Integriteitsverklaring en vaststellingsovereenkomst bij banken

avatar

advocaat integriteitsverklaring in Amsterdam bankAdvocaat vaststellingsovereenkomst en integriteitsverklaring in Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht te Amsterdam geven juridisch advies bij problemen met integriteitsverklaringen. Banken hebben onderling een integriteitscode die voorschrijft dat medewerkers die solliciteren naar een baan bij een andere bank, een integriteitsverklaring moeten tonen. Krijgen zij die niet van hun oude werkgever, dan staat hun nieuwe baan op de tocht. In 2014 bepaalde de Hoge Raad dat als om een verklaring wordt gevraagd, alle relevante gedragingen van de werknemer moeten worden meegenomen.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Afgifte integriteitsverklaring bank

Gerechtshof Amsterdam beoordeelde op 17 maart 2015 of een verklaring moet worden afgegeven als een medewerker salarisgegevens van collega’s in het computersysteem had bekeken. Werknemer was sinds 2006 in dienst bij de Bank als accountmanager. Rond de jaarwisseling van 2013-2014 had de Bank een klacht ontvangen over werknemer. Partijen waren hierover met elkaar in gesprek geraakt en hadden een vaststellingsovereenkomst gesloten waarbij de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Toen werknemer solliciteerde bij een andere bank, moest hij een integriteitsverklaring hebben van zijn vorige werkgever. De bank weigerde dat af te geven. De advocaat van de werknemer vorderde toen onder andere afgifte van de integriteitsverklaring.

Omstandigheden en intern verwijzingsregister van de bank

Gerechtshof Amsterdam stelde voorop dat de klacht was dat de werknemer het computersysteem van de bank had geraadpleegd voor salarisgegevens van een collega omdat deze een hoger salaris zou ontvangen dan werknemer. Het hof vond dat er

  • gezien de omstandigheden (de medewerker had ‘gewoon’ toegang tot het systeem en had de uitkomsten niet met anderen gedeeld, maar wél heeft hij degene van wie de klacht afkomstig was meegedeeld dat hij het computersysteem van de bank kon gebruiken voor het achterhalen van salarisgegevens van collega’s),
  • enige relativering past bij de ernst van deze gedraging.

Dit gold ook omdat de Bank heeft laten weten dat van het voorval een melding zou worden opgenomen in een intern verwijzingsregister binnen de organisatie van de Bank.

Integriteitsverklaring en geheimhouding

Het Hof meende dat redelijkerwijs te verwachten dat de sollicitatie zou stuklopen op de weigering van de Bank om de gevraagde integriteitsverklaring te verstrekken. Het gevolg hiervan was voor de werknemer verstrekkend. Ook mocht de werknemer gezien de beëindigingsovereenkomst geheimhouding verwachten. Door de verklaring te weigeren handelde de Bank onrechtmatig, aldus het Hof.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De advocaat van de bank voerde nog aan dat zij een andere bank niet wilde voorliegen over de integriteit van de werknemer. Dit verweer kon haar niet baten omdat in de vaststellingsovereenkomst was benadrukt dat werknemer geen verwijt treft ter zake van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De Bank werd verplicht om de integriteitsverklaring te verstrekken op verbeurte van een dwangsom, ook moest de bank schadevergoeding voldoen.

advocaat integriteitsverklaring in Amsterdam bankContact met advocaat integriteitsverklaring in Amsterdam

Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum voor vragen en juridisch advies over arbeidsovereenkomst en integriteitsverklaring.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Call Now Button