Familierecht, mediation en echtscheiding

Advocaat en mediator familierecht Amsterdam bij echtscheiding

Advocaat familierecht jeugdrecht Amsterdam echtscheidingsadvocaat als u gaat scheiden
Familierecht en jeugdrecht advocaat in Amsterdam

De advocaat en mediator familierecht en personenrecht in Amsterdam van ons advocatenkantoor geeft rechtshulp, bijstand en juridisch advies bij echtscheiding (als echtscheidingsadvocaat), familierecht en jeugdrecht (kinderrecht). Onze echtscheidingsadvocaten in Amsterdam zijn gespecialiseerd in het personenrecht en familierecht, bijvoorbeeld als u gaat scheiden. Wij staan u sinds 1997 juridisch bij in onderhandelingen en procedures over scheiding, alimentatie, omgangsregeling en boedelverdeling. Onze advocaten en mediators staan u in het familierecht ook pro deo (op toevoeging) bij.

Mr. Rob Jacobs

Sinds 1989 is Rob Jacobs advocaat echtscheiding en familierecht. Tevens houdt hij praktijk in Hilversum voor cliënten in het Gooi en omgeving. Sinds 2002 is hij ook werkzaam als MfN-registermediator (voorheen het NMI). Als lid van de specialistenvereniging vFAS ligt de nadruk in zijn praktijk  op het personen- en familierecht (o.a. echtscheiding en alimentatie). Meerdere keren per jaar wordt mr. Jacobs door de Amsterdamse rechtbank tot bijzondere curator benoemd in afstammingszaken.

Mr. Rob Jacobs neemt voorlopig geen nieuwe zaken aan. 

Bel een advocaat familierecht: 020 – 522 1999   

Familierecht advocaat Amsterdam: specialist in familiezaken en scheiding

Onze deskundige advocaten en mediators echtscheidingsrecht in Amsterdam zijn specialist in familiezaken. Zij nemen u bij een scheiding zoveel mogelijk zorgen uit handen. De ervaring is immers immers dat er bij echtscheiding, ook al wordt u goed vertegenwoordigd door een advocaat, veel op u af komt: het heeft grote gevolgen voor uw financiën, woonsituatie en kinderen.

Advocaat LHBTQIA+ Amsterdam

Advocaat echtscheiding, LHBTQIA+ en kinderrecht in Amsterdam

Onze echtscheidingsadvocaat regelt voor u, al dan niet als mediator, de zakelijke kant van de scheiding voor het beste resultaat, ook bij geregistreerd partnerschap. Wij kunnen u helpen bij zowel een eenzijdig als een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek, als er sprake is van ‘duurzame ontwrichting van het huwelijk’.

Verweerschrift bij scheiding

De raadsman van uw partner kan in de scheidingsprocedure bij de rechtbank een verweerschrift indienen. Op de rechtbank vindt een mondelinge behandeling plaats (comparitie), waarna uitspraak volgt. Als partijen samen overeenstemming bereiken, wordt dat door uw echtscheidingsadvocaat neergelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Mediation en echtscheiding

Door middel van mediation probeert men samen met partijen, zonder de rechter, voor ieder de beste oplossing te zoeken. Deze is onafhankelijk.

Mediation is vaak sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure.

Voorlopige voorziening bij echtscheiding of samenwoning 

De rechtbank kan een voorziening treffen voor de duur van de echtscheidingsprocedure over zaken als:

  • wie blijft in de echtelijke woning,
  • bij wie blijven de kinderen,
  • en over alimentatie.

Gemeenschappelijke echtscheiding: een goed alternatief

Bij een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek zoekt u voor de scheiding samen één advocaat, waarbij de rechtbank gezamenlijk om echtscheiding wordt gevraagd. Dit voorkomt een pijnlijke en slepend procedure, en kan als u het over alles eens bent.

Convenant als u gaat scheiden

De advocaten stellen als u uit elkaar gaat dan een convenant op, waarin alle afspraken tussen de echtgenoten goed worden neergelegd. Het convenant kan deel uitmaken van de uitspraak van de rechtbank (echtscheidingsbeschikking).

Advocaat jeugdrecht in AmsterdamFamilierecht en jeugdrecht met een echtscheidingsadvocaat

Daarnaast kunnen wij u als scheidingsadvocaat in het familie- en jeugdrecht bijstaan bij problemen tussen samenwonenden, gehuwden, familie, kinderen en ouders, met name LHBTQIA+, zoals:

 

  • Omgangsregeling
  • Alimentatie
  • Gezag
  • Vernietiging erkenning en ontkenning vaderschap
  • Naamswijziging
  • Boedelverdeling
  • Ouderschapsplanning

advocaat mediator Amsterdam beste familierecht echtscheidingContact met specialist familierecht, LHBTQIA+, kinderrecht en echtscheiding in Amsterdam

Voor meer informatie over familierecht, echtscheiding en jeugdrecht kunt u het beste direct contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten en mediators familierecht in Amsterdam.

Onze familierecht advocaat in Amsterdam:

mr. Rob Jacobs

 

 

 

Call Now Button