Advocaat gijzeling Amsterdam

avatar

Gijzeling advocaat Amsterdam

Bij verkeersboetes wordt gijzeling als dwangmiddel toegepast. Men wordt dan op verzoek van het CJIB c.q. de officier van justitie te Leeuwarden, gevangen gezet totdat de boete is betaald. Dit kan op basis van artikel 28 wet Mulder. Daar is een machtiging van de kantonrechter voor nodig.

Kort geding

Cassatie en hoger beroep is niet mogelijk is tegen een bevel tot gijzeling. Wel kan de voorzieningenrechter (in kort geding) zich uitspreken over beëindiging van de door de kantonrechter bevolen gijzeling. Onze advocaat gespecialiseerd in gijzelingen te Amsterdam kan u daarbij behulpzaam zijn.

Voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter van de rechtbank te Leeuwarden heeft bepaald dat de rechter in kort geding zich bij een eis tot beëindiging van de gijzeling terughoudend op moet stellen. Toch zijn er mogelijkheden voor een advocaat om een gijzeling in kort geding te beëindigen.

Opheffen gijzeling

Diverse gijzelingen zijn beëindigd door de bevoegdheid van de officier van justitie om gijzeling toe te passen, en de verleende machtiging van de kantonrechter in kort geding aan de orde te stellen.

Boetes CJIB

Het aanspannen van een kort geding kan dus zinvol zijn.

Boetes door strafbeschikking

Ook gijzeling wegens een strafbeschikking kan worden opgeheven. De officier van Justitie is bevoegd om strafzaken, buiten de rechter, af te doen door middel van een strafbeschikking. Hij kan dan een o.a. boete opleggen. Als deze boetes niet worden betaald kan het OM, net als bij verkeersboetes (Wet Mulder), gijzeling vorderen bij de kantonrechter.

Ook bij deze vorm van boetes kan een kort geding uitkomst bieden.

Gefinancierde rechtshulp bij gijzeling

Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, worden griffierecht, de advocaat- en de deurwaarderskosten van het kort geding tot opheffing grotendeels vergoed door de overheid.

Voor meer informatie over het opheffen van gijzeling kunt u contact opnemen met een van onze in gijzeling gespecialiseerde advocaten in Amsterdam.

advocaat gijzeling amsterdam

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam