Vaststellingsovereenkomst controleren? Advocaat arbeidsrecht Amsterdam checkt de ontslagovereenkomst.

avatar

Advocaat vaststellingsovereenkomst Amsterdam ontslag ontslagvoorstel uitkering
Advocaat vaststellingsovereenkomst Amsterdam

Uw vaststellingsovereenkomst of ontslagvoorstel kunt u bij ontslag met wederzijds goedvinden juridisch (gratis) laten controleren en beoordelen door onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam. De arbeidsrecht advocaten van WS Advocaten in Amsterdam zijn specialist in vaststellingsovereenkomsten en ontslagrecht. Daarom geven wij als vaststellingsovereenkomst advocaat hulp en juridisch advies bij ontslag en toetsen wij uw beëindigingsovereenkomst. Ook checken onze advocaten gratis een aangeboden vaststellingsovereenkomst inhoudelijk op alle onderdelen. Als nodig onderhandelt onze advocaat arbeidsrecht met instemming van de werknemer tevens over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, zodat een optimaal akkoord over ontslag mogelijk is. Dit kan bij alle soorten arbeidscontracten, zoals deeltijd en een 0 uren contract.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Juridisch advies over vaststellingsovereenkomst: advocaat arbeidsrecht

Wat is eigenlijk een vaststellingsovereenkomst? Een ontslagovereenkomst is een manier om een arbeidscontract tussen werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden te beëindigen. Meetal komt er eerst een ontslagvoorstel van de werkgever. Het voorstel om te tekenen voor ontslag volgt vaak na een reorganisatie of een arbeidsconflict. Dit is ook mogelijk in het ambtenarenrecht.

Het is echter niet ‘zomaar’ een overeenkomst, maar een contract waar je later niet meer op terug kunt komen. De vaststellingsovereenkomst is immers wettelijk geregeld in artikel 7:900 BW. Daarom is juridisch advies belangrijk voordat u tekent.

Voordeel: geen ontslagprocedure bij de rechtbank

Wat is het voordeel van een vaststellingsovereenkomst? Het grote voordeel is dat een juridische ontslagprocedure bij de rechtbank bij zo’n compromis overbodig is. Dat is de reden dat veel werkgevers liever een overeenkomst tekenen dan een rechtszaak beginnen. Bij de volgende redenen voor ontslag:

 • boventalligheid na reorganisatie
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding
 • langdurige ziekte langer dan 2 jaar (104 weken) zonder zicht op herstel

kunnen werkgever en werknemer sinds 2006 de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden of in onderling overleg, dus buiten de rechter of het UWV om, beëindigen. De kantonrechter of het UWV hoeft dan geen uitspraak meer te doen bij een ontslagakkoord.

De overeenkomst moet dan wel UWV proof zijn, anders is er geen recht op een WW uitkering. Zo moet het initiatief voor het ontslagvoorstel uitgaan van de werkgever, en zijn er meer regels. 

Recht op WW uitkering beoordelen: UWV proof

advocaat Vaststellingsovereenkomst controleren Amsterdam uitkering akkoordVandaar dat een juridisch adviseur arbeidsrecht in de ontbindingsovereenkomst alle afspraken over het ontslag goed vastlegt. Door deze vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst of ontbindingsovereenkomst) blijft o.a. het recht op WW uitkering voor de werknemer behouden. Voorwaarde is natuurlijk dat de vaststellingsovereenkomst compleet is en aan alle eisen van het UWV voldoet. Want als het UWV niet akkoord gaat met de overeenkomst is er geen recht op (behoud van een) WW uitkering. Vooral ziekte (zie hieronder) kan voor het UWV lastig zijn.

Transitievergoeding of kantonrechtersformule bij een vaststellingsovereenkomst?

Een van de belangrijkste onderdelen is de ontslagvergoeding, want een werknemer gaat liever niet met lege handen naar huis. Als ontslagspecialist in Amsterdam controleren wij de vaststellingsovereenkomst (vso) juridisch op alle punten voordat een werknemer tekent voor ontslag. Ook onderhandelen onze advocaten arbeidsrecht over de (financiële) voorwaarden van het ontslag. Meestal bereiken wij in een vaststellingsovereenkomst ook een behoorlijke ontslagvergoeding voor de werknemer, hoewel de wettelijke transitievergoeding niet verplicht is. Vaak is de de wettelijke transitievergoeding wel een houvast om tot een ontslagregeling te komen.

Transitievergoeding berekenen

Hoe hoog is de transitievergoeding? Voor de hoogte van de transitievergoeding is het maandsalaris en het aantal dienstjaren belangrijk. De vergoeding is maximaal € 83.000 bruto. De hoofdregel is:

 1. 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag;
 2. De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 )

Kantonrechtersformule

Soms wordt nog de oude kantonrechtersvergoeding gebruikt als ontslagvergoeding, bijvoorbeeld als gevolg van een sociaal plan. Welke vergoeding het uiteindelijk wordt is afhankelijk van de omstandigheden en onderhandelingen. Onze advocaat kan de ontslagvergoeding voor u uitrekenen, controleren en hierover onderhandelen.

WW uitkering en fictieve opzegtermijn

Waar kijkt het UWV verder naar? Bij een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst speelt:

een grote rol. Als dit niet goed wordt geregeld, kan de werknemer enige tijd of geheel zonder (WW ) uitkering komen te zitten.

Benadelingshandeling

Voorts kan het UWV een uitkering (deels) weigeren:

 • bij een situatie die duidt op een dringende reden (ontslag op staande voet),
 • als het initiatief om afscheid te nemen afkomstig is van de werknemer zelf,
 • als de fictieve opzegtermijn niet in acht is genomen.

In die gevallen is er sprake van een benaderingshandeling, namelijk een onnodig beroep op een WW uitkering. Teken dus nooit zomaar een overeenkomst zonder juridisch advies, hoe aantrekkelijk het aanbod ook lijkt. Dat geldt ook voor zieke werknemer. 

Beëindigingsovereenkomst en ziekte

Een zieke werknemer mag tijdens arbeidsongeschiktheid niet zomaar met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan. Als hij vrijwillig tekent voor ontslag:

 • wordt de ZW (en WW) uitkering geweigerd,
 • tenzij de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt,
 • of samenhangt met de arbeidsrelatie.

Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam kunnen werknemers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid goed adviseren.

advocaat vaststellingsovereenkomst ontslagvoorstel amsterdamWederzijds goedvinden bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract)

Ook als een arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, niet tussentijds kan worden opgezegd, door het ontbreken van een mogelijkheid tot opzeggen, kan dit problemen opleveren bij de aanvraag van een WW-uitkering. Het UWV kan verlangen dat de werknemer eerst het contract voor bepaalde tijd uitdient. Laat u zich ook hier goed adviseren door een advocaat arbeidsrecht en teken nooit zomaar een ontslagvoorstel. 

Onderhandelen en tegenvoorstel bij ontslagvoorstel

Laten we er van uitgaan dat u het ontslagvoorstel niet meteen tekent, bijvoorbeeld omdat u als werknemer het niet eens bent met het aanbod. Wat doen wij dan voor u? Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam adviseren en onderhandelen dan namens u over alle voorkomende onderwerpen van de vaststellingsovereenkomst. Zo kunnen onze juristen een passend tegenvoorstel doen over de:

 • einddatum uitdiensttreding
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • getuigschrift
 • fictieve opzegtermijn
 • relatiebeding
 • geheimhouding
 • bedenktijd
 • finale kwijting over en weer.

Bedenktijd voor de werknemer

Stel dat u het uiteindelijk eens bent geworden. Dan is het contract echter nog niet definitief. Een werknemer kan na tekenen voor ontslag gedurende twee weken afzien van deze overeenkomst. De bedenktermijn duurt drie weken als de werkgever de werknemer niet schriftelijk op deze bedenktermijn heeft gewezen. Gedurende deze periode kan de werknemer de vaststellingsovereenkomst zonder reden ontbinden. U blijft dan in dienst. 

Vaststellingsovereenkomst vernietigen

Blijft de werknemer bij zijn besluit? Dan kan de rechter de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (volgens artikel 7:900-910 van het Burgerlijk Wetboek) alleen in uitzonderingsgevallen nog vernietigen. Daar is dus een juridische procedure voor nodig, bijvoorbeeld als:

 • de werkgever de werknemer niet goed juridisch heeft voorgelicht over de consequenties van de overeenkomst, zoals het recht op uitkering,
 • de werknemer in de onderhandelingen niet is bijgestaan door een jurist of advocaat.

Dwaling en misbruik van omstandigheden

Om deze redenen kan de werknemer achteraf vernietiging van de vaststellingsovereenkomst inroepen wegens:

 • dwaling
 • of misbruik van omstandigheden.

De arbeidsovereenkomst herleeft dan, als de rechter dat bepaalt. Ook om die reden is het verstandig dat een werknemer zich op tijd goed laat voorlichten over een vaststellingsovereenkomst, zodat u beter weet waar u aan begint. 

Opstellen overeenkomst

Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u natuurlijk  contact opnemen met onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam.

Kosten juridisch advies bij ontslag: gratis juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst

Kosten juridisch advies bij ontslag advocaat Vaststellingsovereenkomst controleren Amsterdam ontslagvoorstel tegenvoorstelAls u van uw werkgever een beëindigingsvoorstel heeft ontvangen is een check en juridisch advies bij ontslag bijna altijd gratis voor de werknemer, omdat de werkgever de advocaatkosten vergoedt. De werkgever heeft dan de garantie heeft dat de vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig is en de werknemer deze achteraf niet aantast op grond van dwaling of misbruik van omstandigheden.

Vast bedrag kostenvergoeding of advocaatkosten

Voor werknemers is ons advies vrijwel altijd gratis, want meestal vergoedt de werkgever in een vaststellingsovereenkomst een vast bedrag aan advocaatkosten. De advocaat stuurt de declaratie (factuur) dan rechtstreeks naar de werkgever. In dat geval is de werkgever niet bevoegd om de BTW te verrekenen. De juridische werkzaamheden zijn immers verricht voor de werknemer. Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam geven ontslagadvies over de vaststellingsovereenkomsten op alle onderdelen. Dus ook wat betreft de vergoeding van de advocaatkosten (kosten rechtsbijstand). En als nodig onderhandelen wij hierover. 

Contact met advocaat vaststellingsovereenkomst Amsterdam

vaststellingsovereenkomst-ontslag-advocaat-amsterdam-centrum-gratis

Voor (gratis) juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst of ontslagvoorstel, of het opstellen of controleren van uw beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. Paul Snijders: 020-5221999.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

 

FAQ vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een ontslagovereenkomst: een manier om een arbeidscontract tussen werkgever en werknemer in overleg, met wederzijds goedvinden, te beëindigen. Vaak gebeurt dit na een reorganisatie of een arbeidsconflict. De vaststellingsovereenkomst is wettelijk geregeld en bevat alle onderdelen van de ontslagregeling, zoals de einddatum, ontslagvergoeding en eindafrekening.

Heb ik altijd recht op WW als ik een vaststellingsovereenkomst teken?

Alleen als de vaststellingsovereenkomst voldoet aan de eisen die het UWV stelt, heb je bij onvrijwillig ontslag recht op WW. Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn en je mag ook niet zelf op ontslag aansturen. Ook bij ziekte en bij een tijdelijk contract moet je voorzichtig zijn. Tenslotte moet je een bepaalde periode, minimaal 26 weken voor het ontslag, in loondienst hebben gewerkt. Laat je zich dus eerst goed juridisch voorlichten voordat je met geregeld ontslag akkoord gaat.

Wat kost juridisch advies bij een vaststellingsovereenkomst?

Bijna altijd vergoeden de werkgevers minstens een deel van de juridische kosten aan de werknemer om het ontslag netjes geregeld te krijgen. In de meeste gevallen is het advies van een advocaat arbeidsrecht die de overeenkomst checkt dan ook gratis voor de werknemer.

Heb ik bij een vaststellingsovereenkomst altijd recht op een ontslagvergoeding?

Een vaststellingsovereenkomst is vormvrij, er zijn dus niet echt regels voor. Wel is het in de praktijk gebruikelijk dat de werkgever, afhankelijk van de reden van het ontslag, op zijn minst een ontslagvergoeding betaalt, bijvoorbeeld de transitievergoeding. De hoogte daarvan is afhankelijk van wat werkgever en werknemer met elkaar onderhandelen of afspreken.

Heb ik recht op WW als ik na ontslag op staande voet een vaststellingsovereenkomst teken?

Het UWV zal zelfstandig beslissen of je recht heeft op een WW uitkering. Ook kan het UWV bij partijen informatie inwinnen over de ontslagreden. Blijkt uiteindelijk dat er ondanks de vaststellingsovereenkomst toch sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer, zoals diefstal, dan kan het UWV een WW-uitkering mogelijk weigeren.

Zit ik meteen vast aan ontslag met een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Je hebt na het tekenen 14 dagen bedenktijd als dat in de overeenkomst staat genoemd. Dat wordt 21 dagen als de vaststellingsovereenkomst de bedenktermijn niet vermeldt. Kom je binnen die periode op het minnelijke ontslag terug, dan blijf je gewoon in dienst.

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam