Ontruiming bij onderverhuur?

avatar

Advocaat ontruiming onderverhuur AmsterdamAdvocaat onderhuur en ontruiming

Onderverhuur is volgens de meeste huurcontracten verboden. Betekent dit dat in alle gevallen een verhuurder de woning moet verlaten als hij wordt betrapt, bijvoorbeeld bij onderhuur via Airbnb? Onze advocaat huurrecht in Amsterdam licht dit toe. Rechtbank Amsterdam heeft op 16 augustus 2016 bepaald dat niet in alle gevallen een huurder kan worden ontruimd als er verdenking is van onderverhuur. De woningbouwvereniging had gevorderd dat de huurder de woning zou ontruimen omdat zij de woning aan anderen had verhuurd, in strijd met de huurovereenkomst.

Hoofdverblijf woning

De Rechtbank overwoog dat de huurder de schijn tegen heeft en dat zij de stelling van de woningbouwvereniging, dat zij niet meer als huurder het hoofdverblijf in de woning had, had moeten ontkrachten. Volgens de rechtbank had de huurder, en niet de woningbouwvereniging zicht op wat zich in de woning afspeelde.

Huurbetalingen

Niettemin vond de rechtbank dat de tekortkomingen van de huurder waarschijnlijk betrekking had op relatief korte periodes. Op basis van de stukken werd uitgegaan van huurbetalingen door een derde voor maximaal vier maanden. Omdat de huurder haar lesje inmiddels had geleerd, en haar dochter in Amsterdam naar school gaat, was volgens de rechtbank niet te verwachten dat zij haar hoofdverblijf in Amsterdam zou opgeven. Ook de geringe omvang van de woning maakt deze niet geschikt voor mede bewoning door een derde, zodat de rechtbank de kans dat de woning opnieuw zou worden onderverhuurd, gering achtte.

Ontbinding huurcontract

Bij deze stand van zaken ging de rechtbank er vanuit dat het niet aannemelijk is dat in een bodemprocedure de kantonrechter tot het oordeel zou komen dat de huurovereenkomst zou worden ontbonden.

Ontruiming

Om die reden werd de vordering tot ontruiming in kort geding afgewezen. Deze zaak is namens de huurder behandeld door onze kantoorgenoot mr. Snijders. Uit deze uitspraak volgt, dat ontruiming van sociale huurwoningen, ook als er sprake is van verboden onderverhuur, niet in alle gevallen door de rechter wordt toegestaan.

Advocaat huurrecht ontruiming AmsterdamVoor meer informatie en juridisch advies over huur, onderhuur en ontruiming kunt u contact opnemen met onze advocaat huurrecht in Amsterdam centrum

Call Now Button