Besluit VVE verhoging servicekosten ongeldig

avatar

Besluit van een VVE tot verhoging van de servicekosten: niet voldaan aan voorschriften

Rechtbank Haarlem heeft op 16 januari 2013 bepaald dat een besluit van een VVE tot verhoging van de servicekosten door middel van wijziging van de splitsingsakte ongeldig is. Niet bleek dat de eigenaar met het besluit had ingestemd. Het exacte doel van het gesprek, noch de door de VVE voorgestane wijziging van de splitsingsakte was aan de betreffende eigenaar vooraf bekend gemaakt. Dat terwijl de wetgever bijzondere waarborgen heeft opgenomen om tot wijziging van een splitsingsakte te komen, zoals regels voor oproeping, de inhoud van de oproeping en de ter inzage legging van de  tekst van de voorgestelde wijziging. Daarmee wordt gewaarborgd dat de appartementseigenaars zich kunnen voorbereiden op de vergadering en een weloverwogen besluit kunnen nemen. Daar had de VVE zich niet aan gehouden.

Geen gebrek aan de oude splitsingsakte

Ook vond de rechtbank niet dat  dat er van meet af aan een gebrek aan de splitsingsakte heeft gekleefd waardoor de eigenaar altijd te weinig zou hebben betaald. Zij betaalde immers wat zij verschuldigd was op grond van in de akte genoemde berekeningswijze, die de VVE echter achterhaald vond.

Schade omdat de VVE geen redelijke schadeloosstelling heeft aangeboden na de verhoging van de servicekosten

Nu de wijziging van de splitsingsakte met zich brengt dat de eigenaar meer gaat betalen dan voorheen, gaat de rechtbank er van uit dat deze schade zal lijden ten gevolge van het besluit. Ook omdat de VVE geen redelijke schadeloosstelling heeft aangeboden wordt het besluit vernietigd.

Restitutie voorschotbedragen voor servicekosten

Ook de op verzoek van de VVE betaalde voorschotbedragen voor servicekosten moeten worden gerestitueerd. Die waren betaald omdat de eigenaar was voorgehouden dat zij jarenlang te weinig had betaald en dat te maken notariskosten mogelijk voor haar rekening zouden komen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

Call Now Button