Advocaat reintegratie Amsterdam

avatar

Advocaat reintegratie Amsterdam Onze advocaat arbeidsrecht te Amsterdam geeft juridisch advies over reintegratie en ontslag bij psychische klachten. In een uitspraak van de rechtbank Amsterdam d.d. 13 juli 2015 is bepaald dat een werkgever een met psychische klachten kampende werknemer, niet zomaar mag ontslaan. Ook niet als de werknemer wordt verweten dat hij stelselmatig weigert mee te werken aan reïntegratie en daarbij de verzuimregels overtreedt. De werknemer had o.a. niet gereageerd op verzoeken van de werkgever, de bedrijfsarts niet bezocht en zijn bedrijfskleding ingeleverd.

Reintegratie en psychische klachten

De werknemer, bijgestaan door onze advocaat mr. Snijders, had aangevoerd dat hij overspannen was geraakt en dat zijn ontwijkend gedrag en de problemen op het werk door psychische klachten werden veroorzaakt.

Onbetaald verlof

De rechtbank stelde vast dat de werknemer inderdaad arbeidsongeschikt was en al in 2014 had aangegeven dat hij problemen had die hij wilde oplossen met onbetaald verlof. Het werd de werkgever verweten dat men dit verzoek niet had onderzocht, omdat dit een signaal leek dat het niet goed ging met de werknemer.

Ziekmelding en reintegratie

Na zijn ziekmelding zijn o.a. psychische problemen gediagnosticeerd. Zaken als het niet reageren op verzoeken van de werkgever, het niet bezoeken van de bedrijfsarts, het inleveren van bedrijfskleding en het aanvankelijk zonder een advocaat verschijnen op een zitting, past in de diagnose van depressie, ‘althans is anders moeilijk te verklaren’, vond de kantonrechter. Dat de bedrijfsarts tot een ander oordeel kwam, vond de rechtbank minder belangrijk, omdat de bedrijfsarts de werknemer al een tijd niet meer had gezien en geen informatie had ingewonnen bij de behandelende sector.

Geen dringende reden

De rechtbank concludeerde dat er geen dringende reden was om de arbeidsovereenkomst te ontbinden omdat er, naast het overtreden van de verzuimvoorschriften, geen bijkomende omstandigheden waren gesteld. Ook het niet bereikbaar zijn voor de werkgever leverde geen grond op voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkgever werd geadviseerd om de reïntegratie weer op te pakken. Het verzoek tot ontbinding werd afgewezen.

Contact met ontslag advocaat in Amsterdam

Onze ontslag advocaat te Amsterdam, mr. P.Chr. Snijders, geeft gespecialiseerd juridisch advies bij ontslag en andere geschillen in het arbeidsrecht. Neem contact op met onze specialist ontslagrecht in Amsterdam voor meer informatie over reintegratie en ontslag.

Call Now Button