Advocaat voor ondernemers MKB Amsterdam

avatar

Advocaat MKB werkgevers Amsterdam

MKB: advocaat en huisjurist voor ondernemers in Amsterdam

Sinds 1997 treden onze advocaten in Amsterdam op voor bedrijven en ondernemers, van ZZP’ers en bestuurders tot vennootschappen. Onze advocaten zijn ondernemers in het MKB vanuit Amsterdam landelijk van dienst met juridisch advies en het voeren van procedures. Wij hanteren als advocaten een betaalbaar uurtarief. Wij denken mee met de MKB ondernemer op o.a. op de volgende gebieden:

 • arbeidsrecht (ontslagrecht),
 • huurrecht,
 • het opstellen van contracten en algemene voorwaarden,
 • incasso van vorderingen,
 • (bestuurders)aansprakelijkheid.

advocaat arbeidsrecht werkgever

Arbeidsrecht

Als arbeidsrecht advocaat zijn wij specialisten in het arbeidsrecht en ontslagrecht voor het MKB. Wij hebben ruime ervaring in het geven van betaalbaar juridisch advies en het voeren van procedures over (internationaal) arbeidsrecht en ontslagrecht. Het arbeidsrecht en ontslagrecht is voor ondernemers een uitgebreid rechtsgebied. De rechten en verplichtingen zijn geregeld in de arbeidsovereenkomst, arbeidsreglementen, CAO en tal van wetten en jurisprudentie. Onze advocaten arbeidsrecht zijn op de hoogte van de actuele (steeds veranderende) wetgeving en jurisprudentie. Als advocaat arbeidsrecht staan wij sinds 1997 vanuit Amsterdam werkgevers (ook MKB), ondernemers, statutair-directeuren (bestuurders) en ondernemingsraden bij:

Huurrecht

Onze advocaten huurrecht in Amsterdam zijn specialist in het huurrecht, ook bij huur en verhuur van bedrijfsruimte voor ondernemers in het MKB, te weten de:

 • ‘290- bedrijfsruimte‘ (vooral detailhandel)
 • ‘overige bedrijfsruimte‘ (zoals kantoorruimte).

Wij geven als advocaat huurrecht huurders en verhuurders gespecialiseerd juridisch advies en rechtshulp aan ondernemers bij problemen over huur en huurcontracten. De meest voorkomende huurzaken doen zich bij het MKB voor bij:

 • opstellen van de huurovereenkomst,
 • de huurprijs,
 • onderverhuur,
 • tijdelijke huur,
 • renovatie,
 • ontruiming of onderhoud.

advocaat werkgever Advocaat voor ondernemers MKB Amsterdam

Contractenrecht

Onze contractenrecht advocaten in Amsterdam zijn specialist in verbintenissenrecht en overeenkomstenrecht voor ondernemers in het MKB. Het contractenrecht is uitgebreid en voortdurend onderhevig aan veranderingen in de rechtspraak. Wij geven als advocaat contractenrecht juridisch advies bij problemen met uw contractpartner, en bij het beoordelen of opstellen van een contract (overeenkomst) of algemene voorwaarden. Uiteraard voeren wij ook procedures over de rechten en verplichtingen in een contract, zoals over opzegging, incasso van vorderingen, ontbinding, opschorting, al dan niet wegens wanprestatie. Laat u zich door ons juridisch adviseren, voordat u als ondernemer een contract tekent. En mocht het tot een probleem komen, schakel dan onze ervaren advocaat contractenrecht in Amsterdam centrum in. Denk aan:

Aansprakelijkheid

Onze advocaat in Amsterdam heeft de nodige ervaring in het voeren van procedures op het gebied van aansprakelijkheid voor ondernemers. Ondernemer zijn betekent immers risico’s nemen. Er zijn verplichtingen uit de wet voor ondernemers die leiden tot een afdwingbare verplichting, zoals de onrechtmatige daad: onwettig of onbehoorlijk handelen. Bestuurders in het MKB kunnen hierop aangesproken worden. Dat kan in een gerechtelijke procedure leiden tot rectificatie, een verbod, of het vergoeden van (letsel)schade. Uiteraard staan onze advocaten ondernemers, ZZP’ers en het MKB terzijde als zich juridische problemen voordoen.

Tarieven

Tijd in het MKB is kostbaar. Wij hechten aan een goede bereikbaarheid en hanteren redelijke uurtarieven. Prijsafspraken zijn vrijwel altijd mogelijk. Kosten proberen wij zoveel mogelijk te verhalen op de wederpartij.

advocaat MKB in Amsterdam juridisch advies betaalbaarContact met advocaat MKB in Amsterdam

Voor betaalbaar juridisch advies over alle juridische aangelegenheden die op het MKB/ondernemers betrekking hebben kunt u contact opnemen met onze ervaren en gespecialiseerde advocaten in Amsterdam. 

[ratings]

Call Now Button