Advocaat gezag en gezagsbeëindigende maatregel V(OTS) – UHPS

avatar

advocaat gezag amsterdam uithuisplaatsing ots
Advocaat gezag Amsterdam

Onze advocaat jeugdrecht  in Amsterdam is gespecialiseerd in juridisch advies over kinderbeschermingsmaatregelen zoals ondertoezichtstelling (ots), een uithuisplaatsing (uhps) en/of een gezagsbeëindigende maatregel, waarbij de ouders hun gezag over hun kind kwijtraken. Dit zijn zeer ingrijpende maatregelen in de jeugdzorg. Het raakt u, uw kinderen en het gezin als zodanig. Het is van belang dat u tijdig een gespecialiseerde advocaat jeugdrecht in Amsterdam inschakelt. Hoe eerder u een deskundige jurist inschakelt hoe beter u kan worden bijgestaan en hoe beter uw kansen kunnen worden bepaald. Onze jeugdrechtadvocaat in Amsterdam is specialist in jeugdzorg en kan u in een vroeg stadium al helpen. Zij kan u begeleiden in het proces met Bureau Jeugdzorg.

Tegenwoordig valt Bureau Jeugdzorg onder de noemer;

 • Leger des Heils,
 • William Schrikker,
 • Samen Veilig,
 • Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

advocaat-gezag-amsterdam-jeugdrechtContact met advocaat gezag Amsterdam

Mocht u vragen hebben over gezag, een ots, uhps, gezagsbeëindigende maatregel of anderszins neem dan gerust contact op met onze ots specialist, advocaat jeugdrecht te Amsterdam: 020-5221999.

Advocaat ots uhps in Amsterdam

Mogelijk zult u zich aangevallen voelen, ongehoord of machteloos voelen door het handelen van Bureau Jeugdzorg. Onze jurist kan meer afstand bewaren en is in staat objectiever naar uw zaak kijken.

 • Zij kan u daarom beter uitleggen welke stappen er zijn genomen, eventueel worden genomen en wat u hiertegen kunt doen.
 • Tevens zal zij u adviseren over het voorkomen van verderstrekkende maatregelen.

Hiermee kan in sommige gevallen een ots of uhps of gezagsbeëindigende maatregel worden voorkomen.

Vergroting slagingskans door rechtsbijstand

Indien u het gevoel hebt te moeten opboksen tegen grote instellingen is het raadzaam onze deskundige jeugdrecht te Amsterdam te raadplegen. Zij weet gelet op haar ruime ervaring waar u op moeten letten, wat u wel en wat u vooral niet moet doen. De bijstandsverlening van onze jeugdrecht advocaat zal de slagingskansen van uw procedure(s) vergroten. Het is namelijk niet gemakkelijk om de rechter te overtuigen van het onrecht wat u of uw kind is aangedaan.

Advocaat gezag en gezagsbeëindigende maatregel V(OTS) – UHPSEerlijk en integere bijstand in een procedure

Tegelijkertijd kunt u van onze ots advocaat verwachten dat zij eerlijk tegen u zal zijn over uw positie in de procedure tegen Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Zijn uw slagingskansen laag of moet u zich aanpassen in uw houding tegenover Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming dan zal onze advocaat ook hierover eerlijk tegen u zijn. U kunt altijd een integer en eerlijk advies verwachten.

Stadium bijstand kinderbeschermingsmaatregel

U kunt onze jeugdrecht advocaat te Amsterdam onder meer in de volgende fasen raadplegen;

 • Dreigende (v)ots en of uhps en of gezagsbeëindigende maatregel;
 • Geschil over de uitvoering van de v(ots) en of uhps;
 • Problemen in de samenwerking met Bureau Jeugdzorg;
 • De wens om van gezinsvoogd te veranderen;
 • Beëindiging van de ots en of uhps en of gezagsbeëindigende maatregel

Hoger Beroep tegen kinderbeschermingsmaatregel

Indien de kinderbeschermingsmaatregel reeds is opgelegd of pas is uitgesproken kunt u met onze specialist jeugdrecht de mogelijkheden bespreken om in hoger beroep te gaan. Met name in deze gevallen is het van groot belang dat als u dit wilt u dit tijdig aan onze jeugdrecht advocaat laat weten.

Beëindiging kinderbeschermingsmaatregel door de rechter

Als de ots of de uhps reeds is opgelegd bestaat er nog de mogelijkheid om onze advocaat een verzoek te laten indienen bij de rechter om de ots en de uhps te beëindigen. Tezamen met onze advocaat moet u de rechter er dan van overtuigen dat de situatie ten tijden van de ots of uhps anders was dan hoe de situatie nu is. U moet aanmerkelijke verbeteringen kunnen zien en dit goed kunnen onderbouwen. Onze jeugdrecht advocaat zal u hierin uiteraard bijstaan.

advocaat-gezag-amsterdam-jeugdrechtContact met advocaat gezag Amsterdam

Mocht u vragen hebben over gezag, een ots, uhps, gezagsbeëindigende maatregel of anderszins neem dan gerust contact op met onze ots specialist, advocaat jeugdrecht te Amsterdam: 020-5221999.

 

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam