Voegen in een strafzaak als slachtoffer

Advocaat benadeelde partij voegen schadevergoeding strafzaak AmsterdamAdvocaat benadeelde partij voegen in een strafzaak Amsterdam

Als u slachtoffer bent geworden van een misdrijf of een overtreding bestaan er diverse mogelijkheden om uw schade te verhalen op de dader. Onze letselschade advocaat in Amsterdam kan u als specialist adviseren welke aanpak voor u het beste is bij het verkrijgen van een schadevergoeding. Naast een vergoeding van het schadefonds geweldsmisdrijven kan een slachtoffer of een nabestaande zich als civiele partij voegen in een strafzaak en daar schadevergoeding vorderen. Voorwaarden voor het voegen van een civiele vordering tot vergoeding van schade in een strafzaak zijn:

 • U bent slachtoffer/benadeelde of nabestaande;
 • U heeft schade geleden als gevolg van een strafbaar feit;
 • De verdachte die de schade heeft veroorzaakt moet voorkomen bij de rechter;
 • er zal een zitting plaatsvinden bij de politierechter of de rechtbank;
 • De verdachte moet voorkomen voor het feit waarvan u slachtoffer bent;
 • Uw vordering is eenvoudig vast te stellen en niet ingewikkeld;
 • Het verzoek moet tijdig (in eerste aanleg) zijn ingediend.

Vervolging verdachte in strafzaak

Het is niet -zoals bij het schadefonds- vereist dat de schade het gevolg is van letsel. Wel zal het afhangen van het feit/ de feiten waarvoor de verdachte wordt vervolgd en uiteindelijk wordt veroordeeld of de schadevergoeding kan worden toegekend. Indien het openbaar ministerie / de officier van justitie afziet van het vervolgen van een dader is een verzoek tot schadevergoeding in het strafproces niet mogelijk. Een slachtoffer kan dan wel een civiele procedure starten om een schadevergoeding bij de burgerlijke rechter te vragen.

Artikel 12 procedure

Onze advocaat in Amsterdam u ook helpen om een artikel 12 (SV) procedure op te starten om de officier alsnog te bewegen om wel tot strafrechtelijke vervolging over te gaan, zodat een benadeelde zich alsnog kan voegen in het strafproces.

Materiële en immateriële schadevergoeding (smartengeld)

Net als bij het schadefonds geweldsmisdrijven wordt er onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële schade (smartengeld). De schade moet het rechtstreekse gevolg zijn van de veroordeling wil de schade voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. In het strafprocesrecht gaat het bij materiële schade meestal om

 • de waarde van vernielde of gestolen goederen,
 • medische kosten
 • en verlies van inkomsten als een slachtoffer een tijd niet in staat is geweest om te werken.

Bij gestolen goederen zal niet de nieuwwaarde, maar de dagwaarde vergoed worden. Een inboedelverzekering vergoedt in sommige gevallen wel de nieuwwaarde.

Strafrechter

De strafrechter kan het verzoek tot schadevergoeding

 • volledig toewijzen,
 • gedeelte toewijzen,
 • de benadeelde niet ontvankelijk verklaren
 • en het verzoek afwijzen.

Hoger beroep bij gerechtshof

Over de gevolgen voor een verzoek tot schadevergoeding als slachtoffer van geweld in hoger beroep is het verstandig tijdig – mede in verband met de termijnen – one gespecialiseerde advocaat in Amsterdam te raadplegen voor juridisch advies.

Advocaat benadeelde partij voegen schadevergoeding strafzaak AmsterdamVoor meer informatie en juridisch advies over het door een advocaat laten vorderen vorderen van schadevergoeding in een strafzaak van een verdachte, ook smartengeld, als slachtoffer van een misdrijf of overtreding, kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat schadevergoeding in Amsterdam.

Call Now Button
advocaat amsterdam