van omstandigheden.

Vast bedrag kostenvergoeding of advocaatkosten

Meestal vergoedt de werkgever in een vaststellingsovereenkomst een vast bedrag aan advocaatkosten. De advocaat stuurt de declaratie (factuur) dan rechtstreeks naar de werkgever. Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam geven ontslagadvies over de vaststellingsovereenkomsten op alle onderdelen. Dus ook over de vergoeding van de advocaatkosten (kosten rechtsbijstand). En als nodig onderhandelen wij hierover. 

Contact met advocaat vaststellingsovereenkomst Amsterdam

vaststellingsovereenkomst-ontslag-advocaat-amsterdam-centrum-gratis

Voor (gratis) juridisch advies over jouw vaststellingsovereenkomst of ontslagvoorstel, of het opstellen of controleren van een beëindigingsovereenkomst kun je contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam, mr. Paul Snijders: 020-5221999.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...

 

FAQ vaststellingsovereenkomst

Wat is ontslag met een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een ontslagovereenkomst: een manier om een arbeidscontract tussen werkgever en werknemer in overleg, met wederzijds goedvinden, te beëindigen. Vaak gebeurt dit na een reorganisatie of een arbeidsconflict. De vaststellingsovereenkomst is wettelijk geregeld en bevat alle onderdelen van de ontslagregeling, zoals de einddatum, ontslagvergoeding en eindafrekening.

Heb ik altijd recht op WW als ik ontslag met een vaststellingsovereenkomst teken?

Alleen als de vaststellingsovereenkomst voldoet aan de eisen die het UWV stelt, heb je bij onvrijwillig ontslag recht op WW. Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn en je mag ook niet zelf op ontslag aansturen. Ook bij ziekte en bij een tijdelijk contract moet je voorzichtig zijn. Tenslotte moet je een bepaalde periode, minimaal 26 weken voor het ontslag, in loondienst hebben gewerkt. Laat je zich dus eerst goed juridisch voorlichten voordat je met geregeld ontslag akkoord gaat.

Wat kost juridisch advies bij een vaststellingsovereenkomst?

Bijna altijd vergoeden de werkgevers minstens een deel van de juridische kosten aan de werknemer om het ontslag netjes geregeld te krijgen. In de meeste gevallen is het advies van een advocaat arbeidsrecht die de overeenkomst checkt dan ook gratis voor de werknemer.

Heb ik bij een vaststellingsovereenkomst altijd recht op een ontslagvergoeding?

Een vaststellingsovereenkomst is vormvrij, er zijn dus niet echt regels voor. Wel is het in de praktijk gebruikelijk dat de werkgever, afhankelijk van de reden van het ontslag, op zijn minst een ontslagvergoeding betaalt, bijvoorbeeld de transitievergoeding. De hoogte daarvan is afhankelijk van wat werkgever en werknemer met elkaar onderhandelen of afspreken.

Heb ik recht op WW als ik na ontslag op staande voet een vaststellingsovereenkomst teken?

Het UWV zal zelfstandig beslissen of je recht heeft op een WW uitkering. Ook kan het UWV bij partijen informatie inwinnen over de ontslagreden. Blijkt uiteindelijk dat er ondanks de vaststellingsovereenkomst toch sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer, zoals diefstal, dan kan het UWV een WW-uitkering mogelijk weigeren.

Zit ik meteen vast aan ontslag met een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Je hebt na het tekenen 14 dagen bedenktijd als dat in de overeenkomst staat genoemd. Dat wordt 21 dagen als de vaststellingsovereenkomst de bedenktermijn niet vermeldt. Kom je binnen die periode op het minnelijke ontslag terug, dan blijf je gewoon in dienst.

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam