Wat gaat er op 1 januari 2020 voor ambtenaren op het gebied van het ontslag veranderen?

avatar

 1 januari 2020 voor ambtenaren ontslag veranderen? advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam Wat gaat er op 1 januari 2020 voor ambtenaren op het gebied van het ontslag veranderen?

Onze advocaat arbeidsrecht en ambtenarenrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over de rechtspositie en ontslag van ambtenaren. De Eerste Kamer stemde op 8 november 2016 in met het initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. De belangrijkste gevolgen zijn dat de arbeidsrechtelijke rechtspositie van ambtenaren gelijk wordt aan die van werknemers in het bedrijfsleven en dat er een nieuwe gewijzigde Ambtenarenwet komt. De grootste veranderingen op het gebied van de arbeidsrechtelijke rechtspositie van ambtenaren gaan over het feit dat ambtenaren voortaan dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Deze veranderingen zien met name op het begin en het einde van de arbeidsovereenkomst.

Rechtsmiddelen tegen het ontslag van ambtenaar

Wat moet u doen als u het zometeen als ambtenaar het niet eens bent met uw ontslag?

Vanaf 1 januari 2020 kunt u als ambtenaar tegen een beslissing tot ontslag geen bezwaar meer maken bij uw werkgever als bestuursorgaan. Dat bezwaar maakt u straks bij de kantonrechter. De kantonrechter behandelt zaken binnen het burgerlijk recht (civiel recht), zoals arbeidszaken. Indien u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter kunt u in hoger beroep bij het Gerechtshof of u kunt in cassatie gaan. Dat laatste wil zeggen dat u naar het hoogste civiele rechtsorgaan gaat, de Hoge Raad.

Let op: wilt uw werkgever u als ambtenaar zometeen ontslaan wegens reorganisatie of langdurend arbeidsongeschiktheid? In dit geval moet het UWV daarvoor toestemming geven. Zijn er andere redenen, zoals een verstoorde arbeidsrelatie? In dit geval moet uw werkgever de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt de kantonrechter de bevoegde instantie.

Ontslag op staande voet bij ambtenaren

Per 1 januari 2020 kan u als ambtenaar ook worden ontslagen ‘op staande voet’. Dit is het geval als u bijvoorbeeld hebt gestolen, iemand hebt mishandeld of grof hebt beledigd op uw werk. Uw werkgever kan u in dat geval op staande voet ontslaan. Dit is te vergelijken met het huidige strafontslag. In dit geval krijgt u geen ww-uitkering.

Ontslag met wederzijds goedvinden, vaststellingsovereenkomst bij ambtenaren

U kunt als ambtenaar samen met uw werkgever besluiten het dienstverband te beëindigen. Deze beëindiging legt u vast in een vaststellingsovereenkomst die u beiden ondertekent.

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag voor ambtenaren.

 1 januari 2020 voor ambtenaren ontslag veranderen? advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam Contact met gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht Amsterdam op het gebied van rechtspositie en het ontslag van ambtenaren

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht en ambtenarenrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, transitievergoeding en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

 

[ratings]

Call Now Button