Advocaat ontslagbrief Amsterdam

avatar

ontslagbrief Advocaat vaststellingsovereenkomst Amsterdam ontslag
Ontslagbrief in Amsterdam controleren; onafhankelijk juridisch advies door advocaat arbeidsrecht over vaststellingsovereenkomst

Uw ontslagbrief en vaststellingsovereenkomst kunt u in geval van ontslag juridisch (gratis) laten controleren en beoordelen door een advocaat ontslagrecht in AmsterdamOnze advocaten in Amsterdam zijn arbeidsjurist en specialisten in arbeidsrecht en ontslagrecht. Wij geven juridisch advies over alle vormen van ontslag en checken gratis een aangeboden ontslagbrief of vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) voor de werknemer op alle onderdelen.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Ook onderhandelen onze advocaten arbeidsrecht over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Een ontslagbrief met vaststellingsovereenkomst, met als gevolg ontslag, is een manier om een arbeidscontract tussen werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden te beëindigen. Vaak gebeurt dat na een reorganisatie of een arbeidsconflict. Ontslag met wederzijdse goedkeuring is ook mogelijk in het ambtenarenrecht. Een juridische ontslagprocedure bij de rechtbank is dan overbodig. Bij de volgende redenen voor ontslag:

 • boventalligheid na reorganisatie
 • een geschil van inzicht, verstoorde verhouding of arbeidsconflict
 • langdurige ziekte langer dan 2 jaar zonder zicht op herstel

kunnen werkgever en werknemer sinds 2006 de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden of in onderling overleg met een ontslagbrief zonder tussenkomst van de rechter of het UWV beëindigen. De kantonrechter of het UWV hoeft dan geen uitspraak te doen en de werknemer hoeft geen verweer te voeren in een ontslagprocedure.

Recht op WW beoordelen

Vaststellingsovereenkomst ontslagbrief controleren advocaat AmsterdamIn de ontbindingsovereenkomst worden de afspraken over het ontslag door een juridisch adviseur arbeidsrecht vastgelegd. Door deze vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst of ontbindingsovereenkomst) blijft o.a. het recht op WW uitkering voor de werknemer behouden, als de vaststellingsovereenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet.

Transitievergoeding of kantonrechtersformule bij een vaststellingsovereenkomst?

Vaststellingsovereenkomst controleren ontslagbrief advocaat AmsterdamAls ontslagspecialist in Amsterdam controleren wij de vaststellingsovereenkomst (vso) juridisch op alle punten. Ook onderhandelen onze advocaten arbeidsrecht over de voorwaarden van het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst wordt veel geregeld. Meestal wordt in een vaststellingsovereenkomst ook een ontslagvergoeding overeengekomen, maar de wettelijke transitievergoeding is niet verplicht. Wel is dit vaak een leidraad om tot een regeling te komen.

Transitievergoeding berekenen

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 76.000 bruto. De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar, en 1/4 maandsalaris per half dienstjaar vanaf 10 jaar in dienst.

Kantonrechtersformule

Soms wordt nog de oude kantonrechtersvergoeding gebruikt, bijvoorbeeld als gevolg van een sociaal plan. Of de wettelijke transitievergoeding wordt overeengekomen is afhankelijk van de omstandigheden. Onze advocaat kan de ontslagvergoeding voor u uitrekenen en controleren.

WW en fictieve opzegtermijn

Bij een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst speelt:

een grote rol. Als dit niet goed wordt geregeld, kan de werknemer enige tijd of geheel zonder (WW) uitkering komen te zitten.

Benadelingshandeling

Ook kan het UWV een uitkering (deels) weigeren:

 • bij een situatie die duidt op een dringende reden (ontslag op staande voet),
 • als het initiatief om afscheid te nemen afkomstig is van de werknemer zelf,
 • als de fictieve opzegtermijn niet in acht is genomen.

In die gevallen is er sprake van een benaderingshandeling, namelijk een onnodig beroep op WW.

Beëindigingsovereenkomst en de Ziektewet

Een zieke werknemer mag tijdens arbeidsongeschiktheid niet zomaar met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan.

 • De ZW (en WW) uitkering wordt geweigerd,
 • tenzij de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt,
 • of samenhangt met de arbeidsrelatie.

Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam kunnen werknemers bij ziekte adviseren.

advocaat vaststellingsovereenkomstWederzijds goedvinden bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract)

Ook als een arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, niet tussentijds kan worden opgezegd, door het ontbreken van een opzegbeding in het arbeidscontract, kan dit problemen opleveren bij de aanvraag van een WW-uitkering. Het UWV kan verlangen dat de werknemer eerst het contract voor bepaalde tijd uitdient.

Onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst controleren advocaat AmsterdamWaar moet u op letten bij onderhandelen over vrijwillig ontslag? Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam adviseren en onderhandelen over alle voorkomende onderwerpen als onderdeel van een vaststellingsovereenkomst zoals:

 

 • einddatum
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • finale kwijting over en weer.

Bedenktijd voor de werknemer

Een werknemer kan na ondertekenen gedurende twee weken afzien van deze overeenkomst. De bedenktermijn duurt drie weken als de werkgever de werknemer niet schriftelijk op deze bedenktermijn heeft gewezen. Gedurende deze periode kan de werknemer de vaststellingsovereenkomst zonder reden ontbinden.

Vaststellingsovereenkomst vernietigen

Blijft de werknemer bij zijn besluit? Dan kan de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (volgens artikel 7:900-910 van het Burgerlijk Wetboek) alleen in uitzonderingsgevallen worden vernietigd door de rechter. Daar is een juridische procedure voor nodig, bijvoorbeeld als:

 • de werkgever de werknemer niet goed juridisch heeft voorgelicht over de consequenties van de overeenkomst, zoals het recht op uitkering,
 • de werknemer in de onderhandelingen niet is bijgestaan door een jurist of advocaat.

Dwaling en misbruik van omstandigheden

De werknemer kan in bepaalde gevallen achteraf vernietiging van de vaststellingsovereenkomst inroepen wegens:

 • dwaling
 • of misbruik van omstandigheden.

De arbeidsovereenkomst herleeft dan, als de rechter dat bepaalt. Ook om die reden is het verstandig dat een werknemer zich goed laat voorlichten over een vaststellingsovereenkomst.

Opstellen ontslagovereenkomst

Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze advocaten arbeidsrecht in centrum Amsterdam.

Gratis juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst

Als u van uw werkgever een beëindigingsvoorstel heeft ontvangen is een check en juridisch advies bij ontslag bijna altijd gratis voor de werknemer, omdat de werkgever de advocaatkosten vergoedt. De reden hiervoor is dat de werkgever dan de garantie heeft dat de vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig is en achteraf niet wordt aangetast door de werknemer, bijvoorbeeld op grond van dwaling of misbruik van omstandigheden.

Vast bedrag kostenvergoeding

Meestal wordt in een vaststellingsovereenkomst een vast bedrag aan advocaatkosten vergoed. De advocaat stuurt de declaratie rechtstreeks naar de werkgever. In dat geval is de werkgever niet bevoegd om de BTW te verrekenen. De juridische werkzaamheden zijn immers verricht voor de werknemer. Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam geven ontslagadvies over de vaststellingsovereenkomsten op alle onderdelen. Dus ook wat betreft de kosten.

Ontslagbrief en vaststellingsovereenkomst controleren door advocaat ontslagrecht in Amsterdam

ontslagbrief vaststellingsovereenkomst ontslag advocaat amsterdam

Voor (gratis) juridisch advies over een ontslagbrief en vaststellingsovereenkomst of het controleren van uw beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum: 020-5221999.

 

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

[ratings]

Call Now Button