Ontslag en detentie

avatar

Advocaat ontslag wegens detentie Amsterdam
Advocaat ontslag detentie Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies en informatie over ontslag van gedetineerde werknemers. Mag een werkgever zijn werknemer ontslaan als die verdacht wordt van een strafbaar feit en is gedetineerd maar nog niet is veroordeeld? Onze advocaat ontslagrecht gaat in op een uitspraak van Rechtbank Haarlem sector Kanton van 5 april 2012, waarin het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een gedetineerde werknemer werd afgewezen. Deze zaak is behandeld door onze kantoorgenoot advocaat mr. Snijders.

Onschuldig zolang niet veroordeeld

De Kantonrechter stelde voorop dat zolang de werknemer strafrechtelijk nog niet was veroordeeld voor deze feiten, er van uit moest worden gegaan dat deze zich niet aan strafbare feiten schuldig had gemaakt en dat de werkgever de strafrechtelijke verdenking  ten onrechte als vaststaande feiten had aangenomen.

Arrestatie en werkgever

De werknemer werd het niet kwalijk genomen dat hij zijn werkgever na zijn arrestatie niet onmiddellijk had ingelicht over de reden van zijn afwezigheid. Het strafblad van de werknemer vond de kantonrechter eveneens onvoldoende ernstig om mee te laten wegen, omdat dit voornamelijk verkeersincidenten betroffen. Dat de werknemer naast zijn werk bij een club betrokken was, was eveneens onvoldoende reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst, omdat niet was gebleken dat de werknemer deze club daadwerkelijk exploiteerde en geen strijdige belangen met die van de werkgever waren aangetoond. Dat er loonbeslag was gelegd bij de werknemer achtte de Kantonrechter ook onvoldoende voor de conclusie dat de werknemer ‘het criminele circuit was ingetrokken’.

Ontbinding arbeidsovereenkomst (ontslag) bij detentie?

Op basis van dit alles concludeert de kantonrechter dat er onvoldoende gewichtige redenen bestaan om de arbeidsovereenkomst te ontbinden omdat de kans reëel is dat partijen een zinvolle invulling kunnen geven aan de arbeidsovereenkomst en is het verzoek tot ontbinding afgewezen.

Verdenking werknemer van strafbaar feit

Uit deze uitspraak blijft, dat een werkgever niet zonder meer mag afgaan op een verdenking van de politie. Zelfs als het om een ernstig feit gaat, staat voorop dat iemand voor onschuldig wordt gehouden totdat het tegendeel is bewezen. Zolang de strafrechter nog geen uitspraak heeft gedaan wordt de werknemer geacht onschuldig te zijn. Uiteraard is hier bij wel van belang in hoeverre de werkgever over informatie beschikt waaruit blijkt

  • dat de werknemer over de schreef is gegaan,
  • en in hoeverre dat verband heeft met de werkzaamheden of de goede naam van de werkgever

Zolang dat alles echter niet duidelijk vaststaat, moet de werkgever terughoudend zijn bij het indienen van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Ontslag op staande voet in deze situatie zal slechts bij uitzondering worden toegewezen.

Juridisch advies over ontslag en detentieJuridisch advies over ontslag en detentie

Voor meer in formatie en juridisch advies over ontslag wegens detentie van een werknemer kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.

Call Now Button
advocaat amsterdam