Advocaat relatiebeding Amsterdam

avatar

Advocaat relatiebeding AmsterdamAdvocaat relatiebeding Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in overtreding van relatiebedingen. Een relatiebeding wordt vaak opgenomen in een arbeidscontract, om ervoor te zorgen dat de werknemer er niet vandoor gaat met de relaties van de ex werkgever. Dat wordt als onrechtmatig en als wanprestatie opgevat. Soms is aan het relatiebeding een concrete lijst met relaties toegevoegd, of aangegeven in welke periode er voor bepaalde relaties is gewerkt. Meestal duurt een relatiebeding ook na het einde van de arbeidsovereenkomst voort. Net als een non-concurrentiebeding is dit een zogenaamd post contractueel beding, waar de werknemer ook na het einde van de arbeidsovereenkomst nog geruime tijd aan kan worden gehouden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het geheimhoudingsbeding. Een relatiebeding mag volgens de jurisprudentie ook weer niet zo ruim zijn dat het werken onmogelijk wordt gemaakt.

Overtreding relatiebeding

Niet in alle gevallen is duidelijk wanneer een relatiebeding is overtreden. In veel gevallen is het voor de ex werkgever lastig om aan te tonen dat de werknemer opzettelijk contact heeft gezocht met relaties van de oude werkgever, om daar zaken mee te doen.

Facebook en relatiebeding

Rechtbank Rotterdam heeft op 29 augustus 2012 bepaald dat een uitnodiging op Facebook waarin reclame wordt gemaakt voor de opening van een sportschool, opgevat kan worden als een overtreding van het relatiebeding met de ex-werkgever. Daardoor achtte de rechter het waarschijnlijk dat de ex-werknemer in een bodemprocedure een boete van minimaal € 10.000,– zou verbeuren. Daarbij was niet van belang dat vaststond dat de betreffende relaties door het bericht waren bereikt. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam licht deze uitspraak toe.

De rechtbank overwoog:

‘Gelet op de letterlijke tekst van de berichten en de startfase waarin The Training Room zich op dat moment bevond is duidelijk dat [eiser] – die op enigerlei wijze betrokken is bij The Training Room – met het delen/plaatsen van die berichten beoogd heeft actief klanten te werven voor The Training Room. Deze handelingen … moeten worden aangemerkt als berichtgeving op initiatief van [eiser] met een duidelijk zakelijk karakter. Daarmee heeft [eiser] het relatiebeding op het eerste gezicht (minimaal) twee keer overtreden, waarmee aannemelijk is dat hij boetes heeft verbeurd van in totaal € 10.000,00.

Benaderen van relaties van de oude werkgever

Uit deze uitspraak blijkt dat ex-werknemers voorzichtig moeten zijn met het actief of passief benaderen van de de relaties van de oude werkgever. Dat benaderen kan bijvoorbeeld ook blijken uit het zoeken van contact op sociale media zoals Facebook of LinkedIn met voormalige relaties. Of de relaties daadwerkelijk hebben gereageerd op een uitnodiging of contact verzoek is minder van belang. Mocht aldus vaststaan dat de ex-werknemer geprobeerd heeft oude relaties van zijn werkgever aan zich te binden, dan staat vast dat daarmee het relatiebeding is overtreden. In de meeste gevallen staat daar een flinke boete op. Werknemers zijn dus gewaarschuwd als het gaat om een relatiebeding waar zij ooit voor getekend hebben.

Relatiebeding advocaat AmsterdamContact met advocaat relatiebeding in Amsterdam

Voor meer informatie en juridisch advies over een relatiebeding kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

Call Now Button