Geloofsuitingen en discriminatie tijdens werktijd

avatar

Geloofsuitingen en discriminatie: mag een werknemer een religieus symbool dragen tijdens het werk?

Geloofsuitingen en discriminatie: amsterdam advocaat mag een werknemer een religieus symbool dragen tijdens het werk?

Op 15 januari 2013 heeft het Europese Hof geoordeeld dat het dragen van een christelijk symbool (kruisje) door een grondstewardess tijdens werktijd valt onder de godsdienstvrijheid zoals neergelegd in artikel 9 van het Europese verdrag voor de rechten van de mens (vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst).

Het hof overwoog dat ‘een gezonde democratische maatschappij pluralisme en diversiteit moet tolereren’ en dat ‘een individu richting anderen moet kunnen communiceren dat hij of zij godsdienst centraal stelt in zijn leven’.

Inperking godsdienstvrijheid: hygiëne of veiligheid

Dit recht is niet absoluut. Als er andere belangen, zoals gezondheid, veiligheid of gelijkheid in het geding zijn, kunnen er beperkingen aan het uitdragen van geloof worden opgelegd. Zo oordeelde het Hof dat het dragen van een geloofssymbool  door een verpleegster kan worden verboden als daardoor de hygiëne of de veiligheid, in dit geval in een ziekenhuis, in gevaar kan worden gebracht.

Weigerambtenaar in strijd met beleid van gemeente

In dezelfde uitspraak werd beslist dat een Engelse ambtenaar die weigerde om mee te werken aan de voltrekking van een  homohuwelijk, terecht was ontslagen. Het beleid van de gemeente om iedereen gelijke rechten te geven weegt volgens het Hof zwaarder dan het recht op vrijheid van godsdienst van de ambtenaar.

Ruime beoordelingsmarge bij geloofsuitingen en discriminatie

Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor de status van weigerambtenaren in Nederland, zij het dat de lidstaten volgens het Hof een ruime beoordelingsmarge (‘margin of appreciation’) hebben.

‘The Court emphasised the importance of freedom of religion, as an essential part of the identity of believers and one of the foundations of pluralistic, democratic societies. Freedom of religion under Article 9 of the Convention includes freedom to manifest one’s religious belief, including in the workplace. However, where an individual’s religious observance impinges on the rights of others, some restrictions can be made. It is up to the authorities of the Contracting States, in the first place, to decide what is necessary’.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over geloofsuitingen en discriminatie 

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, geloofsuitingen en discriminatie. 

Advocaat Amsterdam

Call Now Button