Bijna pensioen: geen Kantonrechtersformule

avatar

Kantonrechtersformule en pensioen

Kantonrechtersformule en pensioenOnze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies bij ontslag. In een uitspraak van 3 oktober 2012 is de kantonrechter te Amsterdam in een ontbindingszaak tegen een oudere werknemer afgeweken van de toepassing van de kantonrechtersformule, omdat dit volgens de rechter tot een onbillijk resultaat zou leiden. De werknemer, vertegenwoordigd door onze advocaat mr. Snijders, was meer dan 40 jaar in dienst als peuterleidster bij opeenvolgende werkgevers en had nog 1 jaar te gaan tot haar pensioen.

Op non-actiefstelling

De kantonrechter verweet de werkgever dat

  • deze de werknemer kort voor haar pensioen ten onrechte op non-actief had gesteld,
  • dat de werknemer voorafgaande aan deze maatregel onvoldoende was gehoord,
  • dat de werkgever te weinig feitenonderzoek had gedaan
  • en dat de werkgever de -zeer diffamerende- op non-actiefstelling onnodig had laten voortduren.

Verder werd de werkgever verweten dat zij de ziekmelding van de werknemer niet had geaccepteerd, zonder advies van de bedrijfsarts. Het besluit om de werknemer niet meer in haar functie te plaatsen vond ook geen genade in de ogen van de kantonrechter. Tenslotte werd de werkgever verweten dat zij te weinig had gedaan om de verstandhouding te verbeteren.

Goed werkgeverschap

Aldus concludeerde de kantonrechter tot strijd met goed werkgeverschap, zodat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst gezien alle omstandigheden voor risico van de werkgever was. De werkgever had een schadevergoeding aangeboden van 50% aanvulling op de WW-uitkering tot haar pensioen. De werknemer werd een aanzienlijk hogere schadevergoeding toegekend van € 75.000,–, te voldoen op een door de werknemer aan te geven wijze, wegens inkomstenderving, vergoeding van de fictieve opzegtermijn, mislopen van de heffingskorting, pensioenschade, psychisch nadeel en gemaakte juridische kosten.

Hiermee gaf de kantonrechter gevolg aan het beroep dat namens de werknemer was gedaan op aanbeveling 3.5 van de Kantonrechtersformule:

‘Indien de verwachte inkomstenderving tot aan de redelijkerwijs te verwachten pensioneringsdatum van de werknemer lager is dan de uitkomst van de formule, dan wordt de vergoeding berekend aan de hand van die inkomstenderving, tenzij verwijtbaarheid, risicosfeer en de overige bijzondere omstandigheden als bedoeld in aanbeveling 3.4.4 billijkheidshalve aanleiding geven tot een andere vergoeding’.

Na deze uitspraak heeft de werkgever het verzoek tot ontbinding ingetrokken en de werknemer tot haar pensioen vrijgesteld van werk. De uitspraak is gepubliceerd in JAR 2012/279.


Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslagvergoeding, ontslag en alle andere arbeidsrechtelijke problemen.

Call Now Button
advocaat amsterdam