Advocaat incassobureau Amsterdam

Mike

Vaststellingsovereenkomst controleren in AmsterdamINCASSOBEDRIJVEN: LOUCHE HANDELSWIJZE

Probleem met een incassobureau? Onze advocaat contractenrecht in Amsterdam mr. van Eck geeft juridisch advies. Op televisie en op internet wordt steeds vaker gewaarschuwd voor incassobedrijven (en deurwaarders). De laatste jaren zijn de gedragingen van incassobureau’s uit de hand gelopen. Zij gaan steeds aggressiever te werk, waardoor veel mensen in financiële problemen komen. Incassobureau’s maken vaak gebruik van intimidatietactieken om schulden te incasseren. Sinds een aantal jaar gebruiken incassobureau’s ook een andere manier om een (onterechte) schuld te kunnen innen.

Procedure incassobureau bij de rechtbank

In plaats van intimidatie, kiezen sommige incassobureaus ervoor om zeer snel over te gaan tot het starten van een procedure bij de rechtbank. Zij gokken erop dat de gedaagde partij niet in de procedure verschijnt, waardoor zij de procedure zonder advocaat gemakkelijk winnen. Nadat zij de procedure hebben gewonnen, kunnen zij op korte termijn beslag (laten) leggen. Deze truc wordt voornamelijk toegepast door bepaalde incassobureaus.

Hoe gaat het incassobedrijf te werk?

Het incassobureau stuurt één brief (of enkele brieven) naar een schuldenaar. In die brief schrijven zij dat de schuldenaar nog een openstaande schuld heeft bij een bepaald bedrijf. Het incassobedrijf biedt daarin de schuldenaar een – korte – termijn om de schuld alsnog te voldoen.
Gaat hij/zij niet over tot betaling binnen deze termijn? Dan starten zij vaak op zeer korte termijn een procedure bij de rechtbank. Het komt ook voor dat het incassobedrijf een dagvaarding indient, terwijl zij wel een reactie van de schuldenaar hebben ontvangen.

Zo komt het geregeld voor dat de schuldenaar om het bewijs van de schuld vraagt, maar dat hij/zij dit nooit ontvangt. Het komt zelfs voor dat een schuldenaar stelt dat hij/zij het genoemde bedrag niet (meer) schuldig is, bijvoorbeeld omdat de schuld al volledig is afbetaald, maar dat het incassobedrijf deze stelling niet op juistheid controleert.
In plaats daarvan starten zij direct een procedure bij de rechtbank. Daarbij leveren zij vaak vrijwel geen bewijs aan. Ook wordt vaak het verweer van de schuldenaar niet genoemd, terwijl zij daar wel toe verplicht zijn.

Waarom doen incassobedrijven dit?

Uit cijfers blijkt dat schuldenaren in 80% niet in de procedure verschijnen. Hierdoor worden de eisen van het incassobedrijf gemakkelijk toegewezen. Daardoor komt vast te staan dat de gedaagde deze schuld moet voldoen; zelfs indien deze schuld eigenlijk niet (meer) bestaat.
Nadat een rechter heeft gesteld dat de schuldenaar een schuld dient te betalen, kan een incassobureau beslag leggen. Bijvoorbeeld op het inkomen, de inboedel of zelfs op de woning van de schuldenaar.
Het is daarom belangrijk om altijd te reageren op een dagvaarding; zeker indien de feiten in de dagvaarding niet kloppen.

De rechter heeft al uitspraak gedaan. Kan onze advocaat in Amsterdam nog iets doen?

Heeft u niet gereageerd op de dagvaarding van het incassobedrijf? Dan wordt u bij verstek veroordeeld. In dat geval dient u snel te handelen. U leest hier meer over in ons artikel over verstek en verzet. Ook hoger beroep is soms mogelijk.

Wat kunnen wij als advocaat voor u betekenen in een zaak tegen een incassobureau?

Ontvangt u een dagvaarding, neem dan contact met ons advocatenkantoor op. Wij kunnen u als advocaat bijstaan in de procedure bij de rechtbank. Bent u al (bij verstek) veroordeeld, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Onze advocaat contractenrecht kan dan zo mogelijk alsnog verweer voor u voeren.

CAdvocaat Directpay en Webcasso advocaat incassobureau Amsterdamontact met advocaat incassobureau Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist contractenrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat mr. Mike van Eck voor vragen en juridisch advies over procedures tegen incassobureaus.

[ratings]

Call Now Button
advocaat amsterdam