Advocaat gespecialiseerd in Jeugdzorg: meewerken of tegenwerken

avatar

Advocaat gespecialiseerd in Jeugdzorg

Advocaat gespecialiseerd in Jeugdzorg: meewerken of tegenwerken

Advocaat ots

Dreigende ots (ondertoezichtstelling) of uhps (uithuisplaatsing)? Reageer niet impulsief op bemoeienis van Jeugdzorg of soortgelijke instellingen;

  • William Schrikker Groep;
  • JBRA;
  • Samen Veilig;
  • Samen Thuis

Vanzelfsprekend kan een ots of uhps als een aanval voelen of als een falen van u als ouder in de opvoeding. Toch is het verstandig kalm en redelijk te blijven. Ook als de ots of uhps in uw ogen onterecht is opgelegd.

Specialist ots en uhps

Als u dit niet kan of u ziet door de bomen het bos niet meer schakel dan direct hulp in van onze ots advocaat. Deze is gespecialiseerd in ots en uhps. U kunt in alle rust met onze ots advocaat praten over uw dossier. Onze ts advocaat zal u zo objectief mogelijk bijstand verlenen en u begeleiden gedurende het gehele traject waarin uw kind en u geconfronteerd worden met een uhps of ots. Op die manier loopt u niet het risico dat de terugplaatsing van uw kind uitblijft omdat u niet in gesprek wilt gaan met de gezinsvoogd, of omdat u dit niet kunt. Hier is overigens alle begrip voor. Het is logisch dat het moeilijk is om in gesprek te gaan met degene die ook het besluit heeft genomen om uw kind onder toezicht te stellen of uit huis te plaatsen.

Bureau Jeugdzorg

Het hoeft niet in uw nadeel te werken om aangedragen hulp van Jeugdzorg te accepteren. Het kan u ook helpen. Soms kan het een manier zijn om te bewijzen dat er inderdaad niets aan de hand is met u of uw manier van opvoeden of anderszins. Indien er wel wat aan de hand is in de gezinssituatie of bij u persoonlijk dan is het zaak de hiervoor aangedragen hulp zo spoedig als mogelijk te accepteren. Op die manier kunt u het probleem dat heeft geleid tot de ots of uhps verhelpen. Duurt het u allemaal te lang en draagt Jeugdzorg geen hulp aan ga dan zelf actief aan de slag. Is de ots en uhps bijvoorbeeld het gevolg van een echtscheiding? Lukt het u niet om uw frustratie jegens uw ex-partner te parkeren? Schakel dan hulp in van een derde zoals een psycholoog of maatschappelijk hulpverlener om dit probleem te verhelpen.

Proces Jeugdzorg

Meer in het algemeen gaat het erom dat u de door Jeugdzorg geuite zorgen wegneemt. Dit kunt u enkel doen door met documenten van derden te komen waarin uw visie wordt beaamd. Laat u niet verleiden tot een gevecht met Jeugdzorg. Dit zal namelijk uiteindelijk uw dossier vertragen en het brengt uw kind niet terug. Het is verstandiger om u te focussen op uw doel, namelijk het afkomen van de ondertoezichtstelling en het ongedaan maken van de uithuisplaatsing. U krijgt uw kind niet terug door iedere keer een andere gezinsvoogd te vragen of iedere uitnodiging tot een gesprek af te wijzen.

Gezinsvoogd of voogd

Indien u problemen hebt met uw gezinsvoogd kunt u dit vanzelfsprekend wel melden. Maar laat het aan onze ots advocaat over om dit op te lossen zodat het niet verder uit de hand loopt. Het advies is dus om een actieve houding aan te nemen op het moment dat u wordt geconfronteerd met een uhps of ots van uw kind. Laat zien dat de geuite zorgen onterecht zijn, hoe frustrerend dit ook kan zijn.

Beste Advocaat Jeugdzorg

U bent gebaat bij een de-escalerende advocaat en niet een advocaat die olie op het vuur gooit en definitief uw kansen op een terugplaatsing van uw kind verspeelt. Wees realistisch en fair. Onze Ots advocaat zal uw belangen behartigen en hierbij de belangen van uw kind als uitgangspunt nemen. Uw eigen persoonlijke belangen, financiële belangen zijn ondergeschikt. Wees tijdig met het raadplegen van onze ots advocaat zodat u op de juiste wijze door het proces wordt geleid met het juiste resultaat.

advocaat ots jeugdzorg Contact

Raadpleeg onze advocaat ots geheel vrijblijvend. Wellicht bent u met een enkel adviesgesprek al geholpen.

 

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam