Advocaat ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing Amsterdam

avatar

Advocaat ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing AmsterdamAdvocaat ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing Amsterdam

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, hulp nodig? Raadpleeg dan onze advocaat ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing Amsterdam is gespecialiseerd in kinderbeschermingsmaatregelen en beschikt over zeer vakkundige kennis hieromtrent. Indien uw kind onder toezicht is gesteld is de gecertificeerde instelling (jeugdzorg) van mening dat er sprake is van een ernstige ontwikkelingsbedreiging. Wordt uw kind ook nog eens uit huis geplaatst dan is men van mening dat dit noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding van het kind of tot onderzoek van diens geestelijke of lichamelijke gesteldheid. Onderwerpen als hechting en of loyaliteitsconflicten kunnen aan bod komen. Indien uw kind en u als ouder te maken krijgt met een ondertoezichtstelling en of uithuisplaatsing zult u veel vragen hebben. Er zal veel op u afkomen en het is prettig hierbij hulp te ontvangen. Onze advocaat zal u adviseren, de te volgen procedure uitleggen, waar nodig bijstaan tijdens gesprekken met Jeugdzorg en bijstand verlenen tijdens gerechtelijke procedures.

Objectiviteit

Geconfronteerd worden met Jeugdzorg of andere hulpverleningsinstanties kan een enorme impact op u hebben en veel emoties oproepen. Hoewel deze emoties terecht zijn kunnen ze u ook in de weg staan om adequaat en juist te reageren op Jeugdzorg. Het is dan aan te raden om hiervoor tijdig een advocaat te raadplegen. Onze advocaat ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing zal u als objectieve derde bijstaan en uw belangen behartigen. Het belang van uw kind zal hierin uiteraard voorop worden gesteld. Op die manier kunt u een stapje terug doen en de regie overlaten aan onze advocaat.

Advies

Raadpleeg tijdig onze advocaat in Amsterdam zodat hij of zij voldoende ruimte en gelegenheid heeft om u van goed advies te voorzien of vakkundige bijstand te verlenen in een gerechtelijke procedure. Wellicht dat u met een enkel advies al voldoende uit de voeten kunt komen. Bel gerust vrijblijvend met onze advocaat ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. U kunt van gedachten wisselen of informatie vergaren ten behoeve van uw specifieke situatie. In het geval u in een vrijwillig kader hulp van Jeugdzorg ontvangt maar bang dat dit wellicht uitmondt in een drangtraject, neem dan ook contact op.

Meer informatie

Meer informatie over ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen treft u aan op onze website. Ook kunt u informatie vinden op de website van de Raad voor de Kinderbescherming in de brochure ‘als uw kind onder toezicht wordt gesteld’ of op de website van de Rijksoverheid. Verder treft u over kinderbeschermingsmaatregelen artikelen aan op de persoonlijke website van onze advocaat.

 

 

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam