mr. Victor Oranje

advocaat ambtenarenrecht huurrecht Amsterdam

Nadat ik circa twintig jaar werkzaam ben geweest als jurist bij de Vreemdelingendienst en de politie in Amsterdam heb ik de overstap gemaakt naar de advocatuur. Bij de vreemdelingendienst en politie hield ik mij bezig met het bestuursrecht en het civiele recht. De kennis en praktische juridische ervaring die ik daar heb opgedaan, komen mij nu in de praktijk goed van pas.

De nadruk in mijn praktijk ligt op het bestuurs– en huurrecht. Ik houd mij vooral bezig met handhavingszaken waaronder bestuursdwang, bestuurlijke boetes (met name in verband met de verhuur via airbnb en B&B), ontruiming en andere huurgerelateerde zaken.

De huurrechtzaken lopen wat dat betreft uiteen. Ik sta zowel huurder als verhuurder bij in complexe huurgeschillen. Dit kan gaan over de verplichtingen van huurder of verhuurder, beëindiging huur, onderverhuur, verhuur via airbnb (ook vergelijkbare websites), advisering over vakantieverhuur en B&B of het opstellen van huur- of verhuurcontracten.

Naast dat de nadruk van mijn praktijk ligt op het bestuurs- en huurrecht, ben ik van oudsher gespecialiseerd in het ambtenarenrecht. Ik behandel met name ontslagprocedures en disciplinaire maatregelen.

Mijn ervaring is dat overtuigingskracht, vasthoudendheid en het gebruik van de juiste argumenten bepalend zijn voor een goede afloop.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten ben ik geregistreerd op het rechtsgebied huurrecht en bestuursrecht. Op grond van deze registratie ben ik verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

advocaat-amsterdam-tel 020 5221999     advocaat-amsterdam-mail e-mail

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam