Ontslag op staande voet en ontvangst van de ontslagbrief

avatar

advocaat Ontslag op staande voet en ontvangst van ontvangst van de ontslagbrief Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag op staande voet. Om rechtsgeldig te zijn, moet een ontslagbrief, waarin de werknemer op staande voet wordt ontslagen, de werknemer daadwerkelijk hebben bereikt. Niet in alle ontslagzaken is echter duidelijk of de ontslagbrief door een werknemer is ontvangen. Artikel 3:37 lid 3 BW schrijft voor dat een verklaring een persoon moet hebben bereikt, om haar werking te kunnen hebben. Op deze regel bestaat éen uitzondering, namelijk als het niet tijdig bereiken van de verklaring voor rekening en risico van de geadresseerde komt. De bewijslast rust hierbij op degene die zich op de werking van de verklaring beroept (in dit geval ontslag op staande voet: de werkgever). Daarom moet de afzender (werkgever) bewijzen dat hij de brief (aangetekend) en naar het juiste adres heeft verzonden, en bovendien aannemelijk maken dat de brief op de gebruikelijke wijze aan de geadresseerde is aangeboden.

Ontslag op staande voet per aangetekende post

In dit geval (aangetekende post) moet de werkgever bij ontslag dus aantonen

  • a) dat een (aangetekende) brief op het juiste adres is aangeboden en
  • b) dat de werknemer deze niet op het postkantoor heeft opgehaald.

Bij ontslag op staande voet door middel van een aangetekende brief, moet de werkgever dus expliciet bewijs leveren dat de aangetekende brief daadwerkelijk aangeboden is (o.a. ECLI:NL:GHARN:2010:BM2180 Gerechtshof Arnhem 13 april 2010). Als de werkgever niet slaagt in zijn bewijs, kan de ontslagen werknemer zich op het standpunt stellen dat de werkgever niet ‘onverwijld’ heeft opgezegd (ontslagen). Artikel 7:677 lid 1 BW eist immers dat een partij die wegens een dringende reden (ontslag op staande voet) de arbeidsovereenkomst wenst op te zeggen, dat ‘onverwijld’ doet. Een zeer korte tijdspanne tussen de opzegging (ontslag) en de ontslagmededeling (ontslagbrief) is toegestaan, maar dit mag niet te lang duren. Als de werkgever de brief nooit heeft ontvangen, is daarmee het ontslag ook niet tijdig gegeven (kenbaar gemaakt).

Ontslagbrief anders dan per aangetekende post

Ontslag kan ook anders dan per aangetekende post worden geven, bijvoorbeeld door de brief af te geven of in een brievenbus te deponeren.

Ook in een uitspraak van Kantonrechter Bergen op Zoom van 16 oktober 2018, stelde de werknemer zich op het standpunt dat hij de ontslagbrief nooit had ontvangen. De kantonrechter overwoog dat het dan aan de werkgever is om die feiten en omstandigheden te stellen, waaruit volgt dat de ontslagbrief de werknemer heeft bereikt. De werkgever beriep zich op een verklaring van een werknemer dat hij de ontslagbrief in de brievenbus van de ontslagen werknemer heeft gedeponeerd. De kantonrechter vond deze verklaring geloofwaardig. Het argument dat deze werknemer in een afhankelijkheidsrelatie verkeerde van de werkgever, volgde de kantonrechter niet. Er kan immers niet zonder meer vanuit worden gegaan dat werknemers om die reden een onjuiste verklaring af zouden leggen. De kantonrechter concludeerde dat voldoende aannemelijk was geworden dat een ontslag op staande voet is aangezegd en dat deze brief de werknemer ook heeft bereikt. Dat werd naar het oordeel van de kantonrechter nog nader gestaafd met de verklaring van een collega waaruit volgt dat de ontslagen werknemer zijn sleutels had ingeleverd. Op basis hiervan werd de loonvordering afgewezen.

Wil een werkgever een ontslag op staande voet zonder al te veel risico’s geven, dan moet hij kunnen bewijzen dat het ontslag de werknemer ook echt heeft bereikt. Dan kan ook met een what’s app of e-mailbericht.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ontslag op staande voet

advocaat Ontslag op staande voet en ontvangst van ontvangst van de ontslagbrief AmsterdamZoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over ontslag op staande voet en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

tel:0031205221999

[ratings]

Call Now Button