Advocaat gezag: verzoek tot wijziging van het gezag

avatar

Verzoek tot wijziging van het gezag

Advocaat gezag: Verzoek tot wijziging van het gezag

Eenhoofdig gezag

Wanneer u niet langer gezamenlijk met uw partner beslissingen kunt nemen over uw kind kan het zinvol zijn om bij de rechtbank middels onze gezag advocaat het eenhoofdig gezag aan te vragen bij de rechtbank van uw regio.

Wijziging gezag

Er moet wel sprake zijn van een patroon waarbij uw partner structureel geen medewerking wenst te verlenen aan belangrijke beslissingen omtrent uw kind.

  • Dit kan de schoolkeuze betreffen
  • of het al of niet aangaan van een medische behandeling
  • en/of het aanvragen van een paspoort. Met name dit laatste komt geregeld voor.

Een oorzaak kan ook gelegen zijn in het feit dat uw partner bijvoorbeeld onvoorspelbaar en onberekenbaar is. Hij is niet goed te bereiken en er is geen communicatie met hem nodig. Dit kan zich voordoen wanneer uw partner bijvoorbeeld geen vaste woon- en verblijfplaats heeft.

Gezag: Klem en verloren

Op het moment dat de persoonlijke strijd tussen u en uw partner de boventoon voert raakt uw kind zoals gezegd klem en verloren tussen u beide. In dat geval hebt u een juridische grondslag om het eenhoofdig gezag over uw kind aan te vragen. Dit is ook het geval indien uw partner het gezag misbruikt om bijvoorbeeld u en/of uw kind te dwarsbomen. Onze gezag advocaat kan dit uiteraard nader toelichten.

Advocaat jeugdrecht in AmsterdamGezag Advocaat

In welke gevallen u met succes het eenhoofdig gezag kunt aanvragen bij de rechtbank dient u te bespreken met onze gezag advocaat. Onze gezag advocaat weet precies onder welke omstandigheden dit wel of niet zinvol is.

Gezamenlijk gezag

Buiten het aanvragen van eenhoofdig gezag kan het natuurlijk ook zijn dat u juist het gezamenlijk gezag wenst aan te vragen middels onze gezag advocaat. In Nederland krijgt de vader buiten het huwelijk niet automatisch het gezag. Dit kan erg vervelend zijn. Temeer als de moeder van het kind geen medewerking wenst te verlenen aan het aanvragen van het gezamenlijk gezag. Raadpleeg dan onze gezag advocaat.

Advocaat JeugdrechtAdvocaat Jeugdrecht

Onze gezag advocaat heeft ruime ervaring in het familie- en jeugdrecht en weet doorgaans met succes het eenhoofdig gezag voor haar cliënten te verkrijgen. Neem tijdig met onze gezag advocaat mr. E.C. Boon contact op om uw wensen te bespreken. U kunt van onze gezag advocaat gedegen en deskundig advies verwachten.

 
advocaat amsterdam