Mag buitenlands bewijs worden gebruikt bij terugvordering bijstand vanwege verzwegen onroerend goed?

avatar

advocaat Intrekking en terugvordering van bijstand amsterdamIntrekking en terugvordering van bijstand

Hieronder volgt een persbericht van zoals overgenomen van de website rechtspraak.nl. Het persbericht gaat over de vraag of in het buitenland verkregen bewijs mag worden gebruikt in een procedure tot intrekking en terugvordering van bijstand vanwege verzwegen onroerend goed. Het betreft onroerend goed in Turkije.

Op maandag 1 oktober 2018 doet de Centrale Raad van Beroep als hoogste bestuursrechter uitspraak in vier zaken waarin de vraag centraal staat of in Turkije verkregen bewijs mag worden gebruikt in een procedure tot intrekking en terugvordering van bijstand vanwege verzwegen onroerend goed in Turkije.

Achtergrond: verzwegen onroerend goed in Turkije

In deze zaken gaat het om mensen die een vorm van bijstand ontvangen. Bijstandsverlenende instanties mogen controleren of de bijstandsgerechtigde volledige en juiste inlichtingen heeft verstrekt over zijn inkomen en vermogen. Zij mogen daartoe, ook in het buitenland, onderzoek instellen. In deze zaken gaat het om onderzoek naar onroerend goed in Turkije. De uitkomsten van de onderzoeken waren in alle gevallen aanleiding om de bijstand in te trekken en terug te vorderen. De rechtbanken hebben in alle zaken geoordeeld dat de bijstandsverlenende instanties dit mochten doen.

Eindoordeel van de Centrale Raad van Beroep: onrechtmatig verkregen bewijs?

Betrokkenen zijn tegen de uitspraken van de rechtbanken in hoger beroep gegaan bij de Centrale Raad van Beroep. In drie zaken gaat het om het volgende: het bestuursorgaan heeft zelf onderzoek gedaan en betrokkenen stellen dat het onderzoek in strijd is met het Turkse recht en dat het bewijs daarom naar Nederlands recht ook onrechtmatig verkregen is en daarom niet mag worden gebruikt. In de vierde zaak gaat het om de vraag of een gemeente gebruik mag maken van bewijs dat door een ander bestuursorgaan (in dit geval de Sociale verzekeringsbank) is verkregen, als betrokkenen stellen dat die laatste het onrechtmatig heeft verkregen.

Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep als hoogste bestuursrechter is in deze zaken een eindoordeel. De advocaten van WS Advocaten zullen de uitspraken over deze prangende kwestie op de voet volgen en u via deze website van de inhoud hiervan op de hoogte houden.
Wordt uw bijstandsuitkering ingetrokken of teruggevorderd als gevolg van onroerend goed in het buitenland? In dat geval doet u er verstandig aan tijdig juridisch advies in te winnen bij onze ervaren bestuursrechtadvocaten van WS Advocaten, bijvoorbeeld mr. Krystle Aaron-de Bies. U kunt bellen met: 020-522 1999.

Contact met advocaat bijstandsuitkering in Amsterdam

Voor meer informatie en juridisch advies over samenwonen en recht op een bijstandsuitkering, waaronder intrekking en terugvordering van bijstand kunt u contact opnemen met onze advocaat bestuursrecht en sociale zekerheid in Amsterdam.

Call Now Button