Specialist Jeugdzorg: het belang van de ots advocaat

avatar

Specialist Jeugdzorg: Het belang van de ots advocaat

Specialist Jeugdzorg: het belang van de ots advocaat

Geconfronteerd met Jeugdzorg, neem contact op met de specialist

 • William Schrikker;
 • Samen Veilig
 • Samen Thuis
 • Bureau Jeugdzorg
 • Centrum Jeugd en Gezin
 • Safe
 • Jeugdbescherming

Advocaat: Specialistische hulp

Raadpleeg dan onze jeugdzorg specialist.

Onze ots advocaat heeft jarenlange ervaring met Jeugdzorg zaken. Ze is specialist op het gebied van jeugdrecht en procedeert met regelmaat. Of nu gaat om een;

 • Voorlopige ondertoezichtstelling,
 • Spoed uithuisplaatsing,
 • Een ondertoezichtstelling (ots),
 • Een uithuisplaatsing (uhps),
 • Of verzoek tot beëindiging van het gezag

Onze ots advocaat cq. jeugdzorg specialist zal u daadkrachtig bijstaan. Zij beschikt over zeer veel kennis zowel materieel als formeel.

Advocaat jeugdrecht in AmsterdamVrijwillig, drang of dwang

De mate van betrokkenheid van de hulpverleningsinstantie[1] kan verschillen. Soms is het slechts beperkt en op vrijwillige basis. De betrokken hulp kan ook op basis van het drangkader. Dit betekent dat men de hulpverlening noodzakelijk vindt en van mening is dat dit niet langer geheel vrijwillig kan. Indien de hulpverleningsinstantie de hulp noodzakelijk vindt en voorts de mening is toegedaan dat u onvoldoende meewerkt of in het geheel niet, dan kan een ondertoezichtstelling worden verzocht met tussenkomst van de rechter. Tenslotte kan het ook zijn dat u via een melding terecht bent gekomen bij de hulpverleningsinstantie. De school van uw kinderen kan zo’n melding doen, maar ook de buren, uw ex-partner en of een zorgverlener. Als er sprake is van een spoedsituatie en de hulpverleningsinstantie van mening is dat uw mening niet kan worden afgewacht dan zouden uw kinderen ook middels een spoedmachtiging uit huis kunnen worden geplaatst.

Advocaat jeugdzorg

Onze Ots advocaat procedeert voor uw kind en niet tegen Jeugdzorg en zal als specialist trachten de band tussen u en de gezinsvoogd te herstellen en/of de communicatie te verbeteren. Het heeft doorgaans weinig zin om tegen de hulpverleningsinstantie te vechten. Hierdoor raakt u enkel meer verwijdert van uw kind en zal de focus in het dossier verkeert te komen liggen. Constructief en efficiënt werken geniet de voorkeur. Echter, onze jeugdzorg advocaat zal ook niet schromen om te procederen indien nodig. Onze Ots advocaat staat voor rechtvaardigheid en zal u in alle eerlijkheid bijstaan. U kunt integere bijstand verwachten. Dit leidt met regelmaat tot succesvolle afrondingen en/of constructieve samenwerkingen. Een manier van procederen waar u gebaat bij bent. Wilt u informatie over de verschillende facetten van de jeugdhulpverlening, de verschillende fases en uw rechten? Raadpleeg dan de jeugdzorg en ots advocaat te Amsterdam.

Raad voor de kinderbescherming

Bij ieder eerste verzoek zal de Raad voor de Kinderbescherming betrokken worden. Niet te verwarren met de jeugdhulpverlener die reeds bij u betrokken was. De Raad voor de Kinderbescherming zal onderzoek doen naar de noodzaak van een eventuele ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en/of gezagsbeëindigende maatregel. De Raad zal gesprekken met u, met hulpverleningsinstanties en soms met uw kinderen voeren. Hierna wordt er een concept rapport opgemaakt waarop u doorgaans binnen 5 dagen mag reageren. Hierna zal het eindrapport worden opgemaakt en eventueel een verzoek bij de rechtbank worden ingediend.

Specialist Jeugdzorg: Het belang van de ots advocaatContact met onze jeugdzorg en ots advocaat

Bevindt u zich in deze fase? Neem dan direct contact op met onze jeugdzorg en ots advocaat zodat u tijdig en tezamen met de jeugdrecht advocaat kunt reageren.

 

 

 • William Schrikker;
 • Samen Veilig
 • Samen Thuis
 • Bureau Jeugdzorg
 • Centrum Jeugd en Gezin
 • Safe
 • Jeugdbescherming
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam