Advocaat ontslagregeling Amsterdam

avatar
Advocaat ontslagregeling Amsterdam

Ontslagregeling en vaststellingsovereenkomst

De gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht van ons advocatenkantoor in Amsterdam geeft juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst. Deze vastlegging van een ontslagregeling is wettelijk geregeld in artikel 7:900 BW. Wij weten als jurist waar wij bij het toetsen van een ontslagregeling op moeten letten.

Onze advocaten beoordelen en controleren in geval van ontslag de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (ontslagregeling met instemming), bij voorbeeld na 2 jaar ziekte, bij een conflict of bedrijfseconomische redenen (zoals reorganisatie). Alleen met een ontslagregeling (ontslagovereenkomst) die voldoet aan de eisen van het UWV is er recht op (behoud van) een WW uitkering en is de werknemer niet verwijtbaar werkloos.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Ontslagregeling controleren

Als ontslagspecialist in Amsterdam controleren wij de ontslagregeling (vso) juridisch op alle punten. Dit is mogelijk bij alle soorten arbeidscontracten, zoals deeltijd en een 0 uren contract. Ook onderhandelen onze advocaten arbeidsrecht over de voorwaarden van het ontslag:

 • einddatum uitdiensttreding
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • getuigschrift
 • fictieve opzegtermijn
 • relatiebeding
 • geheimhouding
 • bedenktijd
 • finale kwijting over en weer.

Ontslagregeling en ontslagvergoeding

Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst is de transitievergoeding, een vorm van ontslagvergoeding. Deze vergoeding bij ontslag met wederzijdse goedkeuring is in de wet vastgelegd, en is toepasselijk als een werknemer langer dan 2 jaar in dienst is geweest. Hoewel de transitievergoeding niet verplicht in een vaststellingsovereenkomst, is dit wel vaak het uitgangspunt, en wordt er vaak aangeknoopt bij de wettelijke regeling over ontslag.

Hoogte transitievergoeding

Voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn is er een overgangsregeling. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door het salaris per maand en het aantal halve dienstjaren. De transitievergoeding is aan een grens gebonden, maximaal € 77.000 bruto. De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar, en 1/4 maandsalaris per half dienstjaar vanaf 10 jaar in dienst. De vergoeding geldt alleen bij ontslag via UWV (ontslagvergunning), kantonrechter (ontbinding) of na afloop van een jaarcontract na minimaal 2 jaar. Wij rekenen de transitievergoeding voor u uit. Per 1 januari 2010 luidt de berekening van de transitievergoeding: 1/3 van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Daarmee is de hogere vergoeding tot 2020 voor 50-plussers en werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar vervallen. Vanaf 2020 geldt voor elke werknemer bij de transitievergoeding dus dezelfde formule.

Kantonrechtersvergoeding in de ontslagregeling

In bepaalde gevallen wordt in de beëindigingsovereenkomst nog de kantonrechtersvergoeding gebruikt, bijvoorbeeld in een sociaal plan bij reorganisatie. Welke vergoeding wordt overeengekomen is afhankelijk van de omstandigheden. Onze advocaat kan dit voor u uitrekenen en controleren.

Transitievergoeding niet verplicht in een ontslagregeling

Het toekennen van een vergoeding is niet verplicht in een ontslagregeling. Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst is immers geen opzegging van de arbeidsovereenkomst, maar een contract waarvoor de contractsvrijheid geldt. Het gaat hier om beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden door middel van een beëindigingsovereenkomst.

Ontslagregeling en ontslagvergoeding

Gebruikelijk is dat in een ontslagovereenkomst juist wel een vergoeding wordt toegekend, omdat de werkgever die naar het UWV of de kantonrechter gaat om de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen, in de meeste gevallen ook een ontslagvergoeding moet betalen. Vanwege de kosten en de duur van een procedure is een beëindigingsovereenkomst voordeliger. Bovendien kunnen er dan ook samen met de advocaat in het kader van een ontslagregeling andere afspraken worden gemaakt.

Ontslagregeling en ziekte

Een zieke werknemer mag tijdens arbeidsongeschiktheid niet zomaar met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan. Als hij vrijwillig tekent voor ontslag wordt de ZW (en WW) uitkering geweigerd, tenzij de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt, of samenhangt met de arbeidsrelatie. Na 2 jaar ziekte (104 weken) is dat wel mogelijk, tenzij het UWV de werkgever een loonsanctie oplegt.

Vaststellingsovereenkomst en tijdelijk contract

Ook bij een tijdelijk contract zonder opzegbeding kan het aangaan van een vaststellingsovereenkomst een probleem opleveren voor de WW uitkering.

Kosten juridisch advies bij een ontslagregeling

De advocaatkosten (kosten rechtsbijstand) voor het controleren van een vaststellingsovereenkomst worden vrijwel altijd vergoed door de werkgever.

vaststellingsovereenkomst-transitievergoeding-amsterdam ontslagregeling advocaat jurist advocatenkantoor Maak een afspraak met een  ervaren advocaat voor een ontslagregeling in Amsterdam

Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in juridisch advies en onderhandelen over de ontslagregeling en het neerleggen daarvan in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Voor juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst of het controleren van uw beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders: 020-5221999.

Advocaat ontslagregeling Amsterdam

 

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

 

Call Now Button