Hoger beroep in ontslagzaken arbeidsrecht en ontslagrecht

avatar

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam: ontslag op staande voet in hoger beroep

advocaat hoger beroep arbeidsrecht in Amsterdam

Hoger beroep bij ontslag in het arbeidsrecht

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over hoger beroep bij ontslag in arbeidszaken. Sinds 2015 is hoger beroep en cassatie tegen een ontslagbeschikking van de rechtbank (kantonrechter) mogelijk. Dat kan gaan om hoger beroep tegen ontbinding van de arbeidsovereenkomst of hoger beroep tegen ontslag op staande voet. Het gerechtshof kan dan bijvoorbeeld de (door de rechter ontbonden) arbeidsovereenkomst herstellen of een billijke vergoeding en/of een transitievergoeding opnieuw bepalen. Ook kan het hof de uitspraak van de rechter in stand laten en een uitspraak doen over bijvoorbeeld de proceskosten.

Advocaten en hoger beroep bij ontslag

Hoger beroep bij ontslag amsterdamAlleen advocaten mogen bij het gerechtshof hoger beroep instellen of verweer voeren in ontslagzaken. De reden hiervoor is dat procederen in hoger beroep specialistisch werk is. In hoger beroep (appel) gelden speciale procesregels, zoals de regel dat partijen in principe maar één ronde de gelegenheid krijgen om hun procestukken in te dienen. De behandeling in hoger beroep wordt verder beheerst door de klachten, ‘grieven’ die een advocaat tegen de uitspraak instelt. Op basis daarvan beoordelen de rechters (raadsheren genoemd) in hoger beroep de ontslagzaak helemaal opnieuw. Het hof doet uitspraak in een beschikking.

Rechtsbijstand in appel

Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam hebben veel ervaring met het procederen in hoger beroep bij het gerechtshof Amsterdam en elders in Nederland. Ook kunnen wij op basis van onze ervaring een goede inschatting maken of hoger beroep zinvol is, bijvoorbeeld in de vorm van een second opinion. Die opinies brengen wij ook uit voor rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappijen.

Is werkgever of werknemer het niet eens met een uitspraak van het gerechtshof, dan kan men ook nog cassatie instellen bij de Hoge Raad in Den Haag, via een cassatieadvocaat.

Complicaties in hoger beroep

In hoger beroep kunnen zich bij ontslagzaken allerlei complicaties voordoen.

  • Tijdens de mondelinge behandeling mag men bijvoorbeeld geen nieuwe bezwaren meer aanvoeren tegen de uitspraak van de kantonrechter. Alle grieven (bezwaren tegen het vonnis) moeten in het eerste processtuk al uitdrukkelijk aan de orde worden gesteld.
  • Ook moeten de juiste verzoeken worden geformuleerd en ingediend, en dat binnen de geldende termijn. Zo is het vragen van vernietiging van een ontslag in hoger beroep niet mogelijk. Het hof mag alleen de werkgever veroordelen om de arbeidsovereenkomst te herstellen of aan de werknemer een billijke vergoeding toe te kennen. Het hof mag ook zelf de arbeidsovereenkomst herstellen.
  • Ook mag het hof een arbeidsovereenkomst alleen maar op een datum in de toekomst ontbinden.
  • Een zelfstandig tegenverzoek mag niet voor het eerst in hoger beroep worden ingediend.

Laat u zich bij hoger beroep bij ontslag daarom juridisch voorlichten door onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

Onderstaand een aantal ontslagzaken in hoger beroep die onze advocaat mr. Snijders heeft behandeld.

advocaat hoger beroep arbeidsrecht in Amsterdam ontslagContact met advocaat arbeidsrecht voor hoger beroep ontslag in Amsterdam

Neem voor juridisch advies over ontslag in hoger beroep contact op met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders.

 

 

[ratings]

Call Now Button